BILET NA KONGRES - XII Kongres Akademii po Dyplomie Algorytmy Postępowania w Ginekologii i Położnictwie

BILET NA KONGRES - XII Kongres Akademii po Dyplomie Algorytmy Postępowania w Ginekologii i Położnictwie

Cena: 460,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 490,00 zł
Nakład wyczerpany

Rejestrując się na kongres zyskyjujesz:

✔ Udział w 43 wykładach

✔ 8 sesji tematycznych

✔ 860 minut praktycznej wiedzy

✔ Certyfikat uczestnictwa (13 pkt edukacyjnych)

✔ Nielimitowany dostęp do filmów z wykładów dostępne na medVOD

✔ Slajdy z wykładów w materiałach kongresowych i aplikacji mobilnej


Termin:
26-27 października 2018 r.

Miejsce:
Warszawa

Kierownicy naukowi:
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski,
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora


W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w formie pisemnej lub data zgłoszenia telefonicznego do Medical Tribune Polska Sp. z o.o.) wpłacającemu przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty w całości.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty