Temat numeru

Ból w depresji, depresja w bólu – wspólne aspekty

dr n. med., dr n. teol. Wojciech Kosmowski

Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr n. med., dr n. teol. Wojciech Kosmowski

Katedra Psychiatrii

Collegium Medicum

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: kosmowskiwojciech@gmail.com

 • Rodzaje współwystępowania bólu i depresji
 • Proces diagnostyczny i właściwe kodowanie zgodnie z aktualnymi klasyfikacjami
 • Wyzwania terapeutyczne oraz stosowane metody leczenia współistniejących zaburzeń bólowych i depresyjnych

Interakcje pomiędzy depresją a bólem są różnorodne i mają istotne znaczenie kliniczne. Ból istnienia, opisywany przez wielu filozofów, zwłaszcza egzystencjalistów, może występować w przebiegu tego schorzenia1. Zaburzenia depresyjne mogą pojawić się również jako wynik samej obecności bólu albo innych, związanych z chorobami somatycznymi dolegliwości. W przebiegu zaburzeń depresyjnych nierzadko występują dolegliwości bólowe. Możliwe jest także, że inne zaburzenia psychiczne, np. somatyzacyjne, przebiegające z bólem prowadzą do depresji. Dokładny opis objawów dokonany przez pacjenta, diagnostyka oraz obiektywizacja dolegliwości stanowią punkt wyjścia do zlecenia optymalnej terapii i do określenia rokowania.

Definicje bólu i depresji

Ból został zdefiniowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (IASP – International Association for the Study of Pain) jako nieprzyjemne doznanie zmysłowe oraz emocjonalne. Jest ono związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek2. Dolegliwości bólowe ogółem stanowią jeden z najczęstszych powodów korzystania z pomocy lekarskiej. Ból przewlekły dotyka 1/3 populacji w wieku 45 lat. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że 25 mln Amerykanów zgłasza ból, a 5-8 mln stosuje opioidy w jego terapii. Koszt leczenia wynosi 600 mld USD rocznie (z uwzględnieniem spadku produktywności i kosztów ogólnomedycznych)3.

Ból jest klasyfikowany ze względu na czas trwania jako:

 • ostry (charakteryzuje się nagłym początkiem, ma nasilenie umiarkowane lub duże, znaczenie ostrzegawczo-obronne, znika po usunięciu czynnika organicznego)
 • nawracający (występuje okresowo, samoistnie lub po zadziałaniu czynnika organicznego)
 • przewlekły (trwający powyżej 3 miesięcy)4.

Klasyfikacja patofizjologiczna bólu uwzględnia jego następujące rodzaje:

 • receptorowy
  • somatyczny
  • trzewny
 • rzutowany
 • patologiczny
  • neuropatyczny
  • zapalny
  • nocyplastyczny (czynnościowy)4.

Aktywacja nocyceptorów i ból nocyceptywny nie są stricte bólem, stanowią tzw. nocycepcję. Odczucie bólu natomiast kształtuje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Impuls nocyceptywny biegnie do rogu tylnego rdzenia kręgowego (pierwszy neuron czuciow...

To, co nazywamy depresją, ma – podobnie jak ból – wiele postaci klinicznych i zróżnicowaną etiologię. Wśród objawów są wymieniane: obniżony nastrój i napęd, blady afekt, słabo wyrażona mimika, zmniejszenie aktywności. W przebiegu depresji mogą poj...

Do góry