Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Rok wydania:
2018
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
400
Wymiary:
170x250 mm
Specjalizacja:
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria, Psychiatria
  • Opis

    Autorami książki „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży” są wybitni praktycy - specjaliści psychiatrii wieku rozwojowego. Opisano w niej czynniki zaburzające rozwój psychiczny dzieci, objawy prodromalne umożliwiające wczesną diagnostykę zaburzeń oraz działania pozwalające przeciwdziałać uzależnieniom, zachowaniom agresywnym, przemocy i przestępczości.

    Książka stanowi przewodnik planowania dalszego postępowania, w tym psycho- i farmakoterapii. Uwzględniono w niej najnowsze klasyfikacje chorób: DSM-5, ICD-10 oraz DC:0-3R. Jest przeznaczona dla pediatrów, lekarzy rodzinnych, psychiatrów dziecięcych, pielęgniarek, jak również dla pedagogów i rodziców dzieci z zaburzeniami.

  • Spis treści

    Zaburzenia neurorozwojowe

    • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
    Agnieszka Pisula

    • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
    Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska, Natalia Pytlińska

    • Zaburzenia mowy i języka
    Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska

    • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
    Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor

    • Niepełnosprawność intelektualna
    Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor

    • Zaburzenia tikowe i zespół Tourette’a
    Anita Bryńska


    Zaburzenia emocjonalne i związane ze stresem w populacji rozwojowej

    • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
    Lidia Popek

    • Zaburzenia związane ze stresem
    Iwona Makowska

    Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

    • Depresyjność i depresja
    Jacek Bomba

    • Zaburzenia depresyjne, choroba afektywna jednobiegunowa
    Filip Rybakowski

    • Choroba afektywna dwubiegunowa
    Agnieszka Gmitrowicz


    Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne u dzieci i młodzieży

    • Stan prepsychotyczny i stany pokrewne
    Barbara Remberk

    • Zaburzenia psychotyczne
    Ireneusz Jelonek


    Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży związane z kontekstem społecznym

    • Destrukcyjne zaburzenia zachowania
    Mirosław Dąbkowski

    • Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
    Ksymena Urbanek

    • Zaburzenia spowodowane uzależnieniem od internetu
    Joanna Hyrnik

    • Zaburzenia rozwojowe u dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i dysfunkcyjnych
    Małgorzata Klecka

    • Zachowania samobójcze i zamierzone samouszkodzenia
    Agnieszka Gmitrowicz


    Zaburzenia psychiczne a stan somatyczny w populacji rozwojowej

    • Zaburzenia odżywiania
    Małgorzata Janas-Kozik, Andrzej Rajewski

    • Moczenie mimowolne nieorganiczne (enuresis)
    Paweł Kropiwnicki

    • Zaburzenia snu
    Ksymena Urbanek

    • Zaburzenia psychiczne ujawniające się głównie pod postacią somatyczną – różnicowanie
    Arkadiusz Jasek

    • Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
    Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik

    • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi
    Arkadiusz Jasek

    • Rozwój seksualny i leczenie zaburzeń seksualnych
    Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik

    • Zaburzenia pozorowane
    Małgorzata Janas-Kozik


    Terapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

    • Zasady i specyfika pracy z rodziną pacjenta w zależności od problemu psychiatrycznego
    Maciej Pilecki

    • Kryteria wyboru i specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
    Martyna Stochel-Morek, Małgorzata Janas-Kozik

    • Terapia rodzin
    Irena Namysłowska

    • Zastosowanie terapii behawioralnej i poznawczej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
    Anita Bryńska

    • Kryzys i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży
    Małgorzata Talarczyk


    Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

    • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży
    Ireneusz Jelonek, Łukasz Fajferek

Autorami książki „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży” są wybitni praktycy - specjaliści psychiatrii wieku rozwojowego. Opisano w niej czynniki zaburzające rozwój psychiczny dzieci, objawy prodromalne umożliwiające wczesną diagnostykę zaburzeń oraz działania pozwalające przeciwdziałać uzależnieniom, zachowaniom agresywnym, przemocy i przestępczości.

Książka stanowi przewodnik planowania dalszego postępowania, w tym psycho- i farmakoterapii. Uwzględniono w niej najnowsze klasyfikacje chorób: DSM-5, ICD-10 oraz DC:0-3R. Jest przeznaczona dla pediatrów, lekarzy rodzinnych, psychiatrów dziecięcych, pielęgniarek, jak również dla pedagogów i rodziców dzieci z zaburzeniami.

Zaburzenia neurorozwojowe

• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Agnieszka Pisula

• Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska, Natalia Pytlińska

• Zaburzenia mowy i języka
Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska

• Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor

• Niepełnosprawność intelektualna
Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor

• Zaburzenia tikowe i zespół Tourette’a
Anita Bryńska


Zaburzenia emocjonalne i związane ze stresem w populacji rozwojowej

• Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
Lidia Popek

• Zaburzenia związane ze stresem
Iwona Makowska

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

• Depresyjność i depresja
Jacek Bomba

• Zaburzenia depresyjne, choroba afektywna jednobiegunowa
Filip Rybakowski

• Choroba afektywna dwubiegunowa
Agnieszka Gmitrowicz


Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne u dzieci i młodzieży

• Stan prepsychotyczny i stany pokrewne
Barbara Remberk

• Zaburzenia psychotyczne
Ireneusz Jelonek


Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży związane z kontekstem społecznym

• Destrukcyjne zaburzenia zachowania
Mirosław Dąbkowski

• Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
Ksymena Urbanek

• Zaburzenia spowodowane uzależnieniem od internetu
Joanna Hyrnik

• Zaburzenia rozwojowe u dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i dysfunkcyjnych
Małgorzata Klecka

• Zachowania samobójcze i zamierzone samouszkodzenia
Agnieszka Gmitrowicz


Zaburzenia psychiczne a stan somatyczny w populacji rozwojowej

• Zaburzenia odżywiania
Małgorzata Janas-Kozik, Andrzej Rajewski

• Moczenie mimowolne nieorganiczne (enuresis)
Paweł Kropiwnicki

• Zaburzenia snu
Ksymena Urbanek

• Zaburzenia psychiczne ujawniające się głównie pod postacią somatyczną – różnicowanie
Arkadiusz Jasek

• Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik

• Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi
Arkadiusz Jasek

• Rozwój seksualny i leczenie zaburzeń seksualnych
Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik

• Zaburzenia pozorowane
Małgorzata Janas-Kozik


Terapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

• Zasady i specyfika pracy z rodziną pacjenta w zależności od problemu psychiatrycznego
Maciej Pilecki

• Kryteria wyboru i specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
Martyna Stochel-Morek, Małgorzata Janas-Kozik

• Terapia rodzin
Irena Namysłowska

• Zastosowanie terapii behawioralnej i poznawczej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
Anita Bryńska

• Kryzys i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży
Małgorzata Talarczyk


Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

• Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży
Ireneusz Jelonek, Łukasz Fajferek

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

139,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: