Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Magda Szrejner

Świadczenia w górę

Podwyżki w ponad stu procedurach z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień zapowiedziała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To bowiem ta instytucja, a nie jak dotąd NFZ decyduje od tego roku, ile będzie płacić za leczenie. Na stronach internetowych agencji opublikowano obwieszczenie w tej sprawie. Wynika z niego, że ceny w psychiatrii wzrosną. W leczeniu szpitalnym o mniej więcej 20 proc., w opiece ambulatoryjnej nawet do 25 proc. Agencja oszacowała wartość jednego punktu na 89,91 zł – tyle właśnie będzie wynosić ambulatoryjna porada diagnostyczna dla dorosłych, która została uznana za świadczenie bazowe. Ta sama porada w przypadku dzieci to już wzrost do 234 zł, czyli ponad sto procent.

Wyceny AOTiM generalnie cieszą środowisko, ale nie brakuje też kontrowersyjnych zapisów. Obniżone zostało m.in. finansowanie łóżek psychogeriatrycznych oraz pobytu pacjentów na dziennych oddziałach rehabilitacyjnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Świadczenia w górę

Podwyżki w ponad stu procedurach z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień zapowiedziała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To bowiem ta [...]

Transgraniczne Suwałki

Szpital psychiatryczny w Suwałkach realizuje projekt „Transgranicznej Akademii Psychiatrii Aktywnej”, który ma na celu integrację swoich pacjentów z osobami leczonymi psychiatrycznie [...]

Otwiera się w Choroszczy

Trzy zmodernizowane oddziały szpitala w Choroszczy ruszyły pełną parą. Chodzi o oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział psychogeriatrii i ogólnopsychiatryczny. Lifting przeszły przede [...]

Jubilat w albumie

Szpital psychiatryczny w Świeciu przygotowuje fotograficzną dokumentację 160-letniej historii placówki. Ta najstarsza w Polsce lecznica o profilu psychiatrycznym ma w swoich [...]

Na ratunek szpitalnym drzewom

Szpital psychiatryczny w Rybniku dostanie dofinansowanie na konserwację zabytkowego parku otaczającego lecznicę. Park jest w całości wpisany do rejestru zabytków, a [...]

Terapeutyczna olimpiada

Trzy drużyny złożone zarówno z pacjentów, jak i terapeutów oraz jedna drużyna uczniów szkoły medycznej wzięły udział w zawodach sportowych zorganizowanych [...]
Do góry