Okiem praktyka

Założenia projektu standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w CZP

lek. specj. psychiatra Marek Balicki

Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. specj. psychiatra Marek Balicki

Biuro ds. pilotażu

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

  • Niezbędne zmiany ustawowe, które uregulują przyszły model opieki psychiatrycznej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
  • Obszary tematyczne objęte projektem standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w CZP
  • Nowe rozwiązania, które mogą wywrzeć duży wpływ na dalsze funkcjonowanie opieki psychiatrycznej w Polsce

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP)1 przewiduje dwa istotne zadania w zakresie stanowienia prawa, które rozstrzygną o kształcie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej w Polsce. Pierwsze z nich dotyczy niezbędnych zmian ustawowych, które uregulują przyszły model opieki psychiatrycznej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Drugim jest ustalenie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP).

Niezbędne zmiany ustawowe

Podstawowym celem NPOZP jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Realizacja tego celu wymaga także działań legislacyjnych. Zgodnie z NPOZP powinny one obejmować w szczególności:

  • regulacje ułatwiające objęcie opieką kompleksową i ciągłą osób z zaburzeniami psychicznymi
  • zasady koordynacji tej opieki
  • zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i monitorowania efektywności opieki zdrowotnej
  • uregulowania dotyczące funkcjonowania CZP.

Nowe regulacje ustawowe powinny też objąć zasady współpracy placówek opieki zdrowotnej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i jednostkami systemu oświaty. Nie ulega wątpliwości, że na poziomie ustawowym potrzebne jest jeszcze uregulowanie dwóch pozostałych (poza siecią CZP) segmentów zreformowanej opieki psychiatrycznej dla dorosłych. Chodzi tu o wyspecjalizowaną (sprofilowaną) opiekę psychiatryczną w ramach programów zdrowotnych oraz opiekę wysokospecjalistyczną (tzw. III poziom referencyjny) realizowaną przez sieć uniwersyteckich klinik psychiatrycznych. Wydaje się, że najwłaściwszym miejscem dla tych regulacji jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego2. Prace nad taką nowelizacją rozpoczęły się już w Ministerstwie Zdrowia. Nie znamy jeszcze ostatecznego kierunku i zakresu zmian. Należy mieć nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie skierowany do Sejmu. Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego będzie też okazją do skorygowania niektórych dysfunkcyjnych przepisów, w tym m.in. dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego.

Do góry