Per aspera ad astra

Nowe technologie w służbie zdrowiu

lek. Anna Szczegielniak1,2
lek. Maria Filip1,3
mgr Aleksandra Skiba3
dr n. med. Tomasz Gondek1

1Sekcja Kształcenia Specjalizacyjnego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

2Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

3Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wyzwania dla sektora ochrony zdrowia psychicznego w dobie COVID-19

Epidemie chorób zakaźnych nie są niczym nowym ani zaskakującym, a historia jest nimi naznaczona ze zmienną intensywnością1. Nie ma różnic w tym, czy wywołujące je czynniki zakaźne są dopiero badane, czy zostały już dokładnie opisane, ale pojawiają się ponownie w innej lokalizacji i w nowej populacji, wykazując różną zjadliwość lub oporność na rekomendowane leczenie. W każdej z tych sytuacji stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w zasięgu epidemii2.

Przez ostatnie 4 dekady konsekwencje rozprzestrzeniania się takich patogenów, jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV, wywołujący zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS), wirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS), wirusy Ebola czy Zika pokazały jasno, że próby kontroli nad szerzeniem się chorób, wprowadzane z różną skutecznością i o zmiennym charakterze, miały istotny wpływ na rozmaite aspekty zdrowotne, ekonomiczne, gospodarcze i psychospołeczne w ujęciu globalnym3. W obecnej sytuacji można założyć, że epidemia COVID-19 będzie niosła dla społeczeństwa negatywne konsekwencje daleko wykraczające poza utratę zdrowia jednostek. Co więcej, owe skutki będziemy odczuwać jeszcze długo po jej opanowaniu.

Odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią stało się tworzenie różnych strategii ochrony zdrowia w celu zmniejszenia ryzyka infekcji (m.in. obowiązkowa izolacja osób zakażonych i z grup ryzyka, utrzymanie dystansu społecznego i ograniczenie kontaktów, a także szczególny rygor higieniczny). Niewątpliwie ograniczony dostęp do regularnych kontaktów z innymi, zwłaszcza bliskimi osobami, oraz brak zastępczych systemów wsparcia społecznego nasilają poczucie osamotnienia, czego konsekwencją jest przewlekły stres, a w następstwie – rozmaite zaburzenia obejmujące różne układy organizmu. Dotyczy to również zaburzeń psychicznych4.

Wpływ ograniczeń związanych z epidemią na stan psychiczny może być różnoraki. Opublikowane dotychczas badania wskazują na szeroki zakres skutków zdrowotnych, do których można zaliczyć skargi na silny lęk i niepokój związany z ryzykiem zakażenia się i rozprzestrzeniania infekcji wśród bliskich, ale także rozdrażnienie, gniew, poczucie zagubienia, frustrację, samotność, aż po utrzymującą się bezsenność, kliniczną depresję, czy nawet próby samobójcze5. Okres pandemii przyczynia się również do częstszego sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne. Liczba pacjentów dotkniętych COVID-19 stale rośnie. Systemy opieki zdrowotnej stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z wprowadzonymi restrykcjami oraz dostosowaniem dostarczanych usług do nowych warunków funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności i jej zasobów6. Jest to zarówno wyzwanie, jak i szansa na dostrzeżenie wartości nowych technologii, których przydatność w różnych dziedzinach medycyny, również w psychiatrii, rośnie od pewnego czasu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyzwania dla sektora ochrony zdrowia psychicznego w dobie COVID-19

Epidemie chorób zakaźnych nie są niczym nowym ani zaskakującym, a historia jest nimi naznaczona ze zmienną intensywnością1. Nie ma różnic w [...]

Telemedycyna – długo oczekiwana innowacja w podstawowym pakiecie świadczeń zdrowotnych

Kathleen T. Jordan, specjalistka chorób zakaźnych i dyrektorka ds. medycznych Saint Francis Memorial Hospital w San Francisco, w artykule opublikowanym w [...]

Nierówności społeczne i wykluczenie cyfrowe w opiece psychiatrycznej

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego oraz intensywnego wprowadzania innowacji do pakietów świadczeń zdrowotnych, nierówności społeczne w dostępie do opieki medycznej wydają [...]

Wnioski

1) Wpływ ograniczeń nałożonych na społeczeństwo w związku z kontrolą rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 będzie skutkował wzrostem liczby nowych zaburzeń psychicznych [...]
Do góry