Pacjent zgłasza objawy

Błyski w oku – co dalej?

Lek. Barbara Pieklarz

Dr n. med. Diana Anna Dmuchowska

Prof. dr hab. med. Zofia Mariak

Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Adres do korespondencji: Lek. Barbara Pieklarz, Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-274 Białystok, tel. 85 746 83 71, 85 746 86 28, e-mail: barbara.pieklarz@gmail.com

Błyski w polu widzenia to wrażenia wzrokowe, które powstają w wyniku pobudzenia siatkówki, nerwu wzