Aktualności naukowe

Skąd te bakterie to wiedzą?

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Koreańscy naukowcy wykazali – albo w każdym razie zasugerowali – że żywność probiotyczna, dokładnie rzecz biorąc kiszona kapusta (kimchi) oraz kefiry, zmniejsza częstość występowania depresji (objawów depresji) w populacji ogólnej. Autorzy powołują się na wyniki badań na gryzoniach, w których wykazano na przykład, że myszy specjalnie wyhodowane ze sterylnym przewodem pokarmowym zachowują się inaczej niż zwyczajne zwierzęta, częściej podejmując ryzykowne zachowania. Jeśli jednak do ich przewodów pokarmowych wprowadzi się bakterie, zachowania takie ulegają normalizacji. Dane dotyczące ludzi są jednak dość ograniczone, dlatego autorzy postanowili przeprowadzić szeroko zakrojone badanie populacyjne oceniające powiązania między depresją (objawami depresji) a spożyciem pokarmów zawierających probiotyki.

W badaniu wzięło udział łącznie ponad 26 tys. osób w wieku od 19 do 64 lat, jednak ocena związku między spożyciem probiotycznej żywności a objawami depresji objęła ostatecznie jedynie niespełna 3 tys. osób (40 proc. stanowili mężczyźni). Objawy de...

Jeśli chodzi o występowanie „depresji klinicznej” (oceniano je na podstawie odpowiedzi na jedno pytanie: „czy kiedykolwiek lekarz rozpoznał u ciebie depresję?”), to co prawda w grupie kobiet nie było ono skorelowane z jedzeniem kapusty, za to w gr...

CS Kim, Shin DM. Probiotic food consumption is associated with lower severity and prevalence of depression: a nationwide cross-sectional study. Nutrition 2019;63-64,169-74Tymczasem w USA, w stanie Maryland, prawdopodobnie nie było wystarczających ...

Do góry