Nefrologia

Nefrologia

Cena: 240,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 290,00 zł
Nakład wyczerpany

pod redakcją
prof. dr. hab. med. Michała Myśliwca


Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


WIADOMOŚCI PODSTAWOWE


Budowa i czynność nerek
Andrzej Rydzewski

Ocena czynności nerek
Kazimierz Ciechanowski

Metody obrazowania nerek
Piotr Palczewski, Marek Gołębiowski


ZABURZENIA GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ

Hiponatremia
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

Hipernatremia
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

Zaburzenia gospodarki potasowej
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

Zaburzenia gospodarki wapniowej
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

Zaburzenia gospodarki fosforanowej
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

Zaburzenia gospodarki magnezowej
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

Obrzęki i leczenie diuretykami
Michał Myśliwiec


ZABURZENIA GOSPODARKI KWASOWO-ZASADOWEJ

Patofizjologia zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i strategia postępowania
Andrzej Brymora, Jacek Manitius

Kwasica metaboliczna
Beata Sulikowska, Jacek Manitius

Zasadowica metaboliczna
Magdalena Grajewska, Jacek Manitius

Kwasica oddechowa
Paweł Stróżecki, Jacek Manitius

Zasadowica oddechowa
Rafał Donderski, Jacek Manitius


GLOMERULOPATIE

Zespoły kliniczne w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek
Marian Klinger, Hanna Augustyniak-Bartosik

Biopsja nerki
Małgorzata Helena Wągrowska-Danilewicz

Podział glomerulopatii
Zbigniew Hruby

Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek
Zbigniew Hruby


NERKI W CHOROBACH INNYCH NARZĄDÓW I CHOROBACH UKŁADOWYCH

Nerki w układowych zapaleniach naczyń
Marian Klinger, Dorota Kamińska

Nerki w toczniu rumieniowatym układowym
Andrzej Oko, Stanisław Czekalski

Cukrzycowa choroba nerek
Stanisław Czekalski

Dysproteinemie
Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

Amyloidoza nerek
Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

Nerki w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Maria Majdan

Mikroangiopatia zakrzepowa
Michał Myśliwiec

Nerki w zakażeniu HIV
Jacek Borawski

Nerki w niewydolności serca
Piotr Rozentryt, Lech Poloński

Nerki w chorobach wątroby
Dominika Dęborska-Materkowska, Magdalena Durlik


OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Ostre uszkodzenie nerek
Tomasz Hryszko, Michał Myśliwiec


WRODZONE CHOROBY NEREK

Genetyczne podstawy chorób nerek
Monika Buraczyńska

Wrodzone choroby nerek
Andrzej Książek, Wojciech Załuska


NEFROPATIE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE

Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Michał Nowicki, Magdalena Szklarek-Kubicka

Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Michał Nowicki, Anna Zawiasa

Martwica brodawek nerkowych
Michał Nowicki, Anna Masajtis-Zagajewska

Choroby cewek nerkowych
Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki


CHOROBY DRÓG MOCZOWYCH

Uropatia zaporowa
Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia odpływowa
Mieczysław Litwin

Kamica moczowa
Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

Zakażenia układu moczowego
Jan Duława


PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK (PChN)

Podstawowe wiadomości na temat przewlekłej choroby nerek
Przemysław Rutkowski, Bolesław Rutkowski

Diagnostyka przewlekłej choroby nerek
Ewa Król, Bolesław Rutkowski

Ogólne zasady postępowania w przewlekłej chorobie nerek
Leszek Tylicki, Bolesław Rutkowski

Mineralne i kostne powikłania przewlekłej choroby nerek
Bogdan Biedunkiewicz, Bolesław Rutkowski

Choroby sercowo-naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek
Tomasz Pasierski

Układ krwiotwórczy w przewlekłej chorobie nerek
Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski

Zaburzenia endokrynne w przewlekłej chorobie nerek
Michał Chmielewski, Bolesław Rutkowski

Układ nerwowy w przewlekłej chorobie nerek
Marcin Renke, Bolesław Rutkowski

Żywienie chorych z PChN
Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski

Jakość życia w przewlekłej chorobie nerek
Monika Lichodziejewska-Niemierko, Bolesław Rutkowski

Rehabilitacja chorych z przewlekłą chorobą nerek
Olgierd Smoleński, Katarzyna Chojak-Fijałka


LECZENIE NERKOZASTĘPCZE

Hemodializa
Ryszard Gellert

Ciągła terapia nerkozastępcza i hybrydowe techniki dializacyjne
Ryszard Gellert

Ciągła terapia nerkozastępcza na oddziałach intensywnej terapii
Andrzej Kübler

Dializa otrzewnowa
Monika Teresa Lichodziejewska-Niemierko

Kwalifikacja pacjenta z przewlekłą chorobą nerek do przeszczepienia nerki
Leszek Pączek, Michał Ciszek


WAŻNE PROBLEMY NEFROLOGICZNE

Nefrotoksyczność leków
Władysław Sułowicz, Katarzyna Janda

Nerki u osób w podeszłym wieku
Zbigniew Zdrojewski

Nadciśnienie tętnicze a nerki
Jolanta Małyszko

Nowotwory złośliwe nerek
Tomasz Stompór

Nowotwory łagodne nerek
Tomasz Stompór

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty