Psychiatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2020
Słowo wstępne
Pozytywne zdziwienie w psychiatrii
Pytania i odpowiedzi
Temat numeru
Nowoczesne leczenie
Psyche/soma
Zaburzenia odżywiania
Okiem praktyka
Per aspera ad astra
Paragrafy w psychiatrii