Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Magda Szrejner

Rzecznik o monitoringu w szpitalach

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych. Jego zdaniem nie są one zgodne z Konstytucją RP, łamią także prawa obywatelskie.

Z analizy obecnie funkcjonujących zapisów wynika zdaniem rzecznika, że rozporządzenia ministra zdrowia regulujące kwestię monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych wykraczają poza zakres upoważnień zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o działalności leczniczej oraz kodeksie karnym wykonawczym. W piśmie skierowanym do resortu zdrowia czytamy również, że rzecznik, zgłaszając podobne wątpliwości, kieruje się troską o sytuację pacjentów szpitali psychiatrycznych ze względu na duże ryzyko ich społecznego wykluczenia. RPO zwraca się zatem z postulatem rozpoczęcia odpowiednich prac legislacyjnych w celu zmiany wadliwego jego zdaniem prawa.

Nowy oddział w Międzyrzeczu

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rzecznik o monitoringu w szpitalach

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych. Jego zdaniem nie są one zgodne z Konstytucją RP, łamią [...]

Nowy oddział w Międzyrzeczu

Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Dorosłych – tak brzmi pełna nazwa ośrodka, który funkcjonuje od niedawna w międzyrzeckim [...]

Rehabilitacja dla osób z podwójną diagnozą

W krakowskim szpitalu im. Babińskiego otworzono nowy oddział rehabilitacji dla osób z podwójną diagnozą: uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które jednocześnie cierpią [...]

Sala zabaw w szpitalu

Oddział dziecięcy szpitala psychiatrycznego im. Babińskiego w Łodzi ma swoją własną salę zabaw dla najmłodszych. Taką funkcję będzie teraz pełniła szpitalna [...]

Gminy mogą skutecznie walczyć z narkomanią

Do takiego wniosku doszli uczestnicy debaty dotyczącej polityki antynarkotykowej, jaka odbyła się w lutym w Warszawie. Oceniono, że inicjatywy podejmowane na [...]

W Warcie o ojcu polskiej psychiatrii

Obchodzimy 135. rocznicę urodzin doc. Witolda Łuniewskiego. Z tego powodu wspominano go w rodzinnej Warcie, gdzie założył w 1909 roku szpital [...]
Do góry