Pytania i odpowiedzi

Seksualność w chorobie Parkinsona

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Panie Profesorze, wśród moich pacjentów są osoby cierpiące na różne przewlekłe schorzenia, m.in. na chorobę Parkinsona. Jak radzić sobie z występującymi u nich zaburzeniami seksualnymi?

W leczeniu pacjentów z chorobami przewlekłymi zaczęto zwracać coraz większą uwagę na poprawę jakości życia, również seksualnego. Powstają programy rehabilitacji seksualnej dla osób z różnymi schorzeniami, obejmujące metody farmakoterapii, psychoterapii, treningowe. W przypadku pacjentów z chorobą Parkinsona tego typu program pojawił się w 2022 r.1

Badania epidemiologiczne wskazują, że zaburzenia seksualne występują u 68% mężczyzn i 36% kobiet z rozpoznaną chorobą Parkinsona2. Etiologia zaburzeń jest wieloczynnikowa i wynika głównie z procesu neurodegeneracyjnego, niepełnosprawności, chorób współtowarzyszących (m.in. depresji), przyjmowanych leków. Nakładają się na to wtórne problemy wynikające z zaburzeń poznawczych, zaburzeń snu, przewlekłego bólu.

Do góry