Wielka Interna Endokrynologia, wydanie 2 - Tom I

Redaktor naukowy:
prof. Wojciech Zgliczyński
Rok wydania:
2020
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Wymiary:
210x297 mm
Specjalizacja:
Endokrynologia
 • Opis

  W tym tomie zamieściliśmy ogólne informacje o budowie i działaniu układu wydzielania wewnętrznego. Stanowią one punkt wyjścia do opisania złożonych mechanizmów i następstw poszczególnych chorób. Taki sposób prezentowania zagadnień powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia istoty zaburzeń endokrynnych przez studentów medycyny i być przydatny w codziennej pracy lekarza, zarówno pierwszego kontaktu, jak i specjalisty.

  Szczegółowo opisaliśmy pełen zakres badań diagnostycznych pomocnych w rozpoznaniu zaburzeń endokrynnych. Omówiliśmy również fizjologię i patologię układu podwzgórzowo-przysadkowego. Choroby prowadzące do zaburzeń czynności tego układu wywołują często objawy miejscowe, często są również przyczyną dysfunkcji obwodowych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Rozpoznanie i leczenie tych złożonych patologii z pewnością ułatwią zamieszczone w tej części liczne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

  Osobny i obszerny dział poświęcony jest chorobom tarczycy, które stanowią najczęstszą patologię endokrynną. Wiele uwagi poświęciliśmy także problematyce chorób kości (przede wszystkim osteoporozie), spowodowanych zaburzeniami endokrynnymi.

  Szczególną uwagę zwróciliśmy na dokładne omówienie zasad rozpoznawania oraz leczenia zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego. Staraliśmy się wprowadzić jak najwięcej schematów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, tych zaakceptowanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, jak również własnych, przystosowanych do krajowych możliwości.


  Zamów pakiet z Częścią I i II - ZAMÓW >

  Wielka Interna Endokrynologia to:

  - kompletne opracowanie, zaktualizowane i znacznie unowocześnione

  - 7 nowych rozdziałów, m.in. w dziale „Zaburzenia endokrynne spowodowane czynnikami egzogennymi” oraz „Jajniki i endokrynologia rozrodu”

  - monografia przygotowana przez najlepszych polskich specjalistów, uwzględniająca międzynarodowe wytyczne i polskie standardy

  - jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami ujęte w tabelach i algorytmach

  - konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony

 • Spis treści


  WIADOMOŚCI PODSTAWOWE


  Historia endokrynologii
  Marek Pawlikowski

  Podstawy endokrynologii. Anatomia i fizjologia układu wydzielania wewnętrznego
  Marek Pawlikowski

  Patofizjologia chorób układu wydzielania wewnętrznego
  Jolanta Kunert-Radek

  Ogólna strategia postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego
  Jolanta Kunert-Radek

  Trudności w interpretacji wyników badań stosowanych w diagnostyce zaburzeń endokrynologicznych
  Piotr Glinicki


  PODWZGÓRZE I PRZYSADKA

  Budowa i czynność podwzgórza i przysadki
  Marek Pawlikowski

  Diagnostyka laboratoryjna układu podwzgórzowo-przysadkowego
  Jolanta Kunert-Radek

  Diagnostyka obrazowa układu podwzgórzowo-przysadkowego
  Wojciech Zgliczyński, Jacek Brzeziński

  Zaburzenia czynności podwzgórza
  Grzegorz Zieliński

  Niedoczynność przysadki
  Wojciech Zgliczyński, Maria Stelmachowska-Banaś

  Guzy przysadki
  Wojciech Zgliczyński, Przemysław Witek, Piotr Zdunowski

  Choroby tylnego płata przysadki
  Przemysław Witek, Wojciech Zgliczyński

  Leczenie chirurgiczne chorób podwzgórza i przysadki
  Grzegorz Zieliński


  WZRASTANIE

  Prawidłowe wzrastanie i ocena wzrastania
  Tomasz E. Romer

  Niedobór wzrostu
  Tomasz E. Romer

  Nadmierny wzrost
  Tomasz E. Romer


  DOJRZEWANIE PŁCIOWE

  Fizjologia dojrzewania płciowego
  Tomasz E. Romer

  Opóźnienie lub brak cech dojrzewania płciowego
  Tomasz E. Romer

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe
  Tomasz E. Romer


  TARCZYCA

  Anatomia, histologia i embriologia gruczołu tarczowego
  Barbara Górnicka

  Synteza i wydzielanie hormonów tarczycy
  Barbara Czarnocka

  Działanie hormonów tarczycy
  Helena Jastrzębska

  Badanie kliniczne w chorobach tarczycy
  Helena Jastrzębska

  Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy
  Małgorzata Gietka-Czernel

  Badanie ultradźwiękowe w diagnostyce chorób tarczycy
  Małgorzata Gietka-Czernel, Maciej Ratajczak

