Okiem praktyka

Co nowego w pilotażu?

lek. specj. psychiatra Marek Balicki

Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. specj. psychiatra Marek Balicki

Biuro ds. pilotażu

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

  • Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na realizację programu pilotażowego
  • Przedłużenie programu o półtora roku – przyczyny, wyzwania i nadzieje z tym związane
  • Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

Pod koniec ubiegłego roku doszło do dwóch wydarzeń, które w istotny sposób wpływają na dalszy przebieg reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych. Pierwsze z nich to przedłużenie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (CZP). W grudniu 2020 r. minister zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia pilotażowego1, która m.in. zmienia termin zakończenia programu z 30 czerwca 2021 r. na koniec 2022 r. Przedłużenie pilotażu o półtora roku stanowiło realizację postulatu kierowanego do ministerstwa w ostatnich miesiącach minionego roku przez wiele organizacji i środowisk zainteresowanych reformą. Drugie wydarzenie to opracowanie przez Biuro ds. pilotażu projektu założeń standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w CZP2. Projekt ten powinien być w najbliższych miesiącach przedmiotem szerokich interdyscyplinarnych konsultacji w środowiskach związanych z rozwojem modelu środowiskowego. Określenie standardu jest jednym z zadań, które ministrowi zdrowia wyznacza Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP).

Co zmienia nowelizacja rozporządzenia pilotażowego

Zasadniczym powodem przedłużenia pilotażu było opóźnienie realizacji kluczowych elementów programu w związku z epidemią COVID-19, a zwłaszcza nieuchwalenie ustawowych regulacji w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie nowego modelu opieki psychiatrycznej. Regulacje te powinny być przyjęte z odpowiednim wyprzedzeniem i jednoczesnym zaplanowaniem upowszechnienia zmian na obszarze całego kraju. Ponieważ to się nie stało, nie przyjęto również mapy drogowej dalszej reformy, jedynym wyjściem było przedłużenie pilotażu. Należy także podkreślić, że w przeciwnym wypadku za kilka miesięcy musiałyby zakończyć swoją działalność 33 funkcjonujące już CZP, które obejmują obszar zamieszkały przez ponad 12% dorosłych Polek i Polaków. A tego nikt nie chciał.

Jednak ostatnia nowelizacja nie ograniczyła się wyłącznie do zmiany czasu trwania pilotażu. Wprowadziła też kilka innych ważnych zmian. Należą do nich m.in. objęcie finansowaniem w ramach ryczałtu na populację prawie wszystkich zakresów opieki psy...

Do góry