Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

  • ApoMigra (sumatryptan) tabl. powl. 50 mg 2 szt. i 6 szt., tabl. powl. 100 mg 6 szt.

Lek przeciwmigrenowy, swoisty i selektywny agonista receptora 5-HT1D.

Wskazania. Doraźne leczenie napadów migreny z aurą lub bez aury.

  • Asanix (razagilina) tabl. 1 mg 28 szt.

Selektywny, silny i nieodwracalny inhibitor MAO-B.

Wskazania. Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

ApoMigra (sumatryptan) tabl. powl. 50 mg 2 szt. i 6 szt., tabl. powl. 100 mg 6 szt.

Nowe substancje zarejestrowane na świecie

Karyprazyna (Reagila) kaps. 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg i 6 mg
Do góry