Niekorzystne interakcje leków - aspekty kliniczne i prawne

Redaktor naukowy:
dr n. praw. Radosław Tymiński, dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Rok wydania:
2020
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
miękka
Objętość:
160
Wymiary:
127x193 mm
Specjalizacja:
Farmakologia, Choroby wewnętrzne, Pediatria
 • Opis

  Publikacja wskazuje, jak jak uniknąć powtarzających się błędów w farmakoterapii z punktu widzenia medycznego i prawnego, szczególnie w dobie powszechnego samoleczenia, a wręcz suplementomanii.

  Zawiera:
  - dwie części: medyczną i prawną
  - rozdziały pokazujące, jak częste mogą być interakcje lekowe
  - charakterystykę najczęściej spotykanych interakcji farmakoterapii
  - rozdziały informujące o obowiązkach i odpowiedzialności lekarza związanych z interakcjami międzylekowymi w codziennej praktyce

  Z problemem interakcji leków każdy lekarz spotyka się w codziennej praktyce. Jeżeli w tym samym czasie stosowane są 2 leki, występuje klinicznie istotne ryzyko interakcji, jeśli jest ich więcej niż 7 – wystąpienie interakcji jest pewne. Z praktyki klinicznej wynika, że wielu pracowników ochrony zdrowia nie dysponuje jednak dostateczną wiedzą na temat interakcji leków. Dlatego w książce „Niekorzystne interakcje leków. Aspekty kliniczne i prawne” opisano dokładnie mechanizmy interakcji leków oraz najczęstsze przyczyny błędów w farmakoterapii. Ważną część publikacji stanowią rozdziały o interakcjach leków najczęściej przyjmowanych przez pacjentów, w tym przepisywanych przez lekarzy rodzinnych oraz tych, po które chorzy sięgają w ramach samoleczenia.

  Publikacja przydatna dla wszystkich lekarzy zlecających leczenie farmakologiczne.

 • Spis treści

  1 Zagadnienia medyczne

  1. Mechanizmy interakcji leków. Czynniki modyfikujące ryzyko wystąpienia interakcji leków w praktyce klinicznej - Jarosław Woroń, Halina Kutaj-Wąsikowska
  2. Błąd medyczny w farmakoterapii - najczęstsze przyczyny – Jarosław Woroń
  3. Interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu - Jarosław Woroń, Robert Gałązkowski, Wojciech Leppert, Michał Graczyk
  4. Najważniejsze interakcje leków przeciwzakrzepowych oraz krwawienia jako konsekwencja niekorzystnych interakcji leków - Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Jerzy Wordliczek
  5. Najważniejsze nieprawidłowości związane z leczeniem psychotropowym oraz ich potencjalne konsekwencje - Marcin Siwek
  6. Istotne klinicznie interakcje leków stosowanych w farmakoterapii chorób układu krążenia i cukrzycy - Jarosław Woroń, Małgorzata Czaplińska
  7. Najczęstsze interakcje leków używanych w praktyce lekarza rodzinnego oraz w samoleczeniu - Jarosław Woroń, Bartosz Bator, Katarzyna Blacharska-Krzanowska
  8. Najczęstsze interakcje leków roślinnych oraz suplementów diety z lekami wykorzystywanymi w politerapii - Jarosław Woroń

   

  Zagadnienia prawne

  1. Odpowiedzialność prawna lekarza z tytułu nieuwzględnienia interakcji lekowych w farmakoterapii  - Iwona Wrześniewska-Wal
  2. Odpowiedzialność karna i zawodowa lekarza za leczenie poza wskazaniami rejestracyjnymi produktu leczniczego - Mateusz Woiński
  3. Obowiązek informowania pacjenta o działaniach niepożądanych oraz o możliwości interakcji lekowych - Dariusz Hajdukiewicz
  4. Sześć ważnych wpisów w dokumentację medyczną związanych z farmakoterapią - Radosław Tymiński

Publikacja wskazuje, jak jak uniknąć powtarzających się błędów w farmakoterapii z punktu widzenia medycznego i prawnego, szczególnie w dobie powszechnego samoleczenia, a wręcz suplementomanii.

Zawiera:
- dwie części: medyczną i prawną
- rozdziały pokazujące, jak częste mogą być interakcje lekowe
- charakterystykę najczęściej spotykanych interakcji farmakoterapii
- rozdziały informujące o obowiązkach i odpowiedzialności lekarza związanych z interakcjami międzylekowymi w codziennej praktyce

Z problemem interakcji leków każdy lekarz spotyka się w codziennej praktyce. Jeżeli w tym samym czasie stosowane są 2 leki, występuje klinicznie istotne ryzyko interakcji, jeśli jest ich więcej niż 7 – wystąpienie interakcji jest pewne. Z praktyki klinicznej wynika, że wielu pracowników ochrony zdrowia nie dysponuje jednak dostateczną wiedzą na temat interakcji leków. Dlatego w książce „Niekorzystne interakcje leków. Aspekty kliniczne i prawne” opisano dokładnie mechanizmy interakcji leków oraz najczęstsze przyczyny błędów w farmakoterapii. Ważną część publikacji stanowią rozdziały o interakcjach leków najczęściej przyjmowanych przez pacjentów, w tym przepisywanych przez lekarzy rodzinnych oraz tych, po które chorzy sięgają w ramach samoleczenia.

Publikacja przydatna dla wszystkich lekarzy zlecających leczenie farmakologiczne.

1 Zagadnienia medyczne

 1. Mechanizmy interakcji leków. Czynniki modyfikujące ryzyko wystąpienia interakcji leków w praktyce klinicznej - Jarosław Woroń, Halina Kutaj-Wąsikowska
 2. Błąd medyczny w farmakoterapii - najczęstsze przyczyny – Jarosław Woroń
 3. Interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu - Jarosław Woroń, Robert Gałązkowski, Wojciech Leppert, Michał Graczyk
 4. Najważniejsze interakcje leków przeciwzakrzepowych oraz krwawienia jako konsekwencja niekorzystnych interakcji leków - Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Jerzy Wordliczek
 5. Najważniejsze nieprawidłowości związane z leczeniem psychotropowym oraz ich potencjalne konsekwencje - Marcin Siwek
 6. Istotne klinicznie interakcje leków stosowanych w farmakoterapii chorób układu krążenia i cukrzycy - Jarosław Woroń, Małgorzata Czaplińska
 7. Najczęstsze interakcje leków używanych w praktyce lekarza rodzinnego oraz w samoleczeniu - Jarosław Woroń, Bartosz Bator, Katarzyna Blacharska-Krzanowska
 8. Najczęstsze interakcje leków roślinnych oraz suplementów diety z lekami wykorzystywanymi w politerapii - Jarosław Woroń

 

Zagadnienia prawne

 1. Odpowiedzialność prawna lekarza z tytułu nieuwzględnienia interakcji lekowych w farmakoterapii  - Iwona Wrześniewska-Wal
 2. Odpowiedzialność karna i zawodowa lekarza za leczenie poza wskazaniami rejestracyjnymi produktu leczniczego - Mateusz Woiński
 3. Obowiązek informowania pacjenta o działaniach niepożądanych oraz o możliwości interakcji lekowych - Dariusz Hajdukiewicz
 4. Sześć ważnych wpisów w dokumentację medyczną związanych z farmakoterapią - Radosław Tymiński

Niekorzystne interakcje leków - aspekty kliniczne i prawne

49,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: