Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Redaktor Naczelny „Psychiatrii po Dyplomie”

Small galecki piotr pryw opt

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne, ostatnie w tym roku wydanie „Psychiatrii po Dyplomie”. Wieńczący ten rok numer czasopisma jest pełen ciekawych i zaskakujących artykułów.

Już na pierwszych stronach prof. Marek Krzystanek dzieli się z Czytelnikami pozytywnym zdziwieniem w psychiatrii. Jako ekspert w dziedzinie telepsychiatrii dokładnie opisuje czekającą nas przyszłość w tym zakresie. Przybliża pojęcia neopsychiatrii i psychiatrii technologicznej. Ciekawe, czy rzeczywiście stanie się tak, że osobisty kontakt z psychiatrą będzie wkrótce rzadkością…

W kolejnym tekście prof. Zbigniew Lew-Starowicz opisuje zjawisko nazywane uporczywym pobudzeniem genitalnym. Interesujące jest to, że problem dotyka aż 1% kobiet. Ten przewlekły zespół pobudzenia seksualnego jest ponadto lekooporny i wymaga kompleksowego postępowania, również psychoterapeutycznego.

W artykule będącym zarazem tematem numeru lek. Barbara Honkisz, psycholog Mateusz Klauza oraz prof. Małgorzata Janas-Kozik przybliżają wyjątkowo trudną diagnostykę różnicową choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń osobowości. Ta praca zasługuje na uwagę także dlatego, że dotyczy młodzieży oraz wątpliwości diagnostycznych w tym szczególnym okresie rozwojowym.

Serdecznie zachęcam również do lektury artykułu prof. Agaty Szulc, która opisuje wpływ pandemii COVID-19 na stan somatyczny i psychiczny chorych na schizofrenię. Dodatkowo przedstawia kluczowe cele i wskazówki dotyczące terapii, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej. Zwraca szczególną uwagę na pacjentów z pierwotnymi objawami negatywnymi.

Interesujący temat porusza także dr hab. Krzysztof Krysta w artykule poświęconym depresji i migrenie. Obie jednostki chorobowe występują często, zarówno jako osobne, jak i współistniejące schorzenia. W przypadku współchorobowości leczenie jest poważnym wyzwaniem, ponieważ wiele leków przeciwdepresyjnych nasila bóle głowy i komplikuje przebieg migreny. Autor artykułu przedstawia rekomendacje dotyczące farmakoterapii. Na podkreślenie zasługuje zwięzły i przejrzysty charakter pracy, ułatwiający jej lekturę.

Kolejny tekst dotyczy stale aktualnego problemu alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Lek. Kacper Łoś i prof. Napoleon Waszkiewicz przybliżają współczesne standardy leczenia AZA. Zwracają uwagę na pułapki diagnostyczne i trudności, jakie mogą czekać na niedoświadczonych lekarzy.

Lek. Marek Balicki jako praktyk opisuje kluczowe elementy reformy opieki psychiatrycznej dla dorosłych. Przedstawia także dziesięć postulatów dotyczących reformy sformułowanych przez zespół problemowy Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy ministrze zdrowia.

W tym wydaniu szczególnie polecam Państwu lekturę artykułu napisanego przez studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorzy będący Syryjczykami przybliżają funkcjonowanie psychiczne swoich rodaków – nastolatków i młodych dorosłych – w czasie wojny i po wojnie.

Po przeczytaniu wszystkich artykułów zachęcam do sprawdzenia swojej wiedzy w programie edukacyjnym. Oby udało się udzielić samych dobrych odpowiedzi!

Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, życzę Państwu, by w tym roku były one wyjątkowe, dając możliwość bycia razem, zrozumienia i realizacji wzajemnych potrzeb. Niech te Święta pozwolą Państwu spojrzeć na wszystko z nowej perspektywy – z dala od codziennych zadań, pracy i różnych, czasem trudnych okoliczności. Niech przyniosą chwile bliskości, czas na refleksję, a może po prostu – na odpoczynek.

Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii – doświadczenia, które wpłynęło na nasze odczucia i emocje, począwszy od obaw, a skończywszy na złości czy bezsilności. To niełatwe przeżycie zarówno pod względem osobistym, jak i społecznym. W związku z tym w Nowym Roku życzę Państwu jak najwięcej zdrowia, siły i wytrwałości, także w trudnych sytuacjach wynikających z obostrzeń, które często zmuszają nas do przeżywania bliskich relacji z dużego, nawet wielokilometrowego dystansu.

Do góry