  Znaczenie RTG i rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób tarczycy
  Leszek Królicki

  Medycyna nuklearna w diagnostyce chorób tarczycy
  Jerzy Sowiński

  Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
  Barbara Górnicka

  Zespół niskiej T3, zespół niskiej T3 i T4
  Małgorzata Gietka-Czernel

  Zachowawcze leczenie łagodnych chorób tarczycy
  Helena Jastrzębska

  Ogólne wiadomości o leczeniu chirurgicznym łagodnych chorób tarczycy
  Maciej Skórski, Wiesław Wiechno

  Niedoczynność tarczycy
  Małgorzata Gietka-Czernel

  Nadczynność tarczycy
  Helena Jastrzębska, Tomasz Bednarczuk, Magdalena Kochman

  Zapalenia tarczycy
  Magdalena Kochman

  Wpływ leków i czynników środowiskowych na tarczycę
  Helena Jastrzębska

  Wole miąższowe obojętne i zespół zaburzeń z niedoboru jodu
  Helena Jastrzębska

  Guzkowa choroba tarczycy
  Helena Jastrzębska, Magdalena Kochman

  Rak tarczycy
  Barbara Jarząb, Aleksandra Kukulska

  Choroby tarczycy u dzieci. Różnice w obrazie klinicznym i leczeniu dzieci i dorosłych
  Marek Niedziela

  Zespoły oporności na hormony tarczycy
  Tomasz Bednarczuk, Marek Niedziela

  Leczenie chirurgiczne chorób tarczycy
  Maciej Skórski, Wiesław Wiechno


  PRZYTARCZYCE

  Wprowadzenie do chorób przytarczyc
  Marek Bolanowski

  Regulacja hormonalna metabolizmu mineralnego i kostnego
  Marek Bolanowski

  Hiperkalcemia
  Waldemar Misiorowski

  Pierwotna nadczynność przytarczyc
  Waldemar Misiorowski

  Nadczynność przytarczyc w przewlekłej chorobie nerek
  Edward Franek, Franciszek Kokot

  Hipokalcemia
  Waldemar Misiorowski

  Leczenie chirurgiczne nadczynności przytarczyc
  Witold Chudziński


  CHOROBY METABOLICZNE KOŚCI

  Osteomalacja i zaburzenia metabolizmu witaminy D
  Waldemar Misiorowski

  Wprowadzenie do osteoporozy
  Marek Bolanowski

  Diagnostyka osteoporozy
  Roman S. Lorenc, Elżbieta Karczmarewicz

  Profilaktyka i leczenie osteoporozy
  Waldemar Misiorowski

  Osteoporoza wtórna
  Marek Bolanowski

  Choroba Pageta kości
  Waldemar Misiorowski

W tym tomie zamieściliśmy ogólne informacje o budowie i działaniu układu wydzielania wewnętrznego. Stanowią one punkt wyjścia do opisania złożonych mechanizmów i następstw poszczególnych chorób. Taki sposób prezentowania zagadnień powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia istoty zaburzeń endokrynnych przez studentów medycyny i być przydatny w codziennej pracy lekarza, zarówno pierwszego kontaktu, jak i specjalisty.

Szczegółowo opisaliśmy pełen zakres badań diagnostycznych pomocnych w rozpoznaniu zaburzeń endokrynnych. Omówiliśmy również fizjologię i patologię układu podwzgórzowo-przysadkowego. Choroby prowadzące do zaburzeń czynności tego układu wywołują często objawy miejscowe, często są również przyczyną dysfunkcji obwodowych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Rozpoznanie i leczenie tych złożonych patologii z pewnością ułatwią zamieszczone w tej części liczne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Osobny i obszerny dział poświęcony jest chorobom tarczycy, które stanowią najczęstszą patologię endokrynną. Wiele uwagi poświęciliśmy także problematyce chorób kości (przede wszystkim osteoporozie), spowodowanych zaburzeniami endokrynnymi.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na dokładne omówienie zasad rozpoznawania oraz leczenia zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego. Staraliśmy się wprowadzić jak najwięcej schematów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, tych zaakceptowanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, jak również własnych, przystosowanych do krajowych możliwości.


Zamów pakiet z Częścią I i II - ZAMÓW >

Wielka Interna Endokrynologia to:

- kompletne opracowanie, zaktualizowane i znacznie unowocześnione

- 7 nowych rozdziałów, m.in. w dziale „Zaburzenia endokrynne spowodowane czynnikami egzogennymi” oraz „Jajniki i endokrynologia rozrodu”

- monografia przygotowana przez najlepszych polskich specjalistów, uwzględniająca międzynarodowe wytyczne i polskie standardy

- jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami ujęte w tabelach i algorytmach

- konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony


WIADOMOŚCI PODSTAWOWE


Historia endokrynologii
Marek Pawlikowski

Podstawy endokrynologii. Anatomia i fizjologia układu wydzielania wewnętrznego
Marek Pawlikowski

