Per aspera ad astra

Mindfulness, czyli trening uważności

mgr Aleksandra Skiba1
dr n. med. Maria Filip1,2
lek. Justyna Sobolewska-Nowak1
lek. Anna Szczegielniak2,3

1Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Sekcja Kształcenia Specjalizacyjnego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

3Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

mgr Aleksandra Skiba

Klinika Psychiatrii Dorosłych

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

  • Zastosowanie interwencji opartych na uważności w szerokiej grupie zaburzeń psychicznych
  • Główne założenia, przebieg terapii i wyniki najnowszych badań dotyczących skuteczności tego typu oddziaływań

Terapie oparte na uważności (MBT – mindfulness-based therapies) są coraz częściej stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych. Dane z prowadzonych badań potwierdzają skuteczność takich form oddziaływania terapeutycznego m.in. w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych oraz uzależnień. W artykule zostaną omówione najważniejsze informacje dotyczące założeń, przebiegu terapii i wyników badań oddziaływań terapeutycznych opartych na uważności.

Czym jest trening uważności, czyli mindfulness

Termin „uważność” to polski odpowiednik angielskiego słowa „mindfulness”, które oznacza umiejętność koncentracji i celowego skupienia uwagi jednostki na tym, co dzieje się w chwili obecnej. To również świadomość bodźców zewnętrznych, doświadczeń sensorycznych oraz myśli i uczuć jednostki1. Uważność jest praktykowana już od ponad 2 tysiącleci, a początek znajduje w buddyzmie. W latach 70. XX w. stała się obiektem zainteresowania w kulturze zachodniej.

Wyróżnia się 5 głównych elementów – mechanizmów uważności:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Doniesienia naukowe dotyczące mindfulness w zaburzeniach psychicznych

Wyniki wielu badań wskazują na skuteczność stosowania treningów uważności. W badaniu Kuykena i wsp. wykazano podobne wskaźniki nawrotów u pacjentów, którzy [...]

Podsumowanie

Mindfulness jest coraz popularniejszym podejściem terapeutycznym. Interwencje oparte na uważności znajdują zastosowanie w szerokiej grupie zaburzeń psychicznych, a badania empiryczne dotyczące [...]

Do góry