Per aspera ad astra

Funkcjonowanie psychiczne nastolatków i młodych dorosłych w Syrii w czasie wojny i po wojnie

Rama Mohammad
Bahaa Al Khateb

English Division (VI rok studiów), Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

Rama Mohammad

Bahaa Al Khateb

e-mail: roromohamed33@gmail.com

dr.bahaa.alkhateb@gmail.com

  • Wyniki badania ankietowego poświęconego zaburzeniom psychicznym związanym z doświadczeniem wojny, biedy i bezdomności
  • Następstwa psychologiczne, których doświadczają młodzi mieszkańcy Syryjskiej Republiki Arabskiej w następstwie działań wojennych trwających od 2010 r.


Syryjska Republika Arabska to kraj w zachodniej Azji graniczący z Libanem, Morzem Śródziemnym, Turcją, Irakiem, Jordanią i Izraelem. Jego stolicą i największym miastem jest Damaszek. Syria stoi w obliczu wojny domowej, która wciąż toczy się w niektórych północnych miastach. W jej wyniku w różnych częściach świata pojawiła się ogromna liczba uchodźców z tego regionu. Najwięcej z nich zamieszkuje Turcję – 3,5 mln syryjskich uchodźców, drugie miejsce zajmuje Liban z ok. 1 mln syryjskich uchodźców (wg statystyk zaktualizowanych ostatnio w 2019 r.), na czołowych pozycjach plasują się także Jordania i Niemcy. Szacuje się, że liczby te będą nadal rosły. Według Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców ok. 6,7 mln syryjskich uchodźców jest rozproszonych po całym świecie1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metoda

Anonimowa ankieta internetowa została przeprowadzona z wykorzystaniem 43-punktowego kwestionariusza przeznaczonego do samodzielnego wypełnienia. Obejmował on pytania z odpowiedziami tak/nie, pytania oceniające [...]

Założenia

Autorzy oczekiwali, że badana populacja będzie wykazywała podwyższone wskaźniki problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD – [...]

Wyniki

Ankieta została podzielona na pięć głównych części. Wyniki zostaną omówione odpowiednio w pięciu grupach.

Wnioski

Na podstawie anonimowej ankiety potwierdzono u badanych istnienie wszystkich oczekiwanych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, zwłaszcza objawów charakterystycznych dla PTSD. Większość [...]

Do góry