Temat numeru

Zespół cyklicznych wymiotów – jak diagnozować, jak leczyć?

lek. Rafał Szmajda
dr n. med. Aleksandra Lewandowska

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Babińskiego w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Rafał Szmajda

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

im. dr. J. Babińskiego w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

e-mail: rafalszmajda87@gmail.com

  • Obraz kliniczny zespołu cyklicznych wymiotów (CVS)
  • Problemy diagnostyczne i terapeutyczne
  • Opis przypadku z własnej praktyki klinicznej


Zespół cyklicznych wymiotów (CVS – cyclic vomiting syndrome), początkowo uznawany za zaburzenie występujące jedynie u dzieci, został dodany i dokładnie zdefiniowany w III edycji kryteriów rzymskich dopiero w 2006 r., mimo że opisano go już w latach 1806 (Heberden) i 1882 (Gee)1. Przed 2006 r. gastroenterolodzy oraz psychiatrzy używali terminu „wymioty psychogenne”, aby opisać stan kliniczny, w którym występują wymioty bez uchwytnego podłoża somatycznego2. CVS jest nadal przedmiotem badań, które mają na celu wyjaśnienie etiopatogenezy tego zaburzenia. Postuluje się udział stresu oraz predyspozycji rozwojowych. Ponieważ CVS może występować u dzieci i dorosłych oraz rozpoczynać się w różnym wieku, sugeruje się więcej niż jeden mechanizm rozwoju zaburzenia3-6.

CVS charakteryzuje się występującymi kilkukrotnie w ciągu roku epizodami nudności i wymiotów trwających przez większość dnia, w ciągu kolejnych kilku-kilkunastu dni. Pomiędzy epizodami występują okresy bez objawów. Z CVS mogą współistnieć objawy depresyjne, lęku i niepokoju. Nudności często kojarzy się z niepokojem – jest to zależność dwustronna. Nasilanie się lęku i niepokoju w związku z występowaniem nudności może prowadzić do wyzwolenia epizodu wymiotów (tak jak w opisanym przez nas przypadku). CVS może również współistnieć z migreną, a przez niektórych badaczy jest nawet uważany za specyficzny wariant migreny brzusznej3-6.

Częstość występowania tego zespołu u dorosłych wg ostatnich badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych może wynosić ok. 2%7. U dzieci jest oceniana na 0,03-1,9%. Wiadomo, że CVS jest powszechniejszy u przedstawicieli rasy kaukaskiej. Większość badań wskazuje na taką samą częstość występowania zespołu u obu płci. Mediana zapadalności to 5-7 lat, a diagnoza jest zazwyczaj opóźniona o ok. 2,7 roku5-9.

W przebiegu zespołu wyróżnia się 4 fazy:

  • faza prodromalna, inaczej preemetyczna – charakteryzuje się głównie nudnościami, mogą się pojawić apatia, bladość, brak apetytu; ten etap trwa zwykle od kilku minut do kilku godzin
  • faza wymiotów, inaczej emetyczna, która może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni; na tym etapie występują wymioty, ból brzucha, silne nudności, odwodnienie, drażliwość, wyczerpanie
  • faza zdrowienia – wymioty i nudności ustępują, wraca apetyt; ten etap trwa od kilku minut do kilku godzin
  • faza międzyepizodowa, czyli faza dobrostanu; okres między epizodami trwa od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, w tym czasie pacjent nie prezentuje żadnych objawów z kręgu CVS.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Chłopiec 10-letni zgłosił się wraz z rodzicami do lekarza psychiatry w związku z trwającymi od około miesiąca objawami w postaci bólu [...]

Omówienie przypadku i dyskusja

CVS jest zespołem objawów, którego etiologia nie została w pełni poznana. Z uwagi na zróżnicowany wiek występowania zaburzeń postuluje się rozmaite [...]

Do góry