Nefrologia

Nefrologia

Rok wydania:
2009
Objętość:
520
Specjalizacja:
Nefrologia, Choroby wewnętrzne
 • Opis

  pod redakcją
  prof. dr. hab. med. Michała Myśliwca


  Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

  WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

  WIELKA INTERNA:
  • to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
  • powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
  • to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
  • jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
  • to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach

 • Spis treści


  WIADOMOŚCI PODSTAWOWE


  Budowa i czynność nerek
  Andrzej Rydzewski

  Ocena czynności nerek
  Kazimierz Ciechanowski

  Metody obrazowania nerek
  Piotr Palczewski, Marek Gołębiowski


  ZABURZENIA GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ

  Hiponatremia
  Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

  Hipernatremia
  Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

  Zaburzenia gospodarki potasowej
  Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

  Zaburzenia gospodarki wapniowej
  Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

  Zaburzenia gospodarki fosforanowej
  Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

  Zaburzenia gospodarki magnezowej
  Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

  Obrzęki i leczenie diuretykami
  Michał Myśliwiec


  ZABURZENIA GOSPODARKI KWASOWO-ZASADOWEJ

  Patofizjologia zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i strategia postępowania
  Andrzej Brymora, Jacek Manitius

  Kwasica metaboliczna
  Beata Sulikowska, Jacek Manitius

  Zasadowica metaboliczna
  Magdalena Grajewska, Jacek Manitius

  Kwasica oddechowa
  Paweł Stróżecki, Jacek Manitius

  Zasadowica oddechowa
  Rafał Donderski, Jacek Manitius


  GLOMERULOPATIE

  Zespoły kliniczne w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek
  Marian Klinger, Hanna Augustyniak-Bartosik

  Biopsja nerki
  Małgorzata Helena Wągrowska-Danilewicz

  Podział glomerulopatii
  Zbigniew Hruby

  Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek
  Zbigniew Hruby


  NERKI W CHOROBACH INNYCH NARZĄDÓW I CHOROBACH UKŁADOWYCH

  Nerki w układowych zapaleniach naczyń
  Marian Klinger, Dorota Kamińska

  Nerki w toczniu rumieniowatym układowym
  Andrzej Oko, Stanisław Czekalski

  Cukrzycowa choroba nerek
  Stanisław Czekalski

  Dysproteinemie
  Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

  Amyloidoza nerek
  Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

  Nerki w reumatoidalnym zapaleniu stawów
  Maria Majdan

  Mikroangiopatia zakrzepowa
  Michał Myśliwiec

  Nerki w zakażeniu HIV
  Jacek Borawski

  Nerki w niewydolności serca
  Piotr Rozentryt, Lech Poloński

  Nerki w chorobach wątroby
  Dominika Dęborska-Materkowska, Magdalena Durlik


  OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

  Ostre uszkodzenie nerek
  Tomasz Hryszko, Michał Myśliwiec


  WRODZONE CHOROBY NEREK

  Genetyczne podstawy chorób nerek
  Monika Buraczyńska

  Wrodzone choroby nerek
  Andrzej Książek, Wojciech Załuska


  NEFROPATIE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE

  Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
  Michał Nowicki, Magdalena Szklarek-Kubicka

  Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
  Michał Nowicki, Anna Zawiasa

  Martwica brodawek nerkowych
  Michał Nowicki, Anna Masajtis-Zagajewska

  Choroby cewek nerkowych
  Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki


  CHOROBY DRÓG MOCZOWYCH

  Uropatia zaporowa
  Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

  Odpływ pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia odpływowa
  Mieczysław Litwin

  Kamica moczowa
  Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

  Zakażenia układu moczowego
  Jan Duława


  PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK (PChN)

  Podstawowe wiadomości na temat przewlekłej choroby nerek
  Przemysław Rutkowski, Bolesław Rutkowski

  Diagnostyka przewlekłej choroby nerek
  Ewa Król, Bolesław Rutkowski

  Ogólne zasady postępowania w przewlekłej chorobie nerek
  Leszek Tylicki, Bolesław Rutkowski

  Mineralne i kostne powikłania przewlekłej choroby nerek
  Bogdan Biedunkiewicz, Bolesław Rutkowski

  Choroby sercowo-naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek
  Tomasz Pasierski

  Układ krwiotwórczy w przewlekłej chorobie nerek
  Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski

  Zaburzenia endokrynne w przewlekłej chorobie nerek
  Michał Chmielewski, Bolesław Rutkowski

  Układ nerwowy w przewlekłej chorobie nerek
  Marcin Renke, Bolesław Rutkowski

  Żywienie chorych z PChN
  Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski

  Jakość życia w przewlekłej chorobie nerek
  Monika Lichodziejewska-Niemierko, Bolesław Rutkowski

  Rehabilitacja chorych z przewlekłą chorobą nerek
  Olgierd Smoleński, Katarzyna Chojak-Fijałka


  LECZENIE NERKOZASTĘPCZE

  Hemodializa
  Ryszard Gellert

  Ciągła terapia nerkozastępcza i hybrydowe techniki dializacyjne
  Ryszard Gellert

  Ciągła terapia nerkozastępcza na oddziałach intensywnej terapii
  Andrzej Kübler

  Dializa otrzewnowa
  Monika Teresa Lichodziejewska-Niemierko

  Kwalifikacja pacjenta z przewlekłą chorobą nerek do przeszczepienia nerki
  Leszek Pączek, Michał Ciszek


  WAŻNE PROBLEMY NEFROLOGICZNE

  Nefrotoksyczność leków
  Władysław Sułowicz, Katarzyna Janda

  Nerki u osób w podeszłym wieku
  Zbigniew Zdrojewski

  Nadciśnienie tętnicze a nerki
  Jolanta Małyszko

  Nowotwory złośliwe nerek
  Tomasz Stompór

  Nowotwory łagodne nerek
  Tomasz Stompór

pod redakcją
prof. dr. hab. med. Michała Myśliwca


Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


WIADOMOŚCI PODSTAWOWE


Budowa i czynność nerek
Andrzej Rydzewski

Ocena czynności nerek
Kazimierz Ciechanowski

Metody obrazowania nerek
Piotr Palczewski, Marek Gołębiowski


ZABURZENIA GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ

Hiponatremia
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

Hipernatremia
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

Zaburzenia gospodarki potasowej
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

Zaburzenia gospodarki wapniowej
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

Zaburzenia gospodarki fosforanowej
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

Zaburzenia gospodarki magnezowej
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

Obrzęki i leczenie diuretykami
Michał Myśliwiec


ZABURZENIA GOSPODARKI KWASOWO-ZASADOWEJ

Patofizjologia zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i strategia postępowania
Andrzej Brymora, Jacek Manitius

Kwasica metaboliczna
Beata Sulikowska, Jacek Manitius

Zasadowica metaboliczna
Magdalena Grajewska, Jacek Manitius

Kwasica oddechowa
Paweł Stróżecki, Jacek Manitius

Zasadowica oddechowa
Rafał Donderski, Jacek Manitius


GLOMERULOPATIE

Zespoły kliniczne w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek
Marian Klinger, Hanna Augustyniak-Bartosik

Biopsja nerki
Małgorzata Helena Wągrowska-Danilewicz

Podział glomerulopatii
Zbigniew Hruby

Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek
Zbigniew Hruby


NERKI W CHOROBACH INNYCH NARZĄDÓW I CHOROBACH UKŁADOWYCH

Nerki w układowych zapaleniach naczyń
Marian Klinger, Dorota Kamińska

Nerki w toczniu rumieniowatym układowym
Andrzej Oko, Stanisław Czekalski

Cukrzycowa choroba nerek
Stanisław Czekalski

Dysproteinemie
Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

Amyloidoza nerek
Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

Nerki w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Maria Majdan

Mikroangiopatia zakrzepowa
Michał Myśliwiec

Nerki w zakażeniu HIV
Jacek Borawski

Nerki w niewydolności serca
Piotr Rozentryt, Lech Poloński

Nerki w chorobach wątroby
Dominika Dęborska-Materkowska, Magdalena Durlik


OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Ostre uszkodzenie nerek
Tomasz Hryszko, Michał Myśliwiec


WRODZONE CHOROBY NEREK

Genetyczne podstawy chorób nerek
Monika Buraczyńska

Wrodzone choroby nerek
Andrzej Książek, Wojciech Załuska


NEFROPATIE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE

Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Michał Nowicki, Magdalena Szklarek-Kubicka

Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Michał Nowicki, Anna Zawiasa

Martwica brodawek nerkowych
Michał Nowicki, Anna Masajtis-Zagajewska

Choroby cewek nerkowych
Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki


CHOROBY DRÓG MOCZOWYCH

Uropatia zaporowa
Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia odpływowa
Mieczysław Litwin

Kamica moczowa
Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

Zakażenia układu moczowego
Jan Duława


PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK (PChN)

Podstawowe wiadomości na temat przewlekłej choroby nerek
Przemysław Rutkowski, Bolesław Rutkowski

Diagnostyka przewlekłej choroby nerek
Ewa Król, Bolesław Rutkowski

Ogólne zasady postępowania w przewlekłej chorobie nerek
Leszek Tylicki, Bolesław Rutkowski

Mineralne i kostne powikłania przewlekłej choroby nerek
Bogdan Biedunkiewicz, Bolesław Rutkowski

Choroby sercowo-naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek
Tomasz Pasierski

Układ krwiotwórczy w przewlekłej chorobie nerek
Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski

Zaburzenia endokrynne w przewlekłej chorobie nerek
Michał Chmielewski, Bolesław Rutkowski

Układ nerwowy w przewlekłej chorobie nerek
Marcin Renke, Bolesław Rutkowski

Żywienie chorych z PChN
Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski

Jakość życia w przewlekłej chorobie nerek
Monika Lichodziejewska-Niemierko, Bolesław Rutkowski

Rehabilitacja chorych z przewlekłą chorobą nerek
Olgierd Smoleński, Katarzyna Chojak-Fijałka


LECZENIE NERKOZASTĘPCZE

Hemodializa
Ryszard Gellert

Ciągła terapia nerkozastępcza i hybrydowe techniki dializacyjne
Ryszard Gellert

Ciągła terapia nerkozastępcza na oddziałach intensywnej terapii
Andrzej Kübler

Dializa otrzewnowa
Monika Teresa Lichodziejewska-Niemierko

Kwalifikacja pacjenta z przewlekłą chorobą nerek do przeszczepienia nerki
Leszek Pączek, Michał Ciszek


WAŻNE PROBLEMY NEFROLOGICZNE

Nefrotoksyczność leków
Władysław Sułowicz, Katarzyna Janda

Nerki u osób w podeszłym wieku
Zbigniew Zdrojewski

Nadciśnienie tętnicze a nerki
Jolanta Małyszko

Nowotwory złośliwe nerek
Tomasz Stompór

Nowotwory łagodne nerek
Tomasz Stompór

Nefrologia

240,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: