Wielka Interna Gastroenterologia, wyd. II. TOM II

Wielka Interna Gastroenterologia, wyd. II. TOM II

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Rok wydania:
2019
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
780
Wymiary:
210x297
Specjalizacja:
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Gastroenterologia
 • Opis

  Od pierwszego wydania „Gastroenterologii” minęło kilka lat. Tymczasem w tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp. Opracowano i opublikowano nowe kryteria diagnostyczne, m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym oraz wiele innych. W poszczególnych rozdziałach uwzględniliśmy wszystkie nowości diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele się zmieniło, np.  w postępowaniu w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C czy torbieli trzustki. Autorzy piszą ponadto o terapiach, które kiedyś wydawały się obiecujące, a dziś od nich odstępujemy. Bardzo zmieniła się diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego. Rozbudowaliśmy rozdział poświęcony obrazowaniu endoskopowemu – publikujemy kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych przedstawiających zmiany w przewodzie pokarmowym. Nowe treści zamieściliśmy we wszystkich rozdziałach pierwszego tomu i w 75% rozdziałów drugiego tomu. Jest to podręcznik przeznaczony dla internistów, specjalistów gastroenterologii, lekarzy przed specjalizacją i studentów. 

  Autorami podręcznika są wybitni polscy specjaliści, a przedstawiona wiedza jest osadzona w polskich realiach. Czytelnicy znajdą w podręczniku jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, jak również opisane w treści rozdziałów. 

  W monografii zamieściliśmy dwa nowe rozdziały: „Zaburzenia przełyku według kryteriów rzymskich IV” oraz „Nieceliakalna nietolerancja glutenu”.

  ✔ kompletne opracowanie, zaktualizowane i  znacznie  unowocześnione 
  ✔ dwa nowe rozdziały nieuwzględnione w pierwszym wydaniu
  ✔ kompendium diagnostyki endoskopowej (kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych z komentarzem)
  ✔ nowe wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym
  ✔ jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, np. postępowanie w przypadku WZW typu C, torbieli trzustki
  ✔ konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.

  Kup TOM I i II za jednym razem klikając tutaj >

 • Spis treści


  CHOROBY PRZEŁYKU

  Budowa i czynność przełyku

  Leszek Paradowski, Agata Mulak  Zaburzenia przełyku według IV Kryteriów Rzymskich

  Leszek Paradowski, Agata Mulak  Achalazja przełyku

  Leszek Paradowski, Dorota Waśko-Czopnik  Choroba refluksowa przełyku

  Andrzej Dąbrowski  Choroby zapalne przełyku spowodowane zakażeniem

  Andrzej Dąbrowski  Jatrogenne i inne przyczyny uszkodzenia przełyku

  Andrzej Dąbrowski  Nowotwory przełyku

  Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner  CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY  Budowa i czynność żołądka

  Aleksandra Szlachcic, Tomasz Brzozowski  Zapalenie żołądka

  Wiktor Łaszewicz  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

  Wiktor Łaszewicz  Dyspepsja czynnościowa

  Jan Chojnacki, Krystyna Stec-Michalska  Zespół Zollingera-Ellisona

  Jan W. Długosz, Beata Kos-Kudła


  Nowotwory żołądka

  Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak, Wojciech Marlicz


  Leczenie operacyjne chorób żołądka

  Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz


  Zespoły po gastrektomii

  Krzysztof Zinkiewicz  CHOROBY JELITA CIENKIEGO


  Budowa i czynność jelita cienkiego

  Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski


  Owrzodzenia jelita cienkiego

  Andrzej Moniuszko, Marek Stobiński, Grażyna Rydzewska


  Polekowe uszkodzenia jelita cienkiego

  Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska


  Choroby jelita cienkiego wywołane przez bakterie

  Alicja Wiercińska-Drapało


  Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego

  Alicja Wiercińska-Drapało


  Choroba Whipple’a

  Alicja Wiercińska-Drapało


  Wirusowe zapalenie żołądka i jelit

  Alicja Wiercińska-Drapało


  Zaburzenia pokarmowe po spożyciu ryb i owoców morza

  Alicja Wiercińska-Drapało


  Choroba trzewna

  Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke


  Nieceliakalna nietolerancja glutenu

  Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz


  Inne zaburzenia wchłaniania

  Paweł Klincewicz, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Krzysztof Linke


  Zespół krótkiego jelita

  Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke


  Enteropatia z utratą białka

  Bogna Grygiel-Gorniak, Marian Grzymisławski


  Nowotwory jelita cienkiego

  Janusz Milewski, Grażyna Rydzewska  CHOROBY JELITA GRUBEGO


  Budowa i czynność jelita grubego

  Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski


  Zespół jelita nadwrażliwego

  Leszek Paradowski, Agata Mulak


  Zaparcie

  Tomasz Mach


  Uchyłkowatość i choroba uchyłkowa jelita grubego

  Tomasz Mach


  Zakażenia bakteryjne jelita grubego

  Alicja Wiercińska-Drapało


  Zakażenia prostnicy przenoszone drogą płciową

  Alicja Wiercińska-Drapało


  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska


  Choroba Leśniowskiego-Crohna

  Michał Łodyga, Agata Witanowska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska


  Rzadkie choroby zapalne jelita grubego

  Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska


  Niedrożność rzekoma jelit

  Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski


  Polipy i nowotwory jelita grubego

  Witold Bartnik


  CHOROBY ODBYTU I ODBYTNICY


  Budowa i czynność odbytnicy i odbytu

  Jan Morawiec, Adam Dziki


  Guzki krwawnicze

  Łukasz Dziki, Adam Dziki


  Szczelina odbytu

  Adam Skowroński, Adam Dziki


  Ropień okołoodbytniczy i przetoka okołoodbytnicza

  Andrzej Sygut, Adam Dziki


  Zwężenie odbytu

  Ewa Langner, Adam Dziki


  Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy

  Łukasz Dziki, Adam Dziki


  Wypadanie odbytnicy

  Radzisław Trzciński, Adam Dziki


  Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy

  Piotr Narbutt, Adam Dziki


  Wrzód samotny odbytnicy

  Michał Spychalski, Adam Dziki


  Nowotwory odbytu

  Michał Mik, Adam Dziki  CHOROBY OTRZEWNEJ I ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ


  Nabyte przepukliny jamy brzusznej

  Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner


  Zapalenie otrzewnej

  Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner


  Ropnie wewnątrzbrzuszne

  Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner


  Przetoki wewnątrzbrzuszne

  Michał Solecki, Roman Styliński, Grzegorz Wallner


  Choroby przestrzeni zaotrzewnowej

  Adam Jamroż, Sławomir Rudzki  UKŁAD POKARMOWY W CHOROBACH OGÓLNOUSTROJOWYCH


  Alergia na pokarm

  Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosław Jarosz


  Eozynofilowe zapalenie przełyku

  Elżbieta Jarocka-Cyrta


  Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit

  Zbigniew Bartuzi


  Układ pokarmowy w chorobach tkanki łącznej

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach układu krążenia

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w zapaleniach naczyń

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach skory

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach gruczołow wydzielania wewnętrznego

