Temat numeru

Zaburzenia dobowej regulacji ciśnienia tętniczego w lęku napadowym

dr n. med. Marta Kutniewska-Kubik1
dr n. med. Marcin Kubik2

1Staropolska Akademia Nauk Stosowanych, Kielce

2Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyń

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marta Kutniewska-Kubik

e-mail: mkutniewska@gmail.com

  • Co łączy zaburzenia lękowe, nadciśnienie tętnicze i inne choroby układu sercowo-naczyniowego
  • Wpływ napadów lęku na dobową zmienność ciśnienia tętniczego
  • Farmakoterapia hipotensyjna skojarzona z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi

Prawidłowa regulacja ciśnienia tętniczego stanowi ważny element profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Niedostateczna kontrola oraz zaburzenia w zakresie jego dobowej zmienności nierzadko skutkują rozwojem nadciśnienia tętniczego, które może bezpośrednio wiązać się z niekorzystnymi zmianami m.in. w obrębie ważnych życiowo układów (szczególnie nerwowego i sercowo-naczyniowego). Przewiduje się, że liczba dorosłych z nadciśnieniem tętniczym w 2025 r. osiągnie 1,5 mld (ok. 30% światowej populacji). Wśród tych osób zaburzenia psychiczne, poza innymi czynnikami, takimi jak stres czy ograniczenia w zakresie wysiłku fizycznego, mogą stanowić poważny problem, przekładając się na niedostateczną kontrolę ciśnienia tętniczego1,2. Nadciśnienie jest również samodzielnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które stały się główną przyczyną zgonów i istotnym powodem niepełnosprawności na całym świecie3.

Zaburzenia lękowe stanowią z kolei szóstą najczęstszą przyczynę niepełnosprawności na świecie, pogarszają jakość życia i funkcjonowanie psychospołeczne jednostek, ale także wiążą się ze znacznym globalnym obciążeniem ekonomicznym opieki zdrowotnej4,5.

Wzajemne oddziaływania zaburzeń lękowych, w tym napadów paniki, i nadciśnienia tętniczego stanowią przedmiot zainteresowań badaczy z obszarów psychologii, medycyny i ekonomii. Zrozumienie wpływu i szerzenie wiedzy na temat zaburzeń dobowej zmienności ciśnienia tętniczego w przebiegu napadów lęku powinno przyczynić się do podjęcia odpowiednich, interdyscyplinarnych oddziaływań, obejmujących profilaktykę rozwoju i utrwalenia się nadciśnienia tętniczego, a także metody jego skutecznego leczenia.

Ciśnienie tętnicze, dobowa zmienność ciśnienia tętniczego i czynniki modulujące

Nadciśnienie tętnicze stanowi ważny modyfikowalny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, a jego wysokość liniowo koreluje ze śmiertelnością oraz zapadalnością na choroby serca i naczyń niezależnie od rasy, płci i wieku. W populacji ludzi dorosłych p...

Ten okołodobowy rytm biologiczny ciśnienia tętniczego ma podłoże genetyczne wynikające z adaptacji do cyklicznych dobowych zmian w otoczeniu człowieka i jest regulowany głównie przez mechanizmy biologiczne pochodzenia wewnętrznego, tj. wytworzony ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ciśnienie tętnicze, dobowa zmienność ciśnienia tętniczego i czynniki modulujące

Nadciśnienie tętnicze stanowi ważny modyfikowalny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, a jego wysokość liniowo koreluje ze śmiertelnością oraz zapadalnością na choroby serca i [...]

Zespół lęku napadowego (zespół paniki)

Zaburzenia lękowe są obecnie najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi, a ryzyko ich wystąpienia w ciągu całego życia wynosi ok. 13,5%. Zespół paniki razem [...]

Zmienność ciśnienia tętniczego w przebiegu pobudzenia współczulnego układu autonomicznego

W psychologii stresu uznaje się, że niektóre choroby somatyczne oraz dolegliwości fizyczne są związane ze stresem psychicznym. Odpowiedzią układu nerwowego na [...]

Współwystępowanie napadów paniki i nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest zaliczane do chorób cywilizacyjnych, które wiążą się ze stylem funkcjonowania człowieka, charakterem podejmowanych aktywności oraz obciążeniem stresem i [...]

Psychoterapia

Współwystępowanie zaburzeń w dobowej zmienności ciśnienia tętniczego w przebiegu napadów lęku, jak również wpływ lęku na progresję nadciśnienia tętniczego spowodowały konieczność [...]

Podsumowanie

Liczne badania i obserwacja kliniczna pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi potwierdzają rolę czynników psychologicznych w etiologii wzrostu ciśnienia tętniczego w ciągu dnia [...]

Do góry