Psychiatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2014
Aktualności
Pożegnanie
  • Autorytet i przyjaciel Dostęp Otwarty

    Prof. dr hab. med. Agnieszka Gmitrowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii dzieci i młodzieży
    Opracowała Magda Szrejner

Kryteria diagnostyczne
Nominacje
Zasady farmakoterapii
Dążymy do celu
Opis przypadku
Psychiatria sportowa
Ocena zagrożenia
Terapia uzależnień
Niebezpieczne związki
Z sali sądowej
Felieton