Dla pacjenta

Co to jest schizofrenia?

Dr n. med. Izabela Niedźwiedzka

I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Jakie są objawy schizofrenii? Jak ją rozpoznać?

Podstawowymi objawami schizofrenii są omamy i urojenia. Typowe jest występowanie głosów omamowych na bieżąco komentujących zachowania chorego, dyskutujących o nim lub bezpośrednio zwracających się do niego. Towarzyszy im często poczucie podwojenia myślenia, echa, ugłośnienia lub odsłonięcia myślenia. Wywołuje to w chorych przekonanie, że ich wewnętrzne przeżycia i myśli są upublicznione oraz powszechnie znane. Charakterystyczna jest obecność treści urojeniowych, czyli nieprawidłowych sądów dotyczących oceny rzeczywistości. Częste są urojenia prześladowcze, oddziaływania, wpływu i owładnięcia. Chory uważa, że jest kontrolowany, sterowany przez siły, moce zewnętrzne, że w jego ciało lub umysł wszczepiono nadajniki, urządzenia kontrolujące, że jest poddawany falom bądź promieniowaniu. Pacjenci często sądzą, że są celem spisków, zmowy, odnoszą do siebie obojętne wydarzenia, informacje z mediów, interpretują neutralne zachowania innych osób jako działania bezpośrednio ich dotyczące. Nierzadko pojawiają się zaburzenia spójności myślenia, które prowadzą do zakłócenia toku wypowiedzi – treści są porozrywane, mało logicznie, symbolicznie, niekiedy przypadkowo wiązane ze sobą. Często do wymienionych objawów dołączają zaburzenia emocji, które stają się spłycone, nieadekwatne, niedostosowane do treści przeżyć lub kontekstu sytuacji. Wszystko to składa się na bardzo bogaty obraz zaburzeń dotykających różnych obszarów życia psychicznego, a charakter choroby u konkretnego pacjenta zależy od tego, które grupy objawów są nasilone, a które nie występują.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie są przyczyny schizofrenii?

Powszechnie uznaje się, że do rozwoju choroby przyczynia się współwystępowanie kilku czynników biologicznych i środowiskowych. Wśród przyczyn biologicznych wymienia się czynniki [...]

Kto choruje na schizofrenię?

Schizofrenia dotyka ok. 1 proc. populacji. Choroba najczęściej pojawia się w okresie późnomłodzieńczym lub na etapie wczesnej dorosłości. Nieco częściej chorują [...]

Czy schizofrenia jest uleczalna? Jak długo trwa leczenie?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, tak jak nie ma jednego wzorca przebiegu choroby. Są chorzy, u których pojawiają się [...]

Kiedy schizofrenia wymaga hospitalizacji?

Hospitalizacja jest wskazana, gdy pojawiają się pierwsze symptomy chorobowe. W warunkach szpitalnych łatwiej przeprowadzić konieczną diagnostykę, wdrożyć leczenie, rozpoznać sytuację rodzinną [...]

O czym powinien pamiętać chory na schizofrenię?

Niezwykle istotne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków, wykonywanie badań kontrolnych, utrzymywanie prawidłowego rytmu dobowego. Ważne jest dbanie o regularne wizyty [...]

Do góry