Stany Nagłe Położnictwo i ginekologia > ❤OKAZJE CENOWE -87%

Stany Nagłe Położnictwo i ginekologia  > ❤OKAZJE CENOWE -87%
Cena: 75,00 zł
cena dla nie prenumeratora / instytucji: 95,00 zł
Nakład wyczerpany

Pod redakcją Romualda Dębskiego

Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,

Stany nagłe w położnictwie i ginekologii. W żadnej chyba innej specjalizacji medycznej tak duża część aktywności zawodowej nie dotyczy właśnie stanów nagłych, a więc sytuacji wymagających podejmowania natychmiastowych decyzji, posiłkowania się ustalonymi algorytmami działań możliwych do zastosowania o każdej porze dnia i nocy.
Praca na Sali Porodowej to właściwie permanentne działanie w warunkach stanów nagłych. Wypadnięta pępowina, przedwcześnie oddzielające się łożysko czy po prostu objawy zagrożenia wewnątrzmacicznego wymagają podejmowania natychmiastowych działań medycznych. Kolejnym miejscem, w którym zmuszeni jesteśmy do podejmowania błyskawicznych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych, jest Izba Przyjęć. W konsekwencji niewydolności opieki w poradniach rejonowych Izba Przyjęć stała się swoistą kompilacją poradni K i oddziału ratunkowego. Spośród pacjentek zgłaszających się na najczęściej mało uzasadnione zapisy kardiotokograficzne, uskarżających się na dolegliwości wynikające z zapalenia pochwy czy pobolewania w podbrzuszu, musimy wyłuskać te, które rzeczywiście wymagają opieki w trybie pilnym. Praca w Izbie Przyjęć stała się w ostatnich latach prawdziwym wyzwaniem. Na dziesięć pacjentek, często zniecierpliwionych, czasami agresywnych, które powinny zostać załatwione w rejonowej poradni ginekologicznej, trafia się jedna, rzeczywiście wymagająca pomocy w trybie pilnym.
Książkę, którą macie w rękach, napisali Ci, którzy w nocy biegną na izbę, wzywa się ich także do sali porodowej. Niektórzy są jeszcze w trakcie specjalizacji, są dokładnie tacy sami jak ogromna większość praktyków położników-ginekologów. Część rozdziałów jest szczególnie zwięzła, inne mają nieco większą objętość, wynika to z różnic stylu i sposobu przekazu. Ale na pewno każdy z nich jest efektem nie tylko przeglądu piśmiennictwa, ale też powstał w oparciu o własne doświadczenia, a co najważniejsze – przetestowano go w praktyce. Już w trakcie realizacji tego projektu, pomimo że znalazło się w nim ponad 50 różnych rozdziałów, zauważyłem, że tematów, które powinny się w nim znaleźć, jest jeszcze dużo więcej. Na pewno drugie wydanie tego podręcznika będzie bogatsze o co najmniej kilkanaście kolejnych rozdziałów. Jeżeli mielibyście sugestie, jakie tematy Waszym zdaniem powinniśmy uwzględnić, bardzo proszę o przekazanie ich albo bezpośrednio do mnie, albo do redakcji. Z wyrazami szacunku

Prof. CMKP dr hab. med Romuald DębskiZobacz przykładowy PDF


Antykoncepcja postkoitalna
Grzegorz Południewski

Badanie i pomoc ofiarom gwałtu
Grzegorz Południewski

Bolesne miesiączkowanie (dysmenorrhoea)
Agnieszka Zawadzka

Ciąża ektopowa
Piotr Kretowicz

Ciąża i poród u pacjentki z niedoczynnością nadnerczy.
Małgorzata Gietka-Czernel

Ciężarna nieprzytomna
Jarosław Kaczyński

Czyraczność sromu
Piotr Niedziela

Drgawki w okresie ciąży
Krzysztof Berbeka

Dystocja barkowa
Joanna Pabich

Ewentracja. Martwicze zapalenie powięzi. Rozejście rany pooperacyjnej
Marcin Woźniewicz

Ginekolog a ostry brzuch
Jarosław Kaczyński

Kolka nerkowa w okresie ciąży
Elżbieta Świeściak

Krwawienia młodocianych
Agnieszka Zawadzka

Krwawienia poporodowe
Piotr Niedziela

Krwawienia z nieoperacyjnych zmian nowotworowych
Jarosław Kaczyński

Krwawienie z naczyń przodujących
Piotr Niedziela

Krwotoczna miesiączka
Marzena Dębska

Krwotok porodowy
Marcin Woźniewicz

Łożysko przedwcześnie odklejone
Piotr Niedziela

Łożysko przodujące
Piotr Niedziela

Niedrożność jelit w okresie ciąży
Andrzej Maletka

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych. Hyperemesis gravidarum
Agnieszka Zawadzka

Nieprawidłowe późne krwawienia z dróg rodnych po porodzie i poronieniu
Agnieszka Greloch

Obrzęk płuc w okresie ciąży i połogu
Janusz Burakowski

Odroczony poród w ciąży mnogiej
Marcin Woźniewicz

Okołoporodowe pęknięcie krocza III i IV°
Elżbieta Świeściak

Opryszczka płciowa u ciężarnych
Elżbieta Świeściak

Ostre zapalenie przydatków
Joanna Pabich

Ostre zapalenie trzustki u ciężarnych
Andrzej Maletka

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u ciężarnej
Andrzej Maletka

Perforacja macicy
Jarosław Kaczyński

Pęknięcie macicy
Joanna Pabich

Popunkcyjne bóle głowy
Agnieszka Sękowska

Poronienie gorączkowe, poronienie septyczne i wstrząs septyczny
Marcin Woźniewicz

Poród przedwczesny
Marzena Dębska

Przełom tarczycowy w okresie ciąży
Małgorzata Gietka-Czernel

Przemoc wobec nieletnich
Agnieszka Zawadzka

Przodowanie i wypadnięcie pępowiny
Marcin Woźniewicz

Rodzący się mięśniak
Joanna Pabich

Ropień gruczołu Bartholina
Piotr Niedziela

Rozejście się spojenia łonowego
Jarosław Kaczyński

Skręt przydatków lub guza przydatków
Agnieszka Zawadzka

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia indukowanego ciążą
Marcin Woźniewicz

Stany zapalne sutka
Piotr Niedziela

Urazy okolicy genitalnej u kobiet
Andrzej Maletka

Urazy w okresie ciąży: wypadek komunikacyjny, ostry uraz
brzucha, porażenie prądem
Andrzej Maletka

Wady serca u kobiet w ciąży
Urszula Ablewska, Tomasz Hryniewiecki

Wynicowanie macicy
Joanna Pabich

Zaburzenia psychiczne związane z połogiem
Tadeusz Piotrowski, Jarosław Kaczyński

Zakażenie układu moczowego u ciężarnej
Elżbieta Świeściak

Zaostrzenia astmy podczas ciąży
Tadeusz Przybyłowski

Zator płynem owodniowym
Jarosław Kaczyński

Zatrzymanie moczu z przyczyn ginekologicznych i położniczych
Elżbieta Świeściak

Zespół HELLP (Hemolysis, ELevated Liver enzymes, Low Platelet count)
Marcin Woźniewicz

Zespół hiperstymulacji jajników
Marcin Woźniewicz

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
Agnieszka Sękowska

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty