Edukacja

Nowe studia podyplomowe na UM w Łodzi

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi organizuje studia podyplomowe na kierunku „Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa”. Rekrutacja trwa od kwietnia do 15 sierpnia 2022 r., a planowany termin uruchomienia nowego kierunku to wrzesień 2022 r. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki.

– Celem studiów podyplomowych jest kształcenie słuchaczy w zakresie podstaw psychiatrii, psychologii, seksuologii oraz unormowań prawnych w zakresie prawa karnego i cywilnego, niezbędnych do przygotowywania opinii sądowo-psychiatrycznych, sądowo-psychologicznych oraz sądowo-seksuologicznych. Wykładowcy to uznani przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także eksperci i specjaliści zewnętrzni w dziedzinie psychiatrii, seksuologii, psychologii klinicznej i prawa – podkreślają organizatorzy.

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą wziąć udział osoby, które mają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów lub posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych, psychologicznych bądź prawniczych.

Studia będą dwusemestralne. Przewidziano łącznie 10 zjazdów weekendowych (4 zjazdy online i 6 stacjonarnych; piątek/sobota/niedziela, raz w miesiącu). W sumie zaplanowano 176 godzin zajęć. Koszt studiów wynosi 3000 zł za semestr.

Więcej informacji o studiach i rekrutacji można znaleźć na stronie: https://okp.umed.pl/psychiatria-seksuologia-i-psychologia-sadowa/

Do góry