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach ziarniniakowatych

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w zatruciach

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach nowotworowych

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach metabolicznych

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach układu nerwowego

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w chorobach nerek

  Andrzej Dąbrowski


  Układ pokarmowy w niedoborach odporności

  Andrzej Dąbrowski


  Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu AIDS

  Alicja Wiercińska-Drapało  INNE WAŻNE ZAGADNIENIA GASTROENTEROLOGICZNE


  Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego

  Eugeniusz Wróblewski, Andrzej Dąbrowski


  Krwawienia z dolnego i środkowego odcinka przewodu pokarmowego

  Andrzej Baniukiewicz, Andrzej Dąbrowski


  Niedrożność przewodu pokarmowego

  Marcin Tchorzewski, Adam Dziki


  Niedokrwienie jelit

  Ryszard Kujawski, Adam Dziki


  Choroby pasożytnicze układu pokarmowego

  Tomasz Mach


  Zaburzenia interakcji jelitowo-mozgowych

  Agata Mulak, Leszek Paradowski


  Czynniki psychiczne w chorobach układu trawiennego

  Agata Szulc, Jan Chojnacki


  Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego

  Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz


  Chory ze stomią

  Jarosław Cywiński, Adam Dziki


  Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego

  Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Jan Lubiński


  Wady i choroby wrodzone żołądka

  Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł


  Wady i choroby wrodzone jelita cienkiego

  Maciej Berut, Adam Dziki


  Wady wrodzone jelita grubego

  Kinga Rośniak-Gasińska, Adam Dziki


  Wady i choroby wrodzone trzustki

  Józef Ryżko, Grzegorz Oracz


  Wady i choroby wrodzone dróg żołciowych

  Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak


  Wady i choroby wrodzone ścian jamy brzusznej

  Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Od pierwszego wydania „Gastroenterologii” minęło kilka lat. Tymczasem w tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp. Opracowano i opublikowano nowe kryteria diagnostyczne, m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym oraz wiele innych. W poszczególnych rozdziałach uwzględniliśmy wszystkie nowości diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele się zmieniło, np.  w postępowaniu w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C czy torbieli trzustki. Autorzy piszą ponadto o terapiach, które kiedyś wydawały się obiecujące, a dziś od nich odstępujemy. Bardzo zmieniła się diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego. Rozbudowaliśmy rozdział poświęcony obrazowaniu endoskopowemu – publikujemy kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych przedstawiających zmiany w przewodzie pokarmowym. Nowe treści zamieściliśmy we wszystkich rozdziałach pierwszego tomu i w 75% rozdziałów drugiego tomu. Jest to podręcznik przeznaczony dla internistów, specjalistów gastroenterologii, lekarzy przed specjalizacją i studentów. 

Autorami podręcznika są wybitni polscy specjaliści, a przedstawiona wiedza jest osadzona w polskich realiach. Czytelnicy znajdą w podręczniku jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, jak również opisane w treści rozdziałów. 

W monografii zamieściliśmy dwa nowe rozdziały: „Zaburzenia przełyku według kryteriów rzymskich IV” oraz „Nieceliakalna nietolerancja glutenu”.

✔ kompletne opracowanie, zaktualizowane i  znacznie  unowocześnione 
✔ dwa nowe rozdziały nieuwzględnione w pierwszym wydaniu
✔ kompendium diagnostyki endoskopowej (kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych z komentarzem)
✔ nowe wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym
✔ jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, np. postępowanie w przypadku WZW typu C, torbieli trzustki
✔ konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.

Kup TOM I i II za jednym razem klikając tutaj >


CHOROBY PRZEŁYKU

Budowa i czynność przełyku

Leszek Paradowski, Agata MulakZaburzenia przełyku według IV Kryteriów Rzymskich

Leszek Paradowski, Agata MulakAchalazja przełyku

Leszek Paradowski, Dorota Waśko-CzopnikChoroba refluksowa przełyku

Andrzej DąbrowskiChoroby zapalne przełyku spowodowane zakażeniem

Andrzej DąbrowskiJatrogenne i inne przyczyny uszkodzenia przełyku

Andrzej DąbrowskiNowotwory przełyku

Tomasz Skoczylas, Grzegorz WallnerCHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICYBudowa i czynność żołądka

Aleksandra Szlachcic, Tomasz BrzozowskiZapalenie żołądka

Wiktor ŁaszewiczChoroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Wiktor ŁaszewiczDyspepsja czynnościowa

Jan Chojnacki, Krystyna Stec-MichalskaZespół Zollingera-Ellisona

Jan W. Długosz, Beata Kos-Kudła


Nowotwory żołądka

Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak, Wojciech Marlicz


Leczenie operacyjne chorób żołądka

Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz


Zespoły po gastrektomii

Krzysztof ZinkiewiczCHOROBY JELITA CIENKIEGO


Budowa i czynność jelita cienkiego

Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski


Owrzodzenia jelita cienkiego

Andrzej Moniuszko, Marek Stobiński, Grażyna Rydzewska


Polekowe uszkodzenia jelita cienkiego

Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska


Choroby jelita cienkiego wywołane przez bakterie

Alicja Wiercińska-Drapało


Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego

Alicja Wiercińska-Drapało


Choroba Whipple’a

Alicja Wiercińska-Drapało


Wirusowe zapalenie żołądka i jelit

Alicja Wiercińska-Drapało


Zaburzenia pokarmowe po spożyciu ryb i owoców morza

Alicja Wiercińska-Drapało


Choroba trzewna

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke


Nieceliakalna nietolerancja glutenu

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz


Inne zaburzenia wchłaniania

Paweł Klincewicz, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Krzysztof Linke


Zespół krótkiego jelita

Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke


Enteropatia z utratą białka

Bogna Grygiel-Gorniak, Marian Grzymisławski


Nowotwory jelita cienkiego

Janusz Milewski, Grażyna RydzewskaCHOROBY JELITA GRUBEGO


Budowa i czynność jelita grubego

Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski


Zespół jelita nadwrażliwego

Leszek Paradowski, Agata Mulak


Zaparcie

Tomasz Mach


Uchyłkowatość i choroba uchyłkowa jelita grubego

Tomasz Mach


Zakażenia bakteryjne jelita grubego

Alicja Wiercińska-Drapało


Zakażenia prostnicy przenoszone drogą płciową

Alicja Wiercińska-Drapało


Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska


Choroba Leśniowskiego-Crohna

Michał Łodyga, Agata Witanowska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska


Rzadkie choroby zapalne jelita grubego

Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska


Niedrożność rzekoma jelit

Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski


Polipy i nowotwory jelita grubego

Witold Bartnik


CHOROBY ODBYTU I ODBYTNICY


Budowa i czynność odbytnicy i odbytu

Jan Morawiec, Adam Dziki


Guzki krwawnicze

Łukasz Dziki, Adam Dziki


Szczelina odbytu

Adam Skowroński, Adam Dziki


Ropień okołoodbytniczy i przetoka okołoodbytnicza

Andrzej Sygut, Adam Dziki


Zwężenie odbytu

Ewa Langner, Adam Dziki


Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy

Łukasz Dziki, Adam Dziki


Wypadanie odbytnicy

Radzisław Trzciński, Adam Dziki


Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy

Piotr Narbutt, Adam Dziki


Wrzód samotny odbytnicy

Michał Spychalski, Adam Dziki


Nowotwory odbytu

Michał Mik, Adam DzikiCHOROBY OTRZEWNEJ I ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ


Nabyte przepukliny jamy brzusznej

Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner


Zapalenie otrzewnej

Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner


Ropnie wewnątrzbrzuszne

Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner


Przetoki wewnątrzbrzuszne

Michał Solecki, Roman Styliński, Grzegorz Wallner


Choroby przestrzeni zaotrzewnowej

Adam Jamroż, Sławomir RudzkiUKŁAD POKARMOWY W CHOROBACH OGÓLNOUSTROJOWYCH


Alergia na pokarm

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosław Jarosz


Eozynofilowe zapalenie przełyku

Elżbieta Jarocka-Cyrta


Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit

Zbigniew Bartuzi


Układ pokarmowy w chorobach tkanki łącznej

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach układu krążenia

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w zapaleniach naczyń

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach skory

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach gruczołow wydzielania wewnętrznego

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach ziarniniakowatych

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w zatruciach

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach nowotworowych

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach metabolicznych

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach układu nerwowego

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach nerek

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w niedoborach odporności

Andrzej Dąbrowski


Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu AIDS

Alicja Wiercińska-DrapałoINNE WAŻNE ZAGADNIENIA GASTROENTEROLOGICZNE


Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Eugeniusz Wróblewski, Andrzej Dąbrowski


Krwawienia z dolnego i środkowego odcinka przewodu pokarmowego

Andrzej Baniukiewicz, Andrzej Dąbrowski


Niedrożność przewodu pokarmowego

Marcin Tchorzewski, Adam Dziki


Niedokrwienie jelit

Ryszard Kujawski, Adam Dziki


Choroby pasożytnicze układu pokarmowego

Tomasz Mach


Zaburzenia interakcji jelitowo-mozgowych

Agata Mulak, Leszek Paradowski


Czynniki psychiczne w chorobach układu trawiennego

Agata Szulc, Jan Chojnacki


Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego

Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz


Chory ze stomią

Jarosław Cywiński, Adam Dziki


Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego

Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Jan Lubiński


Wady i choroby wrodzone żołądka

Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł


Wady i choroby wrodzone jelita cienkiego

Maciej Berut, Adam Dziki


Wady wrodzone jelita grubego

Kinga Rośniak-Gasińska, Adam Dziki


Wady i choroby wrodzone trzustki

Józef Ryżko, Grzegorz Oracz


Wady i choroby wrodzone dróg żołciowych

Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak


Wady i choroby wrodzone ścian jamy brzusznej

Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Wielka Interna Gastroenterologia, wyd. II. TOM II

149,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: