Wielka Interna Gastroenterologia, wyd. II. TOM II

Wielka Interna Gastroenterologia, wyd. II. TOM II

Cena: 149,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 189,00 zł


Pod redakcją:
prof. dr hab. n. med.  Andrzeja Dąbrowskiego

Liczba stron: 780

Spis treści Tom 2 >

Od pierwszego wydania „Gastroenterologii” minęło kilka lat. Tymczasem w tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp. Opracowano i opublikowano nowe kryteria diagnostyczne, m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym oraz wiele innych. W poszczególnych rozdziałach uwzględniliśmy wszystkie nowości diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele się zmieniło, np.  w postępowaniu w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C czy torbieli trzustki. Autorzy piszą ponadto o terapiach, które kiedyś wydawały się obiecujące, a dziś od nich odstępujemy. Bardzo zmieniła się diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego. Rozbudowaliśmy rozdział poświęcony obrazowaniu endoskopowemu – publikujemy kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych przedstawiających zmiany w przewodzie pokarmowym. Nowe treści zamieściliśmy we wszystkich rozdziałach pierwszego tomu i w 75% rozdziałów drugiego tomu. Jest to podręcznik przeznaczony dla internistów, specjalistów gastroenterologii, lekarzy przed specjalizacją i studentów. 

Autorami podręcznika są wybitni polscy specjaliści, a przedstawiona wiedza jest osadzona w polskich realiach. Czytelnicy znajdą w podręczniku jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, jak również opisane w treści rozdziałów. 

W monografii zamieściliśmy dwa nowe rozdziały: „Zaburzenia przełyku według kryteriów rzymskich IV” oraz „Nieceliakalna nietolerancja glutenu”.

✔ kompletne opracowanie, zaktualizowane i  znacznie  unowocześnione 
✔ dwa nowe rozdziały nieuwzględnione w pierwszym wydaniu
✔ kompendium diagnostyki endoskopowej (kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych z komentarzem)
✔ nowe wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym
✔ jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, np. postępowanie w przypadku WZW typu C, torbieli trzustki
✔ konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.

Kup TOM I i II za jednym razem klikając tutaj >


CHOROBY PRZEŁYKU

Budowa i czynność przełyku

Leszek Paradowski, Agata MulakZaburzenia przełyku według IV Kryteriów Rzymskich

Leszek Paradowski, Agata MulakAchalazja przełyku

Leszek Paradowski, Dorota Waśko-CzopnikChoroba refluksowa przełyku

Andrzej DąbrowskiChoroby zapalne przełyku spowodowane zakażeniem

Andrzej DąbrowskiJatrogenne i inne przyczyny uszkodzenia przełyku

Andrzej DąbrowskiNowotwory przełyku

Tomasz Skoczylas, Grzegorz WallnerCHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICYBudowa i czynność żołądka

Aleksandra Szlachcic, Tomasz BrzozowskiZapalenie żołądka

Wiktor ŁaszewiczChoroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Wiktor ŁaszewiczDyspepsja czynnościowa

Jan Chojnacki, Krystyna Stec-MichalskaZespół Zollingera-Ellisona

Jan W. Długosz, Beata Kos-Kudła


Nowotwory żołądka

Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak, Wojciech Marlicz


Leczenie operacyjne chorób żołądka

Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz


Zespoły po gastrektomii

Krzysztof ZinkiewiczCHOROBY JELITA CIENKIEGO


Budowa i czynność jelita cienkiego

Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski


Owrzodzenia jelita cienkiego

Andrzej Moniuszko, Marek Stobiński, Grażyna Rydzewska


Polekowe uszkodzenia jelita cienkiego

Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska


Choroby jelita cienkiego wywołane przez bakterie

Alicja Wiercińska-Drapało


Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego

Alicja Wiercińska-Drapało


Choroba Whipple’a

Alicja Wiercińska-Drapało


Wirusowe zapalenie żołądka i jelit

Alicja Wiercińska-Drapało


Zaburzenia pokarmowe po spożyciu ryb i owoców morza

Alicja Wiercińska-Drapało


Choroba trzewna

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke


Nieceliakalna nietolerancja glutenu

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz


Inne zaburzenia wchłaniania

Paweł Klincewicz, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Krzysztof Linke


Zespół krótkiego jelita

Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke


Enteropatia z utratą białka

Bogna Grygiel-Gorniak, Marian Grzymisławski


Nowotwory jelita cienkiego

Janusz Milewski, Grażyna RydzewskaCHOROBY JELITA GRUBEGO


Budowa i czynność jelita grubego

Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski


Zespół jelita nadwrażliwego

Leszek Paradowski, Agata Mulak


Zaparcie

Tomasz Mach


Uchyłkowatość i choroba uchyłkowa jelita grubego

Tomasz Mach


Zakażenia bakteryjne jelita grubego

Alicja Wiercińska-Drapało


Zakażenia prostnicy przenoszone drogą płciową

Alicja Wiercińska-Drapało


Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska


Choroba Leśniowskiego-Crohna

Michał Łodyga, Agata Witanowska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska


Rzadkie choroby zapalne jelita grubego

Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska


Niedrożność rzekoma jelit

Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski


Polipy i nowotwory jelita grubego

Witold Bartnik


CHOROBY ODBYTU I ODBYTNICY


Budowa i czynność odbytnicy i odbytu

Jan Morawiec, Adam Dziki


Guzki krwawnicze

Łukasz Dziki, Adam Dziki


Szczelina odbytu

Adam Skowroński, Adam Dziki


Ropień okołoodbytniczy i przetoka okołoodbytnicza

Andrzej Sygut, Adam Dziki


Zwężenie odbytu

Ewa Langner, Adam Dziki


Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy

Łukasz Dziki, Adam Dziki


Wypadanie odbytnicy

Radzisław Trzciński, Adam Dziki


Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy

Piotr Narbutt, Adam Dziki


Wrzód samotny odbytnicy

Michał Spychalski, Adam Dziki


Nowotwory odbytu

Michał Mik, Adam DzikiCHOROBY OTRZEWNEJ I ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ


Nabyte przepukliny jamy brzusznej

Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner


Zapalenie otrzewnej

Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner


Ropnie wewnątrzbrzuszne

Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner


Przetoki wewnątrzbrzuszne

Michał Solecki, Roman Styliński, Grzegorz Wallner


Choroby przestrzeni zaotrzewnowej

Adam Jamroż, Sławomir RudzkiUKŁAD POKARMOWY W CHOROBACH OGÓLNOUSTROJOWYCH


Alergia na pokarm

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosław Jarosz


Eozynofilowe zapalenie przełyku

Elżbieta Jarocka-Cyrta


Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit

Zbigniew Bartuzi


Układ pokarmowy w chorobach tkanki łącznej

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach układu krążenia

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w zapaleniach naczyń

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach skory

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach gruczołow wydzielania wewnętrznego

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach ziarniniakowatych

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w zatruciach

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach nowotworowych

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach metabolicznych

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach układu nerwowego

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w chorobach nerek

Andrzej Dąbrowski


Układ pokarmowy w niedoborach odporności

Andrzej Dąbrowski


Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu AIDS

Alicja Wiercińska-DrapałoINNE WAŻNE ZAGADNIENIA GASTROENTEROLOGICZNE


Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Eugeniusz Wróblewski, Andrzej Dąbrowski


Krwawienia z dolnego i środkowego odcinka przewodu pokarmowego

Andrzej Baniukiewicz, Andrzej Dąbrowski


Niedrożność przewodu pokarmowego

Marcin Tchorzewski, Adam Dziki


Niedokrwienie jelit

Ryszard Kujawski, Adam Dziki


Choroby pasożytnicze układu pokarmowego

Tomasz Mach


Zaburzenia interakcji jelitowo-mozgowych

Agata Mulak, Leszek Paradowski


Czynniki psychiczne w chorobach układu trawiennego

Agata Szulc, Jan Chojnacki


Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego

Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz


Chory ze stomią

Jarosław Cywiński, Adam Dziki


Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego

Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Jan Lubiński


Wady i choroby wrodzone żołądka

Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł


Wady i choroby wrodzone jelita cienkiego

Maciej Berut, Adam Dziki


Wady wrodzone jelita grubego

Kinga Rośniak-Gasińska, Adam Dziki


Wady i choroby wrodzone trzustki

Józef Ryżko, Grzegorz Oracz


Wady i choroby wrodzone dróg żołciowych

Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak


Wady i choroby wrodzone ścian jamy brzusznej

Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty