Pozytywne zdziwienie w psychiatrii

Zdrowie psychiczne, apokalipsa i religijność

prof. dr hab. n. med. Paweł Zagożdżon

Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

O znaczeniu zdrowia psychicznego dowiadujemy się w kryzysie. Doświadczenie pandemii pokazało, że jest ono co najmniej tak samo ważne jak inne aspekty zdrowia, jeśli nawet nie ważniejsze. Łatwość, z jaką całkiem spora część ludzi stała się zalękniona i pełna strachu przed zakażeniem, śmiercią bliskich, przed przyszłością, była zapewne dla części psychiatrów zaskoczeniem. Ujawniło się z całą jaskrawością znaczenie wsparcia społecznego i kontaktów społecznych u ludzi z wcześniej istniejącym problemem zdrowia psychicznego, np. u osób starszych, u których doszło do pogorszenia zdolności poznawczych, lub u osób z zaburzeniem lękowym, które w czasie restrykcji pandemicznych doświadczyły nasilenia objawów1. Ludzie, których bezpieczeństwo finansowe zostało zagrożone i którzy utracili pracę lub doświadczyli spadku dochodów, częściej chorowali na zaburzenia lękowo-depresyjne2. Potwierdził się więc fakt znany od dość dawna (jeszcze przed pandemią), a mianowicie istotny związek między samotnością lub brakiem pracy a ryzykiem wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego3,4.

Jednocześnie teraz, w zasadzie po pandemii, okazuje się, że jej następstwa dla zdrowia psychicznego nie są wcale tak wielkie, jak początkowo mogłoby się wydawać. W dużym przeglądzie systematycznym oceniającym wiele badań analizujących zdrowie psychiczne w populacji ogólnej podczas pandemii stwierdzono, że niekorzystne skutki w postaci pogorszenia zdrowia psychicznego, nasilenia depresji lub lęku odnotowano w minimalnym zakresie, a grupę, w której były one istotnie większe, stanowiły kobiety5.

Intrygującym zadaniem byłoby poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, co sprzyja utrzymaniu zdolności do pokonania przeciwności i przywróceniu stabilności w zakresie zdrowia psychicznego. Jeśli zadać pytanie pacjentowi (klientowi?) o to, co jest d...

W przekrojowym badaniu PolSenior2 realizowanym pod kierunkiem prof. Tomasza Zdrojewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na reprezentatywnej próbie ok. 6000 Polaków w wieku powyżej 60 r.ż. w latach 2018-2019 zaobserwowaliśmy, że osoby regula...

Do góry