Detranzycja a dysforia płci

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Czy zdarza się, że osoba transseksualna po zmianie płci chce wrócić do stanu poprzedniego? Czy Pan Profesor w praktyce klinicznej zetknął się z taką sytuacją?

Tak, spotkałem się z tym zarówno w praktyce terapeutycznej, jak i w orzecznictwie sądowo-seksuologicznym (w skali roku wydaję w tym zakresie ok. 50 opinii). Problem dotyczył 14 osób, w tym 11 po sądowej zmianie płci metrykalnej i 3 rezygnujących z terapii hormonalnej.

Do góry