Interna 2021 - dostęp online do nagrań z kongresu Virtual Medical Summit

Interna 2021 - dostęp online do nagrań z kongresu Virtual Medical Summit

Rok wydania:
2021
Specjalizacja:
Pulmonologia, Hipertensjologia, Reumatologia, Nefrologia, Choroby wewnętrzne, Hematologia, Endokrynologia, Diabetologia, Kardiologia, Gastroenterologia
 • Opis

  Obejrzyj wykłady z kongresu online Virtual Medical Summit "Interna 2021"

  Nie byłeś na kongresie? Chcesz usystematyzować i utrwalić wiedzę? Uzyskaj dostęp online do nagranych wykładów!

  ✔ POChP u chorego z zespołem metabolicznym - prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

  ✔ Post-COVID-19 w pulmonologii - prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

  ✔ Infekcje wirusowe przebiegające z obturacją dróg oddechowych - dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

  ✔ Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST – co nowego? - prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

  ✔ Jak i dlaczego należy wykrywać nieme migotanie przedsionków? - dr hab. n. med. Marek Kiliszek

  ✔ Nowości i nadzieje w leczeniu dyslipidemii - dr hab. n. med. Paweł Balsam

  ✔ Wstrząs septyczny – jak zabezpieczyć chorego? - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler

  ✔ Zakażenia szpitalne bakteriami wieloopornymi – profilaktyka i leczenie - dr n. med. Tomasz Ozorowski

  ✔ Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

  ✔ Nadzór nad pacjentem po polipektomii - prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

  ✔ Kiedy zmiany ogniskowe w wątrobie wymagają pogłębionej diagnostyki? Jak ją prawidłowo przeprowadzić? - dr n. med. Agnieszka Rogowska

  ✔ Zaburzenia funkcji tarczycy w ciąży - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel 

  ✔ Leczenie cukrzycy u chorych z niewydolnością serca - prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

  ✔ Zaburzenia endokrynologiczne w przebiegu stosowania leków psychotropowych - prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Rabijewski

  ✔ Zatrzymać osteoporozę – problemy terapeutyczne - prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski

  ✔ Diagnostyka małopłytkowości - dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

  ✔ Jak leczyć chorych na nawracające ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego? - prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Obejrzyj wykłady z kongresu online Virtual Medical Summit "Interna 2021"

Nie byłeś na kongresie? Chcesz usystematyzować i utrwalić wiedzę? Uzyskaj dostęp online do nagranych wykładów!

✔ POChP u chorego z zespołem metabolicznym - prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

✔ Post-COVID-19 w pulmonologii - prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

✔ Infekcje wirusowe przebiegające z obturacją dróg oddechowych - dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

✔ Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST – co nowego? - prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

✔ Jak i dlaczego należy wykrywać nieme migotanie przedsionków? - dr hab. n. med. Marek Kiliszek

✔ Nowości i nadzieje w leczeniu dyslipidemii - dr hab. n. med. Paweł Balsam

✔ Wstrząs septyczny – jak zabezpieczyć chorego? - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler

✔ Zakażenia szpitalne bakteriami wieloopornymi – profilaktyka i leczenie - dr n. med. Tomasz Ozorowski

✔ Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

✔ Nadzór nad pacjentem po polipektomii - prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

✔ Kiedy zmiany ogniskowe w wątrobie wymagają pogłębionej diagnostyki? Jak ją prawidłowo przeprowadzić? - dr n. med. Agnieszka Rogowska

✔ Zaburzenia funkcji tarczycy w ciąży - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel 

✔ Leczenie cukrzycy u chorych z niewydolnością serca - prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

✔ Zaburzenia endokrynologiczne w przebiegu stosowania leków psychotropowych - prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Rabijewski

✔ Zatrzymać osteoporozę – problemy terapeutyczne - prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski

✔ Diagnostyka małopłytkowości - dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

✔ Jak leczyć chorych na nawracające ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego? - prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Interna 2021 - dostęp online do nagrań z kongresu Virtual Medical Summit

149,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: