Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Redaktor Naczelny „Psychiatrii po Dyplomie”

Small ga%c5%82ecki piotr pryw opt

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na łamach czasopisma naukowego „Psychiatria po Dyplomie”. Na początku chciałbym szczególnie podziękować i wyrazić słowa uznania dla Pana Profesora Jacka Wciórki za prowadzenie i tworzenie dotychczasowych wydań czasopisma. Mam nadzieję, że kolejne wydania okażą się równie interesujące i będą stanowiły inspirację do pogłębiania wiedzy z zakresu psychiatrii.

Poszerzanie wiedzy jest ważnym elementem rozwoju zawodowego, ponieważ leży ona u podstaw właściwej diagnozy i prawidłowego leczenia. W związku z tym w kolejnych numerach „Psychiatrii po Dyplomie” będziemy nadal przedstawiać tematykę dotyczącą praktycznych aspektów diagnostyki i terapii – w artykułach przygotowywanych przez wybitnych specjalistów, naukowców i praktyków. Poza wiedzą istotne będzie przekazanie komentarza do aktualnych problemów czy zagadnień pojawiających się w psychiatrii, co umożliwi ich lepsze zrozumienie. Pragniemy poszerzyć spojrzenie na aspekty medyczne i organizacyjne o perspektywę opiniotwórczą, poglądową, pozwalającą na wymianę myśli. Taka wymiana rzuca nowe światło na podejmowane tematy, sprzyja pogłębianiu, a niekiedy zmianie dotychczasowych przekonań. Otwieramy się również na prace oryginalne – badania własne, które w znaczący sposób podniosą rangę czasopisma, a czytelnikom przybliżą opisywane zagadnienia nie tylko od strony poglądowej, lecz także w kontekście ilustrujących je danych, które służą poszukiwaniu i odnajdywaniu rozwiązań konkretnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Chcielibyśmy, aby niektóre działy stanowiły stały element każdego wydania. Przykładem jest rubryka dotycząca praktycznej organizacji i finansowania psychiatrycznej służby zdrowia, prowadzona przez dr. Marka Balickiego. Kolejny dział – Pozytywne zdziwienie w psychiatrii – poświęciliśmy ważnym badaniom, osiągnięciom i wydarzeniom, które zainteresowały lub zaskoczyły nawet doświadczonych psychiatrów. Nowością jest również rubryka przygotowywana przez młodych adeptów tej dziedziny – przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej zadaniem jest poszerzanie horyzontów o ważne zagadnienia widziane oczami lekarzy wkraczających w życie zawodowe. W nadchodzących wydaniach pojawi się ponadto rubryka poruszająca aspekty prawne z zakresu psychiatrii, prowadzona przez sędziego Sądu Apelacyjnego dr. n. praw. Krzysztofa Eichstadta. W związku z powstaniem nowych działów tematycznych zachęcamy również Państwa do nadsyłania propozycji tematów i pytań, nad którymi warto byłoby się pochylić na naszych łamach.

Tematem bieżącego wydania są objawy negatywne schizofrenii, które szczegółowo opisał dr n. med. Paweł Wójciak. Schizofrenia kojarzy się zwykle z urojeniami, których chory doświadcza w stanie psychozy. Często towarzyszą jej jednak takie doznania, jak apatia, wycofanie się z życia czy brak chęci do podejmowania najprostszych czynności. Nazywane objawami negatywnymi, stanowią zdaniem specjalistów jedno z największych wyzwań zarówno dla chorego, jak i jego bliskich, lekarzy i terapeutów. Mimo to bywają pomijane, niedostrzegane, bagatelizowane, a niekiedy wyjaśniane charakterem pacjenta. Tacy chorzy mogą nie sprawiać trudności w życiu rodzinnym, dlatego często ignoruje się ich objawy. W rzeczywistości wymagają oni jednak od nas, lekarzy, uważności, opieki i zrozumienia. Zadaniem artykułu jest zwrócenie uwagi na przetrwałe formy zachowań, które w znacznej mierze utrudniają, a czasami uniemożliwiają społeczne funkcjonowanie tych pacjentów.

Na zakończenie chciałbym gorąco zachęcić Państwa do regularnej lektury czasopisma „Psychiatria po Dyplomie”. Będę dokładał wszelkich starań, aby jego zawartość służyła rozwojowi naukowemu i zawodowemu oraz skłaniała do przemyśleń o stanie współczesnej psychiatrii.

Do góry