Per aspera ad astra

Grupa priorytetowa COVID-19: cięższy przebieg i wyższa śmiertelność wśród pacjentów z poważnymi chorobami psychicznymi

lek. Anna Szczegielniak1,2
mgr Aleksandra Skiba3
dr n. med. Maria Filip1,3

1Sekcja Kształcenia Specjalizacyjnego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

2Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

3Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Anna Szczegielniak

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Ziołowa 45/47

40-635 Katowice

  • Wpływ zaburzeń psychicznych na przebieg zakażenia SARS-CoV-2
  • Choroby psychiczne związane ze zwiększonym ryzykiem powikłań COVID-19
  • Pacjenci psychiatryczni jako grupa priorytetowa w kolejce do szczepień

Trwająca od ponad roku pandemia COVID-19 postawiła ogromne wyzwania przed systemami opieki zdrowotnej na całym świecie, zmuszając je do dynamicznego i efektywnego dostosowywania się do coraz to nowych zaleceń z zakresu zdrowia publicznego, które mają na celu opóźnienie rozprzestrzeniania się choroby, jej ograniczenie i ostateczne powstrzymanie. COVID-19 charakteryzuje się stosunkowo szybką transmisją i wysoką zakaźnością – jest to choroba, która może dotknąć każdego, a jej przebieg, od łagodnego po bardzo ciężki, obejmuje wiele różnorodnych objawów, w dużej mierze mało charakterystycznych (m.in. gorączka, kaszel, ból mięśni, nudności lub wymioty, biegunka, utrata smaku lub węchu, ogólne osłabienie, ból i zawroty głowy, ale także postępująca duszność, powikłania zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia świadomości). COVID-19 uznaje się obecnie za chorobę wielonarządową1. Stale wydłuża się lista symptomów i skarg pacjentów opisywanych w literaturze naukowej, utrzymujących się przez tygodnie i miesiące od zachorowania, zwiększających ryzyko późnych powikłań infekcji. Wirus może prowadzić do uszkodzeń w obrębie układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a także ośrodkowego układu nerwowego, z szerokim spektrum objawów neuropsychiatrycznych2. Do tych następstw przyczyniają się wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 uszkodzenia komórek, silna odpowiedź immunologiczna z produkcją cytokin zapalnych oraz stan prokoagulacyjny3.

Opublikowane dotychczas badania naukowe wskazują na pozytywną korelację między ciężkością przebiegu infekcji a obecnością i utrzymywaniem się objawów już po wyzdrowieniu (w tym zaburzeń czynności wentylacyjnej i nieprawidłowości w badaniach obrazowych płuc) oraz obniżeniem jakości życia4. Doniesienia zgromadzone podczas wcześniejszych epidemii związanych z zakażeniami innymi gatunkami koronawirusów (SARS i MERS), dotyczące przebiegu infekcji oraz utrzymujących się, uporczywych objawów, wydają się potwierdzać konieczność obserwacji pacjentów i identyfikacji klinicznie istotnych następstw COVID-195.

Tak samo jak w przypadku innych chorób wywoływanych przez wirusy układu oddechowego, część osób, ze względu na konkretne cechy lub schorzenia, będzie bardziej narażona na ciężki przebieg choroby. Identyfikacja tych czynników ryzyka wydaje się szcz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaburzenia i choroby psychiczne a zachorowalność i śmiertelność w przebiegu COVID-19

W ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie budzi związek między występowaniem zaburzeń i chorób psychicznych a zachorowalnością i śmiertelnością w przebiegu COVID-19. [...]

Pacjenci psychiatryczni a szczepienia przeciwko COVID-19

Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi stykają się z licznymi utrudnieniami w dostępie do opieki zdrowotnej, także w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami SARS-CoV-2. [...]

Wnioski

Do góry