Pytania i odpowiedzi

Hiperseksualność w związkach

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Panie Profesorze, czy uzależnienie od seksu może dotyczyć obojga partnerów w związku?

W odpowiedzi na to pytanie warto zaznaczyć, że w klasyfikacjach ICD-10, ICD-11 i DSM-5 nie ma rozpoznania „uzależnienie od seksu”. To, co potocznie rozumiemy pod tym określeniem (lub pod pojęciem „patologiczna hiperseksualność”), w klasyfikacji ICD-11 traktuje się jako „zaburzenie kompulsywnego zachowania seksualnego”1.

W większości publikacji opisuje się hiperseksualność dotyczącą mężczyzn i kobiet, natomiast niewiele prac poświęcono hiperseksualności w związkach. To zrozumiałe, że hiperseksualność jednego z partnerów wywiera duży wpływ na relacje w związku. Gdy zjawisko dotyczy obojga partnerów, mamy do czynienia z odrębnym i słabo poznanym problemem.

Z pracy dotyczącej tego zagadnienia2, opartej na badaniu 267 hiperseksualnych par (średni wiek mężczyzn 29,9 roku, kobiet – 27,7 roku) wynika, że ich główną cechą jest dysregulacja emocji, a nie problemy z intymnością. Dysregulacja emocji jest czy...

Do góry