Psychiatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2016
Aktualności
Psychiatria sportowa
Opis przypadku
Prawidłowe rozpoznanie
Jak ja to robię
Dążymy do celu
Soma a psyche
Praktyka kliniczna
Meandry psychiatrii
Felieton