Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

  • Aripiprazole Mylan Pharma (arypiprazol) tabl. 15 mg 28 szt. i 56 szt.

Wskazania. Leczenie schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 15 lat. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zab. afektywnego dwubiegunowego typu I oraz zapobieganie nowym epizodom maniakalnym u doros...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Aripiprazole Mylan Pharma (arypiprazol) tabl. 15 mg 28 szt. i 56 szt.

Nowości na liście refundacyjnej

Aripiprazole Mylan Pharma (arypiprazol) tabl. 15 mg 28 szt. i 56 szt. (we wskazaniu: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia).

Nie jest już refundowany

Quentapil (kwetiapina) tabl. powl. 100 mg 60 szt.; tabl. powl. 200 mg 60 szt. i tabl. powl. 300 mg 60 szt. [...]
Do góry