Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Opracowała Monika Stelmach

Walka z uzależnieniem od gier w budżecie obywatelskim

Urząd Miasta Olsztyn opublikował listę wniosków złożonych przez mieszkańców do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wśród 193 projektów znalazła się „Walka z uzależnieniem od gier komputerowych wśród młodzieży gimnazjalnej”. Na dopuszczone wnioski będzie można głosować zaraz po wakacjach.

Aż 12 proc. ludzi do 18. r.ż. jest uzależnionych od gier komputerowych. Gimnazjaliści i licealiści to najbardziej zagrożona grupa – wynika z badań Fundacji CBOS (2012) dla Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Krychnowice likwidują oddział

W szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach został zlikwidowany oddział P6 (dla przewlekle chorych), który pięć lat temu przeszedł gruntowny remont. Powodem były zbyt wysokie koszty utrzymania – liczył 15 łóżek, a zatrudniano tam 20 osób. Pacjenci nie stracą możliwości leczenia, bowiem zostaną przeniesieni na inne oddziały. Wypowiedzenie dostało 12 pielęgniarek. O swoje stanowiska są spokojni m.in. lekarze i salowe, którzy pozostaną w placówce. Na likwidację oddziału zgodę dała rada społeczna szpitala.

Terapia w letnisku

Filia Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ-u w Suwałkach powstanie prawdopodobnie w Smolnikach (woj. podlaskie). Budynek po byłej szkole gmina chciała sprzedać najpierw za 1,2 mln zł, potem za 990 tys. zł. Nikt się jednak nie zgłosił. Tymczasem suwalski szpital psychiatryczny od dłuższego czasu szuka nowych pomieszczeń. W malowniczych, letniskowych Solnikach miałby być jeden z oddziałów. Trwają rozmowy białostockiego Urzędu Marszałkowskiego z gminą Wiżajny. Do ustalenia przede wszystkim pozostaje kwestia ceny.

Nowy Dworek na Woodstock

W czasie trwania Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą namiot terapeutyczny zorganizował Ośrodek Dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek. Specjaliści prowadzili działania informacyjno-edukacyjne dotyczące problemów związanych z uzależnieniami, poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin, konsultacje i wsparcie. Promocję zdrowia przygotował Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego (woj. lubuskie) przy wsparciu niemieckich organizacji pozarządowych.

Na depresji traci biznes

760 mln zł traci rocznie polska gospodarka z powodu depresji – wynika z opracowania dr. Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiego. Tymczasem NFZ przeznacza na jej leczenie zaledwie160 mln zł. Pokłosiem choroby są głównie koszty związane z nieobecnościami w pracy, ale też renty i rosnąca liczba skierowań na rehabilitację. Z analiz wynika, że depresja dotyczy głównie kobiet – w 2013 roku stanowiły 67,5 proc. ubezpieczonych, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z powodu tej choroby. Widać też różnice geograficzne. Najwięcej orzeczeń rentowych jest wydawanych na Śląsku, w Łódzkiem i na Podkarpaciu, a najmniej: w Pomorskiem, Świętokrzyskiem i na Podlasiu.

Żnin chce mieć szpital

Starosta żniński chce utworzenia szpitala psychiatrycznego. Miałby on powstać w obiekcie po domu opieki społecznej. Dzisiaj budynek jest wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu. M.in. w celu utworzenia szpitala zawiązało się porozumienie na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego, zawarte z gminami: Żnin, Barcin, Janowiec Wielkopolski i Gąsawa. Samorządy te, według starosty, obiecały wygenerować ze swego budżetu pieniądze na nową placówkę ochrony zdrowia. Środki na jej wyposażenie (5-6 mln zł) planuje pozyskać też z programu unijnego na lata 2014-2020. Poza psychiatrią swoje miejsce znalazłaby też neurologia i geriatria. Szpital będzie placówką publiczną. Przystąpi do konkursu NFZ.

Przeprowadzka neurologii

Zaczęła się przeprowadzka w kędzierzyńsko-kozielskim szpitalu. Neurologia do końca października musi zmienić adres. Jest to wymóg NFZ, bo oddział powinien mieć bezproblemowy dostęp do rezonansu. Zmiana adresu nie oznacza jednak kolejnych dużych zakupów. Szpital skorzysta z dotychczasowego wyposażenia. Według wstępnych wyliczeń dyrektora placówki, do niezbędnego minimum potrzebne będzie jeszcze około 250 tys. zł.

Do góry