Współczesne metody

Cyberpsychiatria – leczenie w cyberprzestrzeni internetu

Dr hab. med. Marek Krzystanek1
Błażej Domagała2

1Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Fundacja Science for Life

2Fundacja Science for Life

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Marek Krzystanek, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-553 Katowice, tel/faks: 32 205 92 60, e-mail: krzystanekmarek@gmail.com

Cyberpsychiatria to nowa forma leczenia w przestrzeni cyfrowej internetu. Przybliża ona psychiatrię do realizacji ideałów psychiatrii środowiskowej. Czy cyberpsychiatria zastąpi tradycyjną psychiatrię?

Cyberpsychiatria to współczesna nazwa telepsychiatrii. Polega ona na wykorzystaniu nowoczesnej technologii cyfrowej do zdalnego świadczenia usług medycznych w wirtualnej przestrzeni internetu przy użyciu platform internetowych oraz poprzez aplikacje zainstalowane w komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i smartfonach lub bezpośrednio z poziomu przeglądarek internetowych na stronach internetowych. Główną formą leczenia cyberpsychiatrycznego jest połączenie wideokonferencyjne odbywające się w różnej konfiguracji między komputerem osobistym, tabletem i smartfonem. Cyberpsychiatria wyraźnie odcina się od telepsychiatrii, która obejmowała również udzielanie porad przez telefon. Cyberpsychiatria to telemedycyna ery cyfrowej – telemedycyna drugiej generacji.

Mówienie o cyberpsychiatrii obecnie jest wizją, która na naszych oczach staje się rzeczywistością. Jest to paradygmat przypominający odkrycie nowego świata, który medycyna zaczyna kolonizować. Proces ten jest w fazie rozwoju o tempie wykładniczym i na pewno będzie trwać tak długo, jak długo przetrwa sama cywilizacja technologiczna człowieka. W przypadku rozwoju technik informatycznych trudno przewidzieć kształt postępu za rok czy dziesięć lat, a także wpływ, jaki postęp technologiczny będzie mieć na człowieka, jego świat, a w szczególności na leczenie.

Warto wyjaśnić, że termin „cyberpsychiatria” nie ma nic wspólnego z cybernetyką, w szczególności z neurocybernetyką. Neurocybernetyka to nauka zajmująca się tworzeniem cyfrowych modeli przetwarzania informacji w układzie nerwowym oraz sterowaniem tym układem. Może ona spotkać się z cyberpsychiatrią, jeżeli uda się stworzyć symulację ludzkiej inteligencji, i zostanie zaprzęgnięta do leczenia ludzi, jednak w tym przypadku dalej będziemy mówili o zastosowaniu neurocybernetyki w cyberpsychiatrii.

Telepsychiatria/cyberpsychiatria zwiększa dostępność opieki psychiatrycznej. Ułatwia korzystanie z opieki medycznej osobom, które z powodu odległości bądź ograniczonych możliwości czasowych mogą mieć utrudniony dostęp do tych usług. Pozwala więc n...

Elementy leczenia psychiatrycznego w cyberprzestrzeni

Prewencja, edukacja i higiena psychiczna

Wirtualna, czyli nieistniejąca, przestrzeń internetu może być miejscem działań prewencyjnych w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym i ogólnie działań związanych z higieną i promocją zdrowia psychicznego u ludzi zdrowych lub osób w stanie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Elementy leczenia psychiatrycznego w cyberprzestrzeni

Wirtualna, czyli nieistniejąca, przestrzeń internetu może być miejscem działań prewencyjnych w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym i ogólnie działań związanych z higieną [...]

Wątpliwości

Sztuczny świat cyfrowy to nie tylko możliwość przeniesienia leczenia w środowisko wirtualne, dające nowe, być może nieograniczone, możliwości. Świat cyfrowy to [...]

Cyberpsychiatria jutra

Parafrazując słowa Martina Luthera Kinga „I had a dream…”, postęp nauki i wiedzy doprowadzi do sukcesu projektu cybernetycznego oraz poznania mechanizmów [...]

Podsumowanie

Cyberpsychiatria to nowe narzędzie psychiatrów do komunikacji i leczenia pacjentów. Nic więcej. Nie należy tworzyć hipostazy i nadawać cyberpsychiatrii statusu nowego [...]

Do góry