Patofizjologia chorób układu wydzielania wewnętrznego
Jolanta Kunert-Radek

Ogólna strategia postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego
Jolanta Kunert-Radek

Trudności w interpretacji wyników badań stosowanych w diagnostyce zaburzeń endokrynologicznych
Piotr Glinicki


PODWZGÓRZE I PRZYSADKA

Budowa i czynność podwzgórza i przysadki
Marek Pawlikowski

Diagnostyka laboratoryjna układu podwzgórzowo-przysadkowego
Jolanta Kunert-Radek

Diagnostyka obrazowa układu podwzgórzowo-przysadkowego
Wojciech Zgliczyński, Jacek Brzeziński

Zaburzenia czynności podwzgórza
Grzegorz Zieliński

Niedoczynność przysadki
Wojciech Zgliczyński, Maria Stelmachowska-Banaś

Guzy przysadki
Wojciech Zgliczyński, Przemysław Witek, Piotr Zdunowski

Choroby tylnego płata przysadki
Przemysław Witek, Wojciech Zgliczyński

Leczenie chirurgiczne chorób podwzgórza i przysadki
Grzegorz Zieliński


WZRASTANIE

Prawidłowe wzrastanie i ocena wzrastania
Tomasz E. Romer

Niedobór wzrostu
Tomasz E. Romer

Nadmierny wzrost
Tomasz E. Romer


DOJRZEWANIE PŁCIOWE

Fizjologia dojrzewania płciowego
Tomasz E. Romer

Opóźnienie lub brak cech dojrzewania płciowego
Tomasz E. Romer

Przedwczesne dojrzewanie płciowe
Tomasz E. Romer


TARCZYCA

Anatomia, histologia i embriologia gruczołu tarczowego
Barbara Górnicka

Synteza i wydzielanie hormonów tarczycy
Barbara Czarnocka

Działanie hormonów tarczycy
Helena Jastrzębska

Badanie kliniczne w chorobach tarczycy
Helena Jastrzębska

Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy
Małgorzata Gietka-Czernel

Badanie ultradźwiękowe w diagnostyce chorób tarczycy
Małgorzata Gietka-Czernel, Maciej Ratajczak

Znaczenie RTG i rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób tarczycy
Leszek Królicki

Medycyna nuklearna w diagnostyce chorób tarczycy
Jerzy Sowiński

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
Barbara Górnicka

Zespół niskiej T3, zespół niskiej T3 i T4
Małgorzata Gietka-Czernel

Zachowawcze leczenie łagodnych chorób tarczycy
Helena Jastrzębska

Ogólne wiadomości o leczeniu chirurgicznym łagodnych chorób tarczycy
Maciej Skórski, Wiesław Wiechno

Niedoczynność tarczycy
Małgorzata Gietka-Czernel

Nadczynność tarczycy
Helena Jastrzębska, Tomasz Bednarczuk, Magdalena Kochman

Zapalenia tarczycy
Magdalena Kochman

Wpływ leków i czynników środowiskowych na tarczycę
Helena Jastrzębska

Wole miąższowe obojętne i zespół zaburzeń z niedoboru jodu
Helena Jastrzębska

Guzkowa choroba tarczycy
Helena Jastrzębska, Magdalena Kochman

Rak tarczycy
Barbara Jarząb, Aleksandra Kukulska

Choroby tarczycy u dzieci. Różnice w obrazie klinicznym i leczeniu dzieci i dorosłych
Marek Niedziela

Zespoły oporności na hormony tarczycy
Tomasz Bednarczuk, Marek Niedziela

Leczenie chirurgiczne chorób tarczycy
Maciej Skórski, Wiesław Wiechno


PRZYTARCZYCE

Wprowadzenie do chorób przytarczyc
Marek Bolanowski

Regulacja hormonalna metabolizmu mineralnego i kostnego
Marek Bolanowski

Hiperkalcemia
Waldemar Misiorowski

Pierwotna nadczynność przytarczyc
Waldemar Misiorowski

Nadczynność przytarczyc w przewlekłej chorobie nerek
Edward Franek, Franciszek Kokot

Hipokalcemia
Waldemar Misiorowski

Leczenie chirurgiczne nadczynności przytarczyc
Witold Chudziński


CHOROBY METABOLICZNE KOŚCI

Osteomalacja i zaburzenia metabolizmu witaminy D
Waldemar Misiorowski

Wprowadzenie do osteoporozy
Marek Bolanowski

Diagnostyka osteoporozy
Roman S. Lorenc, Elżbieta Karczmarewicz

Profilaktyka i leczenie osteoporozy
Waldemar Misiorowski

Osteoporoza wtórna
Marek Bolanowski

Choroba Pageta kości
Waldemar Misiorowski

Wielka Interna Endokrynologia, wydanie 2 - Tom I

229,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: