Gastroenterologia cz. 2

Gastroenterologia cz. 2

Cena: 240,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 290,00 zł
Nakład wyczerpany

pod redakcją
prof. dr. hab. med. Andrzeja Dąbrowskiego

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


Choroby przełyku

Budowa i czynność przełyku
Leszek Paradowski

Choroby czynnościowe przełyku
Leszek Paradowski

Achalazja przełyku
Leszek Paradowski

Choroba refluksowa przełyku
Andrzej Dąbrowski

Choroby zapalne przełyku spowodowane zakażeniem
Andrzej DąbrowskI

Jatrogenne i inne przyczyny uszkodzenia przełyku
Andrzej Dąbrowski

Nowotwory przełyku
Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner

Choroby żołądka i dwunastnicy

Budowa i czynność żołądka
Aleksandra Szlachcic, Tomasz Brzozowski

Zapalenie żołądka
Wiktor Łaszewicz

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Wiktor Łaszewicz

Dyspepsja czynnościowa
Jan Chojnacki, Krystyna Stec-Michalska

Zespół Zollingera-Ellisona
Jan W. Długosz

Nowotwory żołądka
Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak, Wojciech Marlicz

Leczenie operacyjne chorób żołądka
Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz

Zespoły po gastrektomii
Krzysztof Zinkiewicz

Choroby jelita cienkiego

Budowa i czynność jelita cienkiego
Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski

Owrzodzenia jelita cienkiego
Marek Stobiński, Grażyna Rydzewska

Polekowe uszkodzenia jelita cienkiego
Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska

Choroby jelita cienkiego wywołane przez bakterie
Alicja Wiercińska-Drapało

Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
Alicja Wiercińska-Drapało

Choroba Whipple’a
Alicja Wiercińska-Drapało

Wirusowe zapalenie żołądka i jelit
Alicja Wiercińska-Drapało

Zaburzenia pokarmowe po spożyciu ryb i owoców morza
AlIcja Wiercińska-Drapało

Choroba trzewna
Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

Inne zaburzenia wchłaniania
Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

Zespół krótkiego jelita
Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

Enteropatia z utratą białka
Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski

Nowotwory jelita cienkiego
Janusz Milewski, Grażyna Rydzewska

Choroby jelita grubego
Budowa i czynność jelita grubego
Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski

Zespół jelita nadwrażliwego
Leszek Paradowski

Zaparcie
Tomasz Mach

Zapalenie uchyłków jelita grubego
Tomasz Mach

Zakażenia bakteryjne jelita grubego
Alicja Wiercińska-Drapało

Zakażenia prostnicy przenoszone drogą płciową
Alicja Wiercińska-Drapało

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

Choroba Leśniowskiego-Crohna
Agata Witanowska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

Rzadkie choroby zapalne jelita grubego
Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska

Niedrożność rzekoma jelit
Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski

Polipy i nowotwory jelita grubego
Witold Bartnik

Choroby odbytu i odbytnicy

Budowa i czynność odbytnicy i odbytu
Jan Morawiec, Adam Dziki

Guzki krwawnicze
Łukasz Dziki, Adam Dziki

Szczelina odbytu
Adam Skowroński, Adam Dziki

Ropień okołoodbytniczy i przetoka okołoodbytnicza
Andrzej Sygut, Adam Dziki

Zwężenie odbytu
Ewa Langner, Adam Dziki

Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy
Łukasz Dziki, Adam Dziki

Wypadanie odbytnicy
Radzisław Trzciński, Adam Dziki

Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy
Piotr Narbutt, Adam Dziki

Wrzód samotny odbytnicy
Michał Spychalski, Adam Dziki

Nowotwory odbytu.
Michał Mik, Adam Dziki

Choroby otrzewnej i ściany jamy brzusznej

Nabyte przepukliny jamy brzusznej
Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner

Zapalenie otrzewnej
Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

Ropnie wewnątrzbrzuszne
Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

Przetoki wewnątrzbrzuszne
Roman Styliński, Grzegorz Wallner

Choroby przestrzeni zaotrzewnowej
Adam Jamroż, Sławomir Rudzki

Układ pokarmowy w chorobach ogólnoustrojowych

Alergia na pokarm
Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosław Jarosz

Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit
Zbigniew Bartuzi

Układ pokarmowy w chorobach tkanki łącznej
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach układu krążenia
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w zapaleniach naczyń
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach skóry
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach ziarniniakowatych
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w zatruciach
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach nowotworowych
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach metabolicznych
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach układu nerwowego
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach nerek
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w niedoborach odporności
Andrzej Dąbrowski

Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu AIDS
Alicja Wiercińska-Drapało

Inne ważne zagadnienia gastroenterologiczne

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Eugeniusz Wróblewski, Andrzej Dąbrowski

Krwawienia z dolnego i środkowego odcinka przewodu pokarmowego
Andrzej Baniukiewicz, Andrzej Dąbrowski

Niedrożność przewodu pokarmowego
Marcin Tchórzewski, Adam Dziki

Niedokrwienie jelit
Ryszard Kujawski, Adam Dziki

Choroby pasożytnicze układu pokarmowego
Tomasz Mach

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Leszek Paradowski

Czynniki psychiczne w chorobach układu trawiennego
Agata Szulc, Jan Chojnacki

Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego
Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz

Chory ze stomią
Jarosław Cywiński, Adam Dziki

Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego
Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Jan Lubiński

Wady i choroby wrodzone żołądka
Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Wady i choroby wrodzone jelita cienkiego
Maciej Berut, Adam Dziki

Wady wrodzone jelita grubego
Kinga Rośniak, Adam Dziki

Wady i choroby wrodzone trzustki
Józef Ryżko, Grzegorz Oracz

Wady i choroby wrodzone dróg żółciowych
Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak

Wady i choroby wrodzone ścian jamy brzusznej
Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Indeks

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty