Uroginekologia

Uroginekologia

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski,
Rok wydania:
2018
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
592
Wymiary:
163x243 mm
Specjalizacja:
Położnictwo i ginekologia, Urologia, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
 • Opis

  Kompendium z zakresu uroginekologii – dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy i praktyki medycznej.

  Czytelnik znajdzie tu jednoznaczne rekomendacje dotyczące wyboru metod diagnostyczno-leczniczych, ułatwiające codzienne postępowanie.

  W książce „Uroginekologia” opisano:
  ✔ anatomię, fizjologię i patofizjologię dna miednicy u kobiety; 
  ✔ metody diagnostyki uroginekologicznej;
  ✔ leczenie nietrzymania moczu, pęcherza neurogennego i zaburzeń statyki dna miednicy;
  ✔ współczesne techniki operacyjne oraz możliwe powikłania po operacjach uroginekologicznych.

  Założeniem całego zespołu autorów było opisanie jak najbardziej aktualnych problemów współczesnej uroginekologii.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, redaktorzy i autorzy niniejszej publikacji starali się przedstawić zarówno podstawy anatomiczno-czynnościowe dna miednicy u kobiet, jak również dokonać krytycznego przeglądu metod diagnostycznych oraz leczniczych (zachowawczych i operacyjnych).

 • Spis treści

  • Wstęp
  Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski


  Anatomia

  • Anatomia dna miednicy u kobiety
  Bogdan Ciszek


  Fizjologia

  • Fizjologia dna miednicy
  Magdalena Emilia Grzybowska


  Patofizjologia

  • Patofizjologia nietrzymania moczu
  Konrad Futyma

  • Podstawy neurourologii i objawy neurogennych zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych
  Bartosz Dybowski

  • Zaburzenia statyki dna miednicy – rodzaje defektów dna miednicy mniejszej
  Jacek Doniec, Anna Jabłonka-Cieślik

  • Nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny i zaburzenia mikcji związane z zaburzeniami statyki dna miednicy
  Monika Szafarowska, Artur Rogowski

  • Zaburzenia defekacji
  Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Monika Popiel

  • Zaburzenia funkcji seksualnych
  Violetta Skrzypulec-Plinta, Katarzyna Zborowska

  • Atrofia urogenitalna i urogenitalny zespół menopa uzalny
  Paweł Kamiński, Monika Szafarowska


  Epidemiologia

  • Epidemiologia nietrzymania moczu
  Andrzej Wróbel, Beata Kulik-Rechberger

  • Epidemiologia obniżenia narządów miednicy
  Eliza Piechota, Agnieszka Wodzisławska, Artur Rogowski

  • Perinatologiczne uwarunkowania chorób uroginekologicznych
  Małgorzata Jerzak

  • Genetyczne uwarunkowania chorób uroginekologicznych
  Paweł Skorupski


  Diagnostyka uroginekologiczna

  • Wywiad uroginekologiczny
  Artur Rogowski, Anna Jabłonka-Cieślik

  • Diagnostyka uroginekologiczna – badanie przedmiotowe
  Anna Jabłonka-Cieślik, Artur Rogowski

  • Diagnostyka urodynamiczna
  Maciej Zbrzeźniak

  • Diagnostyka dysfunkcji neurogennej pęcherza moczowego
  Maciej Zbrzeźniak

  • Ultrasonografia dna miednicy – nowa koncepcja badania ultrasonograficznego w uroginekologii
  Jacek Kociszewski, Andrzej Kuszka

  • Badania radiologiczne w uroginekologii
  Andrzej Paweł Wieczorek, Magdalena Maria Woźniak

  • Uretrocystoskopia
  Mariusz Blewniewski


  Leczenie nietrzymania moczu i zespołu pęcherza nadreaktywnego

  • Uroginekologiczna opieka okołooperacyjna – protokół ERAS
  Krzysztof Jabłoński, Marcin Jóźwik, Maciej Jóźwik

  • Wysiłkowe nietrzymanie moczu – leczenie zachowawcze, pessaroterapia
  Edyta Wlaźlak, Magda Krzycka, Grzegorz Surkont

  • Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu – kwalifikacja do typu operacji
  Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel

