Gastroenterologia cz. 2

Gastroenterologia cz. 2

Rok wydania:
2011
Objętość:
735
Specjalizacja:
Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia
 • Opis

  pod redakcją
  prof. dr. hab. med. Andrzeja Dąbrowskiego

  Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

  WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

  WIELKA INTERNA:
  • to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
  • powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
  • to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
  • jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
  • to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach

 • Spis treści


  Choroby przełyku

  Budowa i czynność przełyku
  Leszek Paradowski

  Choroby czynnościowe przełyku
  Leszek Paradowski

  Achalazja przełyku
  Leszek Paradowski

  Choroba refluksowa przełyku
  Andrzej Dąbrowski

  Choroby zapalne przełyku spowodowane zakażeniem
  Andrzej DąbrowskI

  Jatrogenne i inne przyczyny uszkodzenia przełyku
  Andrzej Dąbrowski

  Nowotwory przełyku
  Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner

  Choroby żołądka i dwunastnicy

  Budowa i czynność żołądka
  Aleksandra Szlachcic, Tomasz Brzozowski

  Zapalenie żołądka
  Wiktor Łaszewicz

  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Wiktor Łaszewicz

  Dyspepsja czynnościowa
  Jan Chojnacki, Krystyna Stec-Michalska

  Zespół Zollingera-Ellisona
  Jan W. Długosz

  Nowotwory żołądka
  Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak, Wojciech Marlicz

  Leczenie operacyjne chorób żołądka
  Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz

  Zespoły po gastrektomii
  Krzysztof Zinkiewicz

  Choroby jelita cienkiego

  Budowa i czynność jelita cienkiego
  Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski

  Owrzodzenia jelita cienkiego
  Marek Stobiński, Grażyna Rydzewska

  Polekowe uszkodzenia jelita cienkiego
  Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska

  Choroby jelita cienkiego wywołane przez bakterie
  Alicja Wiercińska-Drapało

  Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
  Alicja Wiercińska-Drapało

  Choroba Whipple’a
  Alicja Wiercińska-Drapało

  Wirusowe zapalenie żołądka i jelit
  Alicja Wiercińska-Drapało

  Zaburzenia pokarmowe po spożyciu ryb i owoców morza
  AlIcja Wiercińska-Drapało

  Choroba trzewna
  Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

  Inne zaburzenia wchłaniania
  Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

  Zespół krótkiego jelita
  Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

  Enteropatia z utratą białka
  Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski

  Nowotwory jelita cienkiego
  Janusz Milewski, Grażyna Rydzewska

  Choroby jelita grubego
  Budowa i czynność jelita grubego
  Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski

  Zespół jelita nadwrażliwego
  Leszek Paradowski

  Zaparcie
  Tomasz Mach

  Zapalenie uchyłków jelita grubego
  Tomasz Mach

  Zakażenia bakteryjne jelita grubego
  Alicja Wiercińska-Drapało

  Zakażenia prostnicy przenoszone drogą płciową
  Alicja Wiercińska-Drapało

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

  Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Agata Witanowska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

  Rzadkie choroby zapalne jelita grubego
  Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska

  Niedrożność rzekoma jelit
  Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski

  Polipy i nowotwory jelita grubego
  Witold Bartnik

  Choroby odbytu i odbytnicy

  Budowa i czynność odbytnicy i odbytu
  Jan Morawiec, Adam Dziki

  Guzki krwawnicze
  Łukasz Dziki, Adam Dziki

  Szczelina odbytu
  Adam Skowroński, Adam Dziki

  Ropień okołoodbytniczy i przetoka okołoodbytnicza
  Andrzej Sygut, Adam Dziki

  Zwężenie odbytu
  Ewa Langner, Adam Dziki

  Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy
  Łukasz Dziki, Adam Dziki

  Wypadanie odbytnicy
  Radzisław Trzciński, Adam Dziki

  Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy
  Piotr Narbutt, Adam Dziki

  Wrzód samotny odbytnicy
  Michał Spychalski, Adam Dziki

  Nowotwory odbytu.
  Michał Mik, Adam Dziki

  Choroby otrzewnej i ściany jamy brzusznej

  Nabyte przepukliny jamy brzusznej
  Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner

  Zapalenie otrzewnej
  Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

  Ropnie wewnątrzbrzuszne
  Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

  Przetoki wewnątrzbrzuszne
  Roman Styliński, Grzegorz Wallner

  Choroby przestrzeni zaotrzewnowej
  Adam Jamroż, Sławomir Rudzki

  Układ pokarmowy w chorobach ogólnoustrojowych

  Alergia na pokarm
  Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosław Jarosz

  Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit
  Zbigniew Bartuzi

  Układ pokarmowy w chorobach tkanki łącznej
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach układu krążenia
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w zapaleniach naczyń
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach skóry
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach ziarniniakowatych
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w zatruciach
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach nowotworowych
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach metabolicznych
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach układu nerwowego
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w chorobach nerek
  Andrzej Dąbrowski

  Układ pokarmowy w niedoborach odporności
  Andrzej Dąbrowski

  Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu AIDS
  Alicja Wiercińska-Drapało

  Inne ważne zagadnienia gastroenterologiczne

  Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
  Eugeniusz Wróblewski, Andrzej Dąbrowski

  Krwawienia z dolnego i środkowego odcinka przewodu pokarmowego
  Andrzej Baniukiewicz, Andrzej Dąbrowski

  Niedrożność przewodu pokarmowego
  Marcin Tchórzewski, Adam Dziki

  Niedokrwienie jelit
  Ryszard Kujawski, Adam Dziki

  Choroby pasożytnicze układu pokarmowego
  Tomasz Mach

  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
  Leszek Paradowski

  Czynniki psychiczne w chorobach układu trawiennego
  Agata Szulc, Jan Chojnacki

  Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego
  Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz

  Chory ze stomią
  Jarosław Cywiński, Adam Dziki

  Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego
  Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Jan Lubiński

  Wady i choroby wrodzone żołądka
  Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

  Wady i choroby wrodzone jelita cienkiego
  Maciej Berut, Adam Dziki

  Wady wrodzone jelita grubego
  Kinga Rośniak, Adam Dziki

  Wady i choroby wrodzone trzustki
  Józef Ryżko, Grzegorz Oracz

  Wady i choroby wrodzone dróg żółciowych
  Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak

  Wady i choroby wrodzone ścian jamy brzusznej
  Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

  Indeks

pod redakcją
prof. dr. hab. med. Andrzeja Dąbrowskiego

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


Choroby przełyku

Budowa i czynność przełyku
Leszek Paradowski

Choroby czynnościowe przełyku
Leszek Paradowski

Achalazja przełyku
Leszek Paradowski

Choroba refluksowa przełyku
Andrzej Dąbrowski

Choroby zapalne przełyku spowodowane zakażeniem
Andrzej DąbrowskI

Jatrogenne i inne przyczyny uszkodzenia przełyku
Andrzej Dąbrowski

Nowotwory przełyku
Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner

Choroby żołądka i dwunastnicy

Budowa i czynność żołądka
Aleksandra Szlachcic, Tomasz Brzozowski

Zapalenie żołądka
Wiktor Łaszewicz

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Wiktor Łaszewicz

Dyspepsja czynnościowa
Jan Chojnacki, Krystyna Stec-Michalska

Zespół Zollingera-Ellisona
Jan W. Długosz

Nowotwory żołądka
Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak, Wojciech Marlicz

Leczenie operacyjne chorób żołądka
Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz

Zespoły po gastrektomii
Krzysztof Zinkiewicz

Choroby jelita cienkiego

Budowa i czynność jelita cienkiego
Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski

Owrzodzenia jelita cienkiego
Marek Stobiński, Grażyna Rydzewska

Polekowe uszkodzenia jelita cienkiego
Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska

Choroby jelita cienkiego wywołane przez bakterie
Alicja Wiercińska-Drapało

Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
Alicja Wiercińska-Drapało

Choroba Whipple’a
Alicja Wiercińska-Drapało

Wirusowe zapalenie żołądka i jelit
Alicja Wiercińska-Drapało

Zaburzenia pokarmowe po spożyciu ryb i owoców morza
AlIcja Wiercińska-Drapało

Choroba trzewna
Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

Inne zaburzenia wchłaniania
Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

Zespół krótkiego jelita
Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

Enteropatia z utratą białka
Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski

Nowotwory jelita cienkiego
Janusz Milewski, Grażyna Rydzewska

Choroby jelita grubego
Budowa i czynność jelita grubego
Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski

Zespół jelita nadwrażliwego
Leszek Paradowski

Zaparcie
Tomasz Mach

Zapalenie uchyłków jelita grubego
Tomasz Mach

Zakażenia bakteryjne jelita grubego
Alicja Wiercińska-Drapało

Zakażenia prostnicy przenoszone drogą płciową
Alicja Wiercińska-Drapało

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

Choroba Leśniowskiego-Crohna
Agata Witanowska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

Rzadkie choroby zapalne jelita grubego
Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska

Niedrożność rzekoma jelit
Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski

Polipy i nowotwory jelita grubego
Witold Bartnik

Choroby odbytu i odbytnicy

Budowa i czynność odbytnicy i odbytu
Jan Morawiec, Adam Dziki

Guzki krwawnicze
Łukasz Dziki, Adam Dziki

Szczelina odbytu
Adam Skowroński, Adam Dziki

Ropień okołoodbytniczy i przetoka okołoodbytnicza
Andrzej Sygut, Adam Dziki

Zwężenie odbytu
Ewa Langner, Adam Dziki

Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy
Łukasz Dziki, Adam Dziki

Wypadanie odbytnicy
Radzisław Trzciński, Adam Dziki

Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy
Piotr Narbutt, Adam Dziki

Wrzód samotny odbytnicy
Michał Spychalski, Adam Dziki

Nowotwory odbytu.
Michał Mik, Adam Dziki

Choroby otrzewnej i ściany jamy brzusznej

Nabyte przepukliny jamy brzusznej
Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner

Zapalenie otrzewnej
Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

Ropnie wewnątrzbrzuszne
Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

Przetoki wewnątrzbrzuszne
Roman Styliński, Grzegorz Wallner

Choroby przestrzeni zaotrzewnowej
Adam Jamroż, Sławomir Rudzki

Układ pokarmowy w chorobach ogólnoustrojowych

Alergia na pokarm
Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosław Jarosz

Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit
Zbigniew Bartuzi

Układ pokarmowy w chorobach tkanki łącznej
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach układu krążenia
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w zapaleniach naczyń
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach skóry
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach ziarniniakowatych
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w zatruciach
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach nowotworowych
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach metabolicznych
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach układu nerwowego
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach nerek
Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w niedoborach odporności
Andrzej Dąbrowski

Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu AIDS
Alicja Wiercińska-Drapało

Inne ważne zagadnienia gastroenterologiczne

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Eugeniusz Wróblewski, Andrzej Dąbrowski

Krwawienia z dolnego i środkowego odcinka przewodu pokarmowego
Andrzej Baniukiewicz, Andrzej Dąbrowski

Niedrożność przewodu pokarmowego
Marcin Tchórzewski, Adam Dziki

Niedokrwienie jelit
Ryszard Kujawski, Adam Dziki

Choroby pasożytnicze układu pokarmowego
Tomasz Mach

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Leszek Paradowski

Czynniki psychiczne w chorobach układu trawiennego
Agata Szulc, Jan Chojnacki

Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego
Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz

Chory ze stomią
Jarosław Cywiński, Adam Dziki

Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego
Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Jan Lubiński

Wady i choroby wrodzone żołądka
Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Wady i choroby wrodzone jelita cienkiego
Maciej Berut, Adam Dziki

Wady wrodzone jelita grubego
Kinga Rośniak, Adam Dziki

Wady i choroby wrodzone trzustki
Józef Ryżko, Grzegorz Oracz

Wady i choroby wrodzone dróg żółciowych
Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak

Wady i choroby wrodzone ścian jamy brzusznej
Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Indeks

Gastroenterologia cz. 2

240,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: