Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Redaktor Naczelny „Psychiatrii po Dyplomie”

Small galecki piotr pryw opt

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Szanowni Państwo!

Zapraszam do lektury czerwcowego numeru „Psychiatrii po Dyplomie”. Jest to co prawda wydanie wakacyjne, ale wcale niepozbawione ważnych i aktualnych tematów. Już na początku dr hab. Krzysztof Małyszczak dzieli się z nami spostrzeżeniami psychoterapeutycznymi. Autor zastanawia się nad sensem stawiania ostrych granic między psychiatrią a psychologią, wskazuje na błędne próby podejmowane w tym zakresie oraz zadaje trudne pytania, na które muszą Państwo znaleźć odpowiedź we własnym „ja”.

W kolejnym tekście prof. Zbigniew Lew-Starowicz przywołuje własne doświadczenia z wieloletniej praktyki lekarskiej. Opisuje rzadkie, ale niezwykle ważne z punktu widzenia seksuologii zjawisko detranzycji, czyli powrotu do stanu sprzed uzgodnienia płci. Zadziwiają przyczyny takich decyzji, wśród których pojawia się m.in. poczucie komfortu z identyfikacji ze swoją płcią genetyczną czy brak poprawy zdrowia psychicznego po tranzycji. Zachęcam do lektury tego artykułu – jednego z nielicznych na ten temat w polskim piśmiennictwie.

Kolejny istotny aspekt psychiatrii porusza dwoje doświadczonych specjalistów: dr Aleksandra Lewandowska oraz lek. Rafał Szmajda. Autorzy, analizując przypadek kliniczny, opisują przyczyny, trudności diagnostyczne i strategię leczenia zespołu cyklicznych wymiotów u młodych pacjentów. Jest to ważny artykuł, będący zarazem tematem przewodnim całego wydania, jako że przedstawia praktyczne problemy nie tylko z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, lecz także pediatrii i gastroenterologii.

Następny artykuł w tym numerze dotyka zawsze aktualnego zagadnienia – stresu. Razem z lek. Justyną Sobolewską-Nowak podjęliśmy się porównania podejścia do stresu w klasyfikacjach ICD-10 i ICD-11. By nie pozostawić Państwa jedynie z definicjami, przedstawiliśmy także najnowsze standardy leczenia zaburzeń stresowych pourazowych.

W kolejnym, równie ciekawym tekście dr hab. Józef Haczyński opisuje wielodyscyplinarny problem przedwczesnego wytrysku. Autor jest kardiologiem i seksuologiem, zatem przekonująco udowadnia, że to właśnie serce i mózg są kluczowe w tej dysfunkcji seksualnej. Przybliża przyczyny przedwczesnego wytrysku i przedstawia jasne strategie terapeutyczne przydatne w praktyce.

Interdyscyplinarny charakter ma również tekst przygotowany przez prof. Napoleona Waszkiewicza i lek. Magdalenę Jurkowską. Autorzy opisują problematykę nikotynizmu oraz strategię terapeutyczną określaną jako redukcja szkód w leczeniu uzależnienia od nikotyny, przeznaczoną dla tej grupy pacjentów, którym nie udaje się zachować pełnej abstynencji.

Dr Sławomir Ślaski przybliża problematykę rzadko poruszaną w czasopismach psychiatrycznych, odwołując się do pojęcia zachowań transgresyjnych. Dodatkowo zderza w swoim tekście to pojęcie z naturą ludzkiej osobowości. To bardzo interesujący artykuł, którego lekturę szczególnie polecam – warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie zachowania transgresyjne są nam najbliższe.

Czerwcowy numer otwierają i zamykają teksty dotyczące psychoterapii. Poruszają one podobne tematy, ale w jakże innym ujęciu. Prof. Bogdan de Barbaro opisuje, co wpływa na relację między psychiatrą i psychoterapeutą, daje nam również wyjątkowo cenne wskazówki, jak uniknąć pułapki rywalizacji i unieważnienia w zawodach psychiatry i psychologa.

Młodzi specjaliści – lekarze i psycholodzy – w dziale Per aspera ad astra opisują zastosowanie technik terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Bieżące wydanie kładzie więc nacisk na dwa ważne aspekty: zaburzeń związanych ze stresem oraz współpracy psychologa i psychiatry.

Życzę Państwu miłej lektury, a po przeczytaniu całego numeru nie zapomnijcie, proszę, sprawdzić swojej wiedzy w programie edukacyjnym.

Do góry