  • Nawrotowe i przetrwałe wysiłkowe nietrzymanie moczu
  Ewa Barcz

  • Leczenie zachowawcze mieszanego nietrzymania moczu
  Edyta Wlaźlak, Michał Pazdrak, Grzegorz Surkont

  • Leczenie operacyjne mieszanego nietrzymania moczu
  Tomasz Rechberger, Paweł Miotła

  • Terapia hormonalna w leczeniu nietrzymania moczu
  Edyta Wlaźlak, Wiktor Wlaźlak, Grzegorz Surkont

  • Leczenie zachowawcze zespołu pęcherza nadreaktywnego
  Andrzej Wróbel, Beata Kulik-Rechberger

  • Leczenie zabiegowe/operacyjne zespołu pęcherza nadreaktywnego – zasady kwalifikacji
  Konrad Futyma

  • Laser i radiofrekwencja w uroginekologii
  Tomasz Paszkowski, Bartosz Milejski, Anna Stępniak


  Leczenie zaburzeń statyki dna miednicy

  • Zaburzenia statyki dna miednicy – leczenie zachowawcze, pessaroterapia
  Edyta Wlaźlak, Karolina Frachowicz, Grzegorz Surkont

  • Kompa rtment przedni – techniki klasyczne vs techniki z zastosowaniem implantów
  Włodzimierz Baranowski

  • Kompa rtment szczytowy – techniki klasyczne vs implanty, techniki lapa roskopowe, techniki brzuszne
  Michał Wojciechowski, Andrzej Malinowski

  • Kompa rtment tylny – techniki klasyczne vs techniki z zastosowaniem implantów
  Tomasz Kluz

  • Leczenie nawrotowych zaburzeń statyki dna miednicy (po operacjach klasycznych, po implantach)
  Włodzimierz Baranowski

  • Leczenie zaburzeń wielokompa rtmentowych
  Włodzimierz Baranowski

  • Zaburzenia statyki dna miednicy a nietrzymanie moczu – jak postępować?
  Artur Rogowski, Magdalena Biela


  Leczenie pęcherza neurogennego

  • Leczenie neurogennych zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych
  Bartosz Dybowski


  Powikłania po operacjach uroginekologicznych

  • Klasyfikacja CTS powikłań pooperacyjnych według IUGA i ICS
  Włodzimierz Baranowski

  • Powikłania po leczeniu operacyjnym nietrzymania moczu
  Artur Rogowski

  • Rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce powikłań po operacjach z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu
  Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Jerzy Fabian, Jacek Kociszewski

  • Powikłania po leczeniu operacyjnym zaburzeń statyki dna miednicy
  Artur Rogowski, Tomasz Syryło, Grzegorz Jędrzejewski


  Współczesne rekomendacje diagnostyczno-lecznicze w uroginekologii

  • Rekomendacje leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
  Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel, Paweł Miotła

  • Rekomendacje leczenia zaburzeń statyki dna miednicy
  Włodzimierz Baranowski

  • Rekomendacje w zespole pęcherza nadreaktywnego
  Marek Sosnowski

  • Rekomendacje leczenia zaburzeń uroginekologicznych według bazy Cochrane
  Artur Rogowski

  • Ostrzeżenie FDA/Komisji Europejskiej dotyczące stosowania materiałów protezujących w leczeniu zaburzeń statyki dna miednicy
  Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski


  Ciąża, poród i połóg po leczeniu uroginekologicznym

  • Profilaktyka uroginekologiczna u ciężarnych. Planowanie porodu
  Tomasz Maciejewski


  Inne choroby uroginekologiczne

  • Zakażenia dolnych dróg moczowych u kobiet
  Sławomir Poletajew, Wojciech Krajewski

  • Śródmiąższowe zapa lenie pęcherza moczowego
  Waldemar Różański

  • Przetoki moczowe
  Tomasz Syryło, Ryszard Skiba, Artur Rogowski, Henryk Zieliński

  • Przetoki pęcherzowo-maciczne
  Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Andrzej Wincewicz, Stanisław Sulkowski

  • Uchyłki cewki moczowej i pęcherza moczowego
  Mariusz Blewniewski

  • Wulwodynia
  Ewa Baszak-Radomańska, Marek Jantos

  • Nietrzymanie stolca
  Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk

  • Objawy uroginekologiczne po leczeniu uzupełniającym nowotworów ginekologicznych
  Joanna Jońska-Gmyrek


  Komórki macierzyste w uroginekologii

  • Komórki macierzyste w uroginekologii
  Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Kompendium z zakresu uroginekologii – dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy i praktyki medycznej.

Czytelnik znajdzie tu jednoznaczne rekomendacje dotyczące wyboru metod diagnostyczno-leczniczych, ułatwiające codzienne postępowanie.

W książce „Uroginekologia” opisano:
✔ anatomię, fizjologię i patofizjologię dna miednicy u kobiety; 
✔ metody diagnostyki uroginekologicznej;
✔ leczenie nietrzymania moczu, pęcherza neurogennego i zaburzeń statyki dna miednicy;
✔ współczesne techniki operacyjne oraz możliwe powikłania po operacjach uroginekologicznych.

Założeniem całego zespołu autorów było opisanie jak najbardziej aktualnych problemów współczesnej uroginekologii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, redaktorzy i autorzy niniejszej publikacji starali się przedstawić zarówno podstawy anatomiczno-czynnościowe dna miednicy u kobiet, jak również dokonać krytycznego przeglądu metod diagnostycznych oraz leczniczych (zachowawczych i operacyjnych).

• Wstęp
Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski


Anatomia

• Anatomia dna miednicy u kobiety
Bogdan Ciszek


Fizjologia

• Fizjologia dna miednicy
Magdalena Emilia Grzybowska


Patofizjologia

• Patofizjologia nietrzymania moczu
Konrad Futyma

• Podstawy neurourologii i objawy neurogennych zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych
Bartosz Dybowski

• Zaburzenia statyki dna miednicy – rodzaje defektów dna miednicy mniejszej
Jacek Doniec, Anna Jabłonka-Cieślik

• Nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny i zaburzenia mikcji związane z zaburzeniami statyki dna miednicy
Monika Szafarowska, Artur Rogowski

• Zaburzenia defekacji
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Monika Popiel

• Zaburzenia funkcji seksualnych
Violetta Skrzypulec-Plinta, Katarzyna Zborowska

• Atrofia urogenitalna i urogenitalny zespół menopa uzalny
Paweł Kamiński, Monika Szafarowska


Epidemiologia

• Epidemiologia nietrzymania moczu
Andrzej Wróbel, Beata Kulik-Rechberger

• Epidemiologia obniżenia narządów miednicy
Eliza Piechota, Agnieszka Wodzisławska, Artur Rogowski

• Perinatologiczne uwarunkowania chorób uroginekologicznych
Małgorzata Jerzak

• Genetyczne uwarunkowania chorób uroginekologicznych
Paweł Skorupski


Diagnostyka uroginekologiczna

• Wywiad uroginekologiczny
Artur Rogowski, Anna Jabłonka-Cieślik

• Diagnostyka uroginekologiczna – badanie przedmiotowe
Anna Jabłonka-Cieślik, Artur Rogowski

• Diagnostyka urodynamiczna
Maciej Zbrzeźniak

• Diagnostyka dysfunkcji neurogennej pęcherza moczowego
Maciej Zbrzeźniak

• Ultrasonografia dna miednicy – nowa koncepcja badania ultrasonograficznego w uroginekologii
Jacek Kociszewski, Andrzej Kuszka

• Badania radiologiczne w uroginekologii
Andrzej Paweł Wieczorek, Magdalena Maria Woźniak

• Uretrocystoskopia
Mariusz Blewniewski


Leczenie nietrzymania moczu i zespołu pęcherza nadreaktywnego

• Uroginekologiczna opieka okołooperacyjna – protokół ERAS
Krzysztof Jabłoński, Marcin Jóźwik, Maciej Jóźwik

• Wysiłkowe nietrzymanie moczu – leczenie zachowawcze, pessaroterapia
Edyta Wlaźlak, Magda Krzycka, Grzegorz Surkont

• Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu – kwalifikacja do typu operacji
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel

• Nawrotowe i przetrwałe wysiłkowe nietrzymanie moczu
Ewa Barcz

• Leczenie zachowawcze mieszanego nietrzymania moczu
Edyta Wlaźlak, Michał Pazdrak, Grzegorz Surkont

• Leczenie operacyjne mieszanego nietrzymania moczu
Tomasz Rechberger, Paweł Miotła

• Terapia hormonalna w leczeniu nietrzymania moczu
Edyta Wlaźlak, Wiktor Wlaźlak, Grzegorz Surkont

• Leczenie zachowawcze zespołu pęcherza nadreaktywnego
Andrzej Wróbel, Beata Kulik-Rechberger

• Leczenie zabiegowe/operacyjne zespołu pęcherza nadreaktywnego – zasady kwalifikacji
Konrad Futyma

• Laser i radiofrekwencja w uroginekologii
Tomasz Paszkowski, Bartosz Milejski, Anna Stępniak


Leczenie zaburzeń statyki dna miednicy

• Zaburzenia statyki dna miednicy – leczenie zachowawcze, pessaroterapia
Edyta Wlaźlak, Karolina Frachowicz, Grzegorz Surkont

• Kompa rtment przedni – techniki klasyczne vs techniki z zastosowaniem implantów
Włodzimierz Baranowski

• Kompa rtment szczytowy – techniki klasyczne vs implanty, techniki lapa roskopowe, techniki brzuszne
Michał Wojciechowski, Andrzej Malinowski

• Kompa rtment tylny – techniki klasyczne vs techniki z zastosowaniem implantów
Tomasz Kluz

• Leczenie nawrotowych zaburzeń statyki dna miednicy (po operacjach klasycznych, po implantach)
Włodzimierz Baranowski

• Leczenie zaburzeń wielokompa rtmentowych
Włodzimierz Baranowski

• Zaburzenia statyki dna miednicy a nietrzymanie moczu – jak postępować?
Artur Rogowski, Magdalena Biela


Leczenie pęcherza neurogennego

• Leczenie neurogennych zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych
Bartosz Dybowski


Powikłania po operacjach uroginekologicznych

• Klasyfikacja CTS powikłań pooperacyjnych według IUGA i ICS
Włodzimierz Baranowski

• Powikłania po leczeniu operacyjnym nietrzymania moczu
Artur Rogowski

• Rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce powikłań po operacjach z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu
Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Jerzy Fabian, Jacek Kociszewski

• Powikłania po leczeniu operacyjnym zaburzeń statyki dna miednicy
Artur Rogowski, Tomasz Syryło, Grzegorz Jędrzejewski


Współczesne rekomendacje diagnostyczno-lecznicze w uroginekologii

• Rekomendacje leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel, Paweł Miotła

• Rekomendacje leczenia zaburzeń statyki dna miednicy
Włodzimierz Baranowski

• Rekomendacje w zespole pęcherza nadreaktywnego
Marek Sosnowski

• Rekomendacje leczenia zaburzeń uroginekologicznych według bazy Cochrane
Artur Rogowski

• Ostrzeżenie FDA/Komisji Europejskiej dotyczące stosowania materiałów protezujących w leczeniu zaburzeń statyki dna miednicy
Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski


Ciąża, poród i połóg po leczeniu uroginekologicznym

• Profilaktyka uroginekologiczna u ciężarnych. Planowanie porodu
Tomasz Maciejewski


Inne choroby uroginekologiczne

• Zakażenia dolnych dróg moczowych u kobiet
Sławomir Poletajew, Wojciech Krajewski

• Śródmiąższowe zapa lenie pęcherza moczowego
Waldemar Różański

• Przetoki moczowe
Tomasz Syryło, Ryszard Skiba, Artur Rogowski, Henryk Zieliński

• Przetoki pęcherzowo-maciczne
Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Andrzej Wincewicz, Stanisław Sulkowski

• Uchyłki cewki moczowej i pęcherza moczowego
Mariusz Blewniewski

• Wulwodynia
Ewa Baszak-Radomańska, Marek Jantos

• Nietrzymanie stolca
Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk

• Objawy uroginekologiczne po leczeniu uzupełniającym nowotworów ginekologicznych
Joanna Jońska-Gmyrek


Komórki macierzyste w uroginekologii

• Komórki macierzyste w uroginekologii
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Uroginekologia

179,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: