Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Redaktor Naczelny „Psychiatrii po Dyplomie”

Small ga%c5%82ecki piotr pryw opt opt

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Szanowni Państwo,

to już drugi numer „Psychiatrii po Dyplomie” po zmianach redakcyjnych. Cieszę się, że mogę zaprezentować Państwu to wydanie. Tym samym chciałbym zachęcić do zapoznania się z treścią kolejnych, moim zdaniem bardzo ciekawych, artykułów.

Tym razem tematem numeru jest praca prof. dr hab. n. społ. Elżbiety Czykwin, która przedstawia sylwetkę Andersa Breivika. Ukazuje zarówno jego poglądy, jak i sposób funkcjonowania w bliskich relacjach. Artykuł czyta się jednym tchem, z zainteresowaniem szukając czynników, które ukształtowały drastyczne aspekty funkcjonowania osobowości Breivika. Ciekawe jest także przedstawienie – pod kątem socjologicznym – transmisji jego sposobu myślenia i przeżywania na innych zamachowców, z różnych części świata. Pani Profesor, ukazując sylwetkę Breivika, omawia fakty z życia i doświadczenia, które wpłynęły na dramatyczny przebieg kształtowania się jego psychiki i systemu wartości. Autorka jest profesorem nauk społecznych, co poszerza spojrzenie na omawiane zagadnienie, a zarazem daje możliwość własnej analizy z punktu widzenia psychiatry. Skłania to do przemyśleń, zarówno tych medycznych, jak i po prostu – ludzkich.

Kontynuując wątek prawno-psychiatryczny, dr n. praw. Krzysztof Eichstaedt przedstawia aktualne kryteria oceny opinii psychiatrycznej sporządzonej przez biegłego na użytek postępowania karnego.

Ważne spojrzenie na sprawy związane z bieżącym rozwojem naszej dziedziny zawiera także artykuł dr. Marka Balickiego ukazujący dalszy postęp prac nad pilotażem w centrach zdrowia psychicznego. O psychiatrii w dobie pandemii pisze prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, która stara się znaleźć jasne strony obecnej sytuacji – zgodnie z ideą przyświecającą działowi Pozytywne zdziwienie w psychiatrii. Na aspektach związanych z pandemią, w nieco odmiennym świetle, koncentrują się również autorzy artykułu o trudnościach w leczeniu pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi i chorobami internistycznymi.

Na łamach „Psychiatrii po Dyplomie” z radością witamy prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza, który otwiera nowy dział – Pytania i odpowiedzi – artykułem pt. „Czy leczenie zaburzeń erekcji sprzyja ochronie przyrody?”. Ze znaną sobie elokwencją i błyskotliwością ukazuje aspekty tego zjawiska, zarówno medyczne, psychologiczne, jak i biologiczne, a nawet ekonomiczne.

Wśród artykułów naukowych warto przywołać pracę na temat przyszłości genetyki w psychiatrii, przygotowaną przez mgr Barbarę Olejniczak i prof. dr. hab. n. med. Jerzego Samochowca. To ważne i przyszłościowe zagadnienie w naszej dziedzinie. Choć genetyka w tym zakresie jest jeszcze futurystyczną wizją, to poszukiwanie nowych kierunków diagnostyki i leczenia wydaje się wartościowym podejściem w każdej gałęzi medycyny. Głównym założeniem artykułu jest przedstawienie podstawowych zależności między genetyką a psychiatrią, przełożenie badań genetycznych na dobór leczenia, poprzez zrozumienie biologicznych podstaw choroby.

Ciekawym aspektem leczenia, który omawiają dr n. med. Bartłomiej Stańczykiewicz i prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, jest zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w leczeniu zaburzeń afektywnych. Autorzy artykułu piszą o jej skuteczności i o tym, czy ma szansę stać się terapią addytywną, przytaczając badania własne i prace innych badaczy.

Ponadto w numerze znajdą Państwo artykuł mgr Kai Funez-Sokoły o zespole nocnego jedzenia. Jest to zaburzenie odżywiania, które stosunkowo niedawno zwróciło uwagę badaczy, a jego kryteria diagnostyczne wciąż ewoluują. Autorka przedstawia przegląd badań dotyczących epidemiologii, diagnostyki i terapii tego zaburzenia.

Mam nadzieję, że poruszone tematy będą dla Państwa cennym uzupełnieniem wiedzy z różnych obszarów, okażą się także przydatne w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju.

Zapraszam Państwa do lektury i spotkania w kolejnym wydaniu „Psychiatrii po Dyplomie”.

Do góry