Stany nagłe. Kardiologia

Redaktor naukowy:
Tomasz Hryniewiecki, Piotr Pruszczyk
Rok wydania:
2020
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
miękka
Objętość:
472
Specjalizacja:
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  - Wiedza oparta na aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nagłych stanach kardiologicznych, np. zaostrzenie niewydolności serca, ostre zespoły wieńcowe, zatorowość płucna, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zaburzenia rytmu 

  - Algorytmy postępowania i listy kontrolne badań, które ułatwiają podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach, którym towarzyszy presja czasu

  - Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących diagnostyki obrazowej wykorzystywanej w chorobach układu krążenia, w tym omówienie echokardiografii z przykładowymi rycinami 

  - Interdyscyplinarne podejście do pacjentów z chorobami układu krążenia np. omówienie leczenia nerkozastępczego, postępowanie w nefropatii pokontrastowej czy udarze mózgu

  - Przedstawienie problemów dotyczących możliwych powikłań stosowanej farmakoterapii zaburzeń rytmu czy leczenia przeciwkrzepliwego oraz odpowiedniego postępowania terapeutycznego. 

 • Spis treści

      1. Objawy w stanach nagłych układu krążenia – dr n. med. Anna Lipińska 

      2. Nagłe zatrzymanie krążenia – dr hab. n. med. Piotr Bienias, prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk 

      3. Ostre zespoły wieńcowe – niestabilna choroba wieńcowa – prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

      4. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST- dr n. med. Rafał Wolny, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 

      5. Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST- lek. Joanna Zalewska, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 

      6. Komorowe zaburzenia rytmu - burze elektryczne – dr n. med. Piotr Urbanek, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski 

      7. Nadkomorowe zaburzenia rytmu – prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski, prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski 

      8. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego – prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski, lek. Marcin Sobiech 

      9. Stany nagłe u chorego ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca – prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Sterliński 

      10. Zaostrzenie niewydolności serca – prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Leszek 

      11. Kardiogenny obrzęk płuc – prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

      12. Wstrząs kardiogenny – lek. Michał Machowski, prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

      13. Ostre zespoły aortalne – prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski 

      14. Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym – lek. Barbara Pręgowska-Chwała, prof. nadzw. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Marek Kabat 

      15. Udar mózgu – dr n. med. Antoni Ferens, dr n. med. Andrzej Opuchlik 

      16. Krwotok śródmózgowy - dr n. med. Antoni Ferens, dr n. med. Andrzej Opuchlik

      17. Ostra zatorowość płucna – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński, dr hab. n. med. Marek Roik 

      18. Stany nagłe w nadciśnieniu płucnym – prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

      19. Omdlenia – lek. Robert Bodalski 

      20. Infekcyjne zapalenie wsierdzia jako stan nagły – dr n. med. Elżbieta Abramczuk, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 

      21. Stany nagłe związane ze sztuczną zastawką serca – dr n. med. Maria Jaworska – Wilczyńska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 

      22. Stany nagłe u chorego po przeszczepieniu serca – dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

      23. Tamponada serca – dr n. med. Maciej Grabowski 

      24. Ostre powikłania w miejscu dostępu inwazyjnego leczenia kardiologicznego - prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski 

      25. Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/kardiochirurgicznego. Zespół po torakotomii – dr n. med. Maria Jaworska-Wilczyńska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 

      26. Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego - ostre uszkodzenie nerek związane z podaniem środków kontrastowych (CA-AKI) -dr hab. n. med. Marek Roik

      27. Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/kardiochirurgicznego- ostra niewydolność nerek. Leczenie nerkozastępcze w ostrych stanach kardiologicznych – prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

      28. Stany nagłe związane z farmakoterapią układu krążenia – proarytmie – dr hab. n. med. Piotr Bienias 

      29. Powikłania  krwotoczne w trakcie  leczenia przeciwpłytkowego lub  przeciwkrzepliwego. Pilne zabiegi u chorego leczonego przeciwzakrzepowo – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, lek. Marta Kozłowska

      30. Operacje niekardiochirurgiczne w trybie nagłym – dr n. med. Krzysztof Jankowski 

      31. Ostre niedokrwienie kończyn – prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski 

      32. Mechaniczne wspomaganie krążenia – dr n. med. Andrzej Juraszek, prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk 

      33. Obrazowanie układu krążenia w stanach nagłych – dr hab. n. med. Ilona Michałowska 

      34. Echokardiografia w stanach nagłych – prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski

- Wiedza oparta na aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nagłych stanach kardiologicznych, np. zaostrzenie niewydolności serca, ostre zespoły wieńcowe, zatorowość płucna, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zaburzenia rytmu 

- Algorytmy postępowania i listy kontrolne badań, które ułatwiają podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach, którym towarzyszy presja czasu

- Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących diagnostyki obrazowej wykorzystywanej w chorobach układu krążenia, w tym omówienie echokardiografii z przykładowymi rycinami 

- Interdyscyplinarne podejście do pacjentów z chorobami układu krążenia np. omówienie leczenia nerkozastępczego, postępowanie w nefropatii pokontrastowej czy udarze mózgu

- Przedstawienie problemów dotyczących możliwych powikłań stosowanej farmakoterapii zaburzeń rytmu czy leczenia przeciwkrzepliwego oraz odpowiedniego postępowania terapeutycznego. 

    1. Objawy w stanach nagłych układu krążenia – dr n. med. Anna Lipińska 

    2. Nagłe zatrzymanie krążenia – dr hab. n. med. Piotr Bienias, prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk 

    3. Ostre zespoły wieńcowe – niestabilna choroba wieńcowa – prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

    4. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST- dr n. med. Rafał Wolny, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 

    5. Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST- lek. Joanna Zalewska, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 

    6. Komorowe zaburzenia rytmu - burze elektryczne – dr n. med. Piotr Urbanek, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski 

    7. Nadkomorowe zaburzenia rytmu – prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski, prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski 

    8. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego – prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski, lek. Marcin Sobiech 

    9. Stany nagłe u chorego ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca – prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Sterliński 

    10. Zaostrzenie niewydolności serca – prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Leszek 

    11. Kardiogenny obrzęk płuc – prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

    12. Wstrząs kardiogenny – lek. Michał Machowski, prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

    13. Ostre zespoły aortalne – prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski 

    14. Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym – lek. Barbara Pręgowska-Chwała, prof. nadzw. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Marek Kabat 

    15. Udar mózgu – dr n. med. Antoni Ferens, dr n. med. Andrzej Opuchlik 

    16. Krwotok śródmózgowy - dr n. med. Antoni Ferens, dr n. med. Andrzej Opuchlik

    17. Ostra zatorowość płucna – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński, dr hab. n. med. Marek Roik 

    18. Stany nagłe w nadciśnieniu płucnym – prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

    19. Omdlenia – lek. Robert Bodalski 

    20. Infekcyjne zapalenie wsierdzia jako stan nagły – dr n. med. Elżbieta Abramczuk, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 

    21. Stany nagłe związane ze sztuczną zastawką serca – dr n. med. Maria Jaworska – Wilczyńska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 

    22. Stany nagłe u chorego po przeszczepieniu serca – dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

    23. Tamponada serca – dr n. med. Maciej Grabowski 

    24. Ostre powikłania w miejscu dostępu inwazyjnego leczenia kardiologicznego - prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski 

    25. Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/kardiochirurgicznego. Zespół po torakotomii – dr n. med. Maria Jaworska-Wilczyńska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 

    26. Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego - ostre uszkodzenie nerek związane z podaniem środków kontrastowych (CA-AKI) -dr hab. n. med. Marek Roik

    27. Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/kardiochirurgicznego- ostra niewydolność nerek. Leczenie nerkozastępcze w ostrych stanach kardiologicznych – prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

    28. Stany nagłe związane z farmakoterapią układu krążenia – proarytmie – dr hab. n. med. Piotr Bienias 

    29. Powikłania  krwotoczne w trakcie  leczenia przeciwpłytkowego lub  przeciwkrzepliwego. Pilne zabiegi u chorego leczonego przeciwzakrzepowo – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, lek. Marta Kozłowska

    30. Operacje niekardiochirurgiczne w trybie nagłym – dr n. med. Krzysztof Jankowski 

    31. Ostre niedokrwienie kończyn – prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski 

    32. Mechaniczne wspomaganie krążenia – dr n. med. Andrzej Juraszek, prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk 

    33. Obrazowanie układu krążenia w stanach nagłych – dr hab. n. med. Ilona Michałowska 

    34. Echokardiografia w stanach nagłych – prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski

Stany nagłe. Kardiologia

99,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: