Pożegnanie

Wspomnienie o Profesorze Jerzym Vetulanim

Dominika Dudek

Z ogromnym bólem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Vetulaniego. O Jego zasługach i dorobku pisano już bardzo wiele. Powtarzanie, że był wybitny, zasłużony, że był jednym z najbardziej uznanych na świecie uczonych z dziedziny psychofarmakologii i jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców, że wykształcił rzesze doktorów, docentów i profesorów, że otrzymał liczne prestiżowe nagrody, że Jego wykłady przyciągały tłumy słuchaczy, trąci banałem. A On zasługuje na dużo więcej niż rutynowe w takiej sytuacji laudacje.

Profesor Vetulani był przede wszystkim fantastycznym człowiekiem: ciepłym, serdecznym, otwartym. Obce mu były zawiść, rywalizacja. On autentycznie potrafił cieszyć się z sukcesów innych osób, potrafił dawać poczucie, że Jego rozmówca ma coś ważneg...

Do góry