Przypadki radiologiczne

Przypadki radiologiczne

Rok wydania:
2014
Specjalizacja:
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne
 • Opis

  pod redakcją
  prof. dr. hab. n. med. Ludomira Stefańczyka
  i dr n. med. Magdaleny Zagrodzkiej


  Medycyna po Dyplomie
  Zeszyt Edukacyjny
  NR 2 (54) KWIECIEŃ 2014


  Z diagnostyką obrazową jest podobnie jak z pudełkiem czekoladek Forresta Gumpa – nigdy nie wiadomo, na jaką czekoladkę się trafi. Zdarza się, że znajdujemy nie to, czego klinicysta szuka, a jeszcze częściej zastanawiamy się, jak wykonać badanie, nie mając informacji, czego szukać i gdzie?
  Przygotowany dla Państwa zeszyt edukacyjny to zbiór problematycznych sytuacji klinicznych, które są chlebem powszednim lekarzy kierujących pacjentów na badania obrazowe. Część z nich jest przykładem idealnego postępowania diagnostycznego, część zaś ilustruje skutek ciągu zdarzeń klinicznych owocujących dobrą lub błędną diagnozą. W lotnictwie amerykańskim wprowadzenie sztywnych procedur zminimalizowało ilość niepożądanych zdarzeń w powietrzu o 95%. Znakomitą większość tych procedur utworzono po analizie własnych błędów!
  Mam nadzieję, że pierwszy zeszyt poświęcony diagnostyce obrazowej dostarczy Państwu dawki wiedzy, która ułatwi podejmowanie decyzji związanych z badaniami obrazowymi.

  dr n. med. Magdalena Zagrodzka


  W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój diagnostyki obrazowej. Co oczywiste, głównym motorem tego postępu jest rewolucja informatyczna, która w dwóch ostatnich dekadach radykalnie odmieniła obraz komputerów, a co za tym idzie – świata. Podobnie stało się z diagnostyką obrazową, gdzie komputery usprawniły akwizycję, przetwarzanie, prezentację, transmisję i archiwizację obrazów medycznych. Wielorzędowe tomografy komputerowe i ultrasonografia 3-D to dziś powszechność. Szczególnie warto wspomnieć w tym miejscu o obrazowaniu hybrydowym łączącym dane uzyskane w różnych metodach badawczych w jedną funkcjonalną całość. Obrazowanie hybrydowe to obecnie nie tylko badania SPECT-CT i PET-CT, lecz także SPECT-MR i PET-MR oraz CT-MRI i USG-CT, a nawet fuzja różnych sekwencji w ramach samego rezonansu magnetycznego.
  Drugim motorem postępu jest inżynieria materiałowa, która przynosi nam nie tylko panele cyfrowe i detektory promieniowania jonizującego, pozwalając na uzyskanie cyfrowych obrazów radiograficznych i tomograficznych o submilimetrowej rozdzielczości, lecz także głowice ultrasonograficzne szerokopasmowe, nowe środki kontrastowe stosowane w ultrasonografii i rezonansie magnetycznym. Na tym polu coraz bliżej praktycznego zastosowania są środki pozwalające na obrazowanie molekularne. Zastosowanie jako nośników markerów kontrastowych przeciwciał lub substratów procesów metabolicznych pozwala na precyzyjne mapowanie i monitorowanie procesów chorobowych w organizmie. Inżynieria materiałowa to także szersze możliwości radiologii interwencyjnej. Mikrocewniki, balony do angioplastyki i stenty implantowane do naczyń mózgowych, spirale i coraz bezpieczniejsze środki embolizacji chemicznej czy wreszcie stenty pokrywane to wszystko osiągnięcie ostatnich lat poszerzające możliwości diagnostyczne i terapeutyczne radiologii, zwłaszcza w obszarze ośrodkowego układu nerwowego i twarzoczaszki.
  W istocie więc diagnostyka obrazowa jest jak pudełko czekoladek, szczęśliwie z roku na rok coraz bardziej okazałe, stąd jeśli pierwszy wybór czekoladki nas nie w pełni zadowoli, warto sięgnąć do pudełka kolejny raz.

  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk • Spis treści

  Słowo wstępne    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Nadciśnienie wrotne    
  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Zapalenie trzustki    
  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Co może dać TK serca u bezobjawowego pacjenta?    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, lek. med. Krzysztof Palonka

  Nietypowa przyczyna bólu pleców    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka

  Żółtaczka mechaniczna    
  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Ropień gardła    
  dr n. med. Magdalena Marchwicka-Wasiak,
  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Prawidłowe ciśnienie tętnicze – czy zawsze prawidłowe?    
  dr n. med. Marcin Sadowski, lek. Edyta Dąbkowska,
  dr n. med. Jacek Kurzawski, dr n. med. Magdalena Zagrodzka

  Uraz okolicy pięty    
  dr n. med. Piotr Grzelak, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Obrzęk krezki    
  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Czy w radiologii czas ma znaczenie    
  dr n. med. Wojciech Domaradzki, dr n. med. Magdalena Zagrodzka

  Zapalenie ucha    
  dr n. med. Piotr Grzelak, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Zatorowość płucna – dlaczego wciąż tak trudna do rozpoznania?    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, lek. Dariusz Popławski

  Powikłana torbielowatość nerek    
  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Nietypowa przyczyna zaburzeń widzenia    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
  technik Małgorzata Czyżewska

  Zmiany w nerkach o cechach torbieli    
  prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Podejrzenie udaru mózgu – co dalej?    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
  technik Małgorzata Czyżewska

  Olbrzymi guz przestrzeni zaotrzewnowej    
  dr n. med. Sławomir Sztajer, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Bóle, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, szumy uszne – a może to konflikt naczyniowo-nerwowy?    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
  technik Małgorzata Czyżewska

  Guz neuroendokrynny trzustki     
  dr hab. n. med. Agata Majos, prof. UM, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

  Puste siodło – skryta przyczyna objawów nie tylko neurologicznych    
  dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
  technik Małgorzata Czyżewska

  Guz śluzowo-torbielowaty trzustki w ciąży    
  dr n. med. Adam Durczyński, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

pod redakcją
prof. dr. hab. n. med. Ludomira Stefańczyka
i dr n. med. Magdaleny Zagrodzkiej


Medycyna po Dyplomie
Zeszyt Edukacyjny
NR 2 (54) KWIECIEŃ 2014


Z diagnostyką obrazową jest podobnie jak z pudełkiem czekoladek Forresta Gumpa – nigdy nie wiadomo, na jaką czekoladkę się trafi. Zdarza się, że znajdujemy nie to, czego klinicysta szuka, a jeszcze częściej zastanawiamy się, jak wykonać badanie, nie mając informacji, czego szukać i gdzie?
Przygotowany dla Państwa zeszyt edukacyjny to zbiór problematycznych sytuacji klinicznych, które są chlebem powszednim lekarzy kierujących pacjentów na badania obrazowe. Część z nich jest przykładem idealnego postępowania diagnostycznego, część zaś ilustruje skutek ciągu zdarzeń klinicznych owocujących dobrą lub błędną diagnozą. W lotnictwie amerykańskim wprowadzenie sztywnych procedur zminimalizowało ilość niepożądanych zdarzeń w powietrzu o 95%. Znakomitą większość tych procedur utworzono po analizie własnych błędów!
Mam nadzieję, że pierwszy zeszyt poświęcony diagnostyce obrazowej dostarczy Państwu dawki wiedzy, która ułatwi podejmowanie decyzji związanych z badaniami obrazowymi.

dr n. med. Magdalena Zagrodzka


W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój diagnostyki obrazowej. Co oczywiste, głównym motorem tego postępu jest rewolucja informatyczna, która w dwóch ostatnich dekadach radykalnie odmieniła obraz komputerów, a co za tym idzie – świata. Podobnie stało się z diagnostyką obrazową, gdzie komputery usprawniły akwizycję, przetwarzanie, prezentację, transmisję i archiwizację obrazów medycznych. Wielorzędowe tomografy komputerowe i ultrasonografia 3-D to dziś powszechność. Szczególnie warto wspomnieć w tym miejscu o obrazowaniu hybrydowym łączącym dane uzyskane w różnych metodach badawczych w jedną funkcjonalną całość. Obrazowanie hybrydowe to obecnie nie tylko badania SPECT-CT i PET-CT, lecz także SPECT-MR i PET-MR oraz CT-MRI i USG-CT, a nawet fuzja różnych sekwencji w ramach samego rezonansu magnetycznego.
Drugim motorem postępu jest inżynieria materiałowa, która przynosi nam nie tylko panele cyfrowe i detektory promieniowania jonizującego, pozwalając na uzyskanie cyfrowych obrazów radiograficznych i tomograficznych o submilimetrowej rozdzielczości, lecz także głowice ultrasonograficzne szerokopasmowe, nowe środki kontrastowe stosowane w ultrasonografii i rezonansie magnetycznym. Na tym polu coraz bliżej praktycznego zastosowania są środki pozwalające na obrazowanie molekularne. Zastosowanie jako nośników markerów kontrastowych przeciwciał lub substratów procesów metabolicznych pozwala na precyzyjne mapowanie i monitorowanie procesów chorobowych w organizmie. Inżynieria materiałowa to także szersze możliwości radiologii interwencyjnej. Mikrocewniki, balony do angioplastyki i stenty implantowane do naczyń mózgowych, spirale i coraz bezpieczniejsze środki embolizacji chemicznej czy wreszcie stenty pokrywane to wszystko osiągnięcie ostatnich lat poszerzające możliwości diagnostyczne i terapeutyczne radiologii, zwłaszcza w obszarze ośrodkowego układu nerwowego i twarzoczaszki.
W istocie więc diagnostyka obrazowa jest jak pudełko czekoladek, szczęśliwie z roku na rok coraz bardziej okazałe, stąd jeśli pierwszy wybór czekoladki nas nie w pełni zadowoli, warto sięgnąć do pudełka kolejny raz.

prof. dr hab. n. med. Ludomir StefańczykSłowo wstępne    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Nadciśnienie wrotne    
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zapalenie trzustki    
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Co może dać TK serca u bezobjawowego pacjenta?    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka, lek. med. Krzysztof Palonka

Nietypowa przyczyna bólu pleców    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Żółtaczka mechaniczna    
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Ropień gardła    
dr n. med. Magdalena Marchwicka-Wasiak,
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Prawidłowe ciśnienie tętnicze – czy zawsze prawidłowe?    
dr n. med. Marcin Sadowski, lek. Edyta Dąbkowska,
dr n. med. Jacek Kurzawski, dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Uraz okolicy pięty    
dr n. med. Piotr Grzelak, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Obrzęk krezki    
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Czy w radiologii czas ma znaczenie    
dr n. med. Wojciech Domaradzki, dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Zapalenie ucha    
dr n. med. Piotr Grzelak, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zatorowość płucna – dlaczego wciąż tak trudna do rozpoznania?    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka, lek. Dariusz Popławski

Powikłana torbielowatość nerek    
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Nietypowa przyczyna zaburzeń widzenia    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
technik Małgorzata Czyżewska

Zmiany w nerkach o cechach torbieli    
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Podejrzenie udaru mózgu – co dalej?    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
technik Małgorzata Czyżewska

Olbrzymi guz przestrzeni zaotrzewnowej    
dr n. med. Sławomir Sztajer, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Bóle, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, szumy uszne – a może to konflikt naczyniowo-nerwowy?    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
technik Małgorzata Czyżewska

Guz neuroendokrynny trzustki     
dr hab. n. med. Agata Majos, prof. UM, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Puste siodło – skryta przyczyna objawów nie tylko neurologicznych    
dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński,
technik Małgorzata Czyżewska

Guz śluzowo-torbielowaty trzustki w ciąży    
dr n. med. Adam Durczyński, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Przypadki radiologiczne

35,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: