Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Anna Hucko

            

Jak duże jest zagrożenie e-uzależnieniami?

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii podlegające Ministerstwu Zdrowia zleciło badanie poziomu zagrożenia uzależnieniem od internetu. Teraz dodatkowo zbadane zostaną inne rodzaje uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży. Dotychczas Biuro opublikowało m.in. raport „Uzależnienie od e-czynności wśród dzieci i młodzieży”, który zwrócił uwagę na to, że brakuje badań monitorujących rozpowszechnienie tego zjawiska w populacji polskiej młodzieży w wieku 13-19 lat. – Trudno przewidywać, jakiego odsetka dzieci w Polsce obecnie dotyczy to zjawisko. Szacuje się, że w zależności od kraju występowanie uzależnienia od internetu wynosi 0,3-38 proc. Niemniej jednak problem jest poważny, szczególnie z uwagi na konsekwencje emocjonalne i społeczne – mówi prof. Agnieszka Gmitrowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej i I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

MZ próbuje naprawiać psychiatrię dziecięcą

Ministerstwo Zdrowia w czasie obrad podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego podczas marcowego posiedzenia Sejmu przedstawiło nową koncepcję rozwiązania problemów psychiatrii dzieci i młodzieży. Rozważa stworzenie w całym kraju ośrodków o najwyż...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NRL za szkoleniem wszystkich prowadzących leczenie substytucyjne

Naczelna Rada Lekarska pozytywnie oceniła projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zdaniem Rady ustawa daje nadzieję na wzrost dostępności leczenia substytucyjnego, [...]

Protesty w szpitalu w Rybniku

Personel Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zaalarmował OZZL w sprawie krytycznej sytuacji kadrowej w placówce. W liście [...]

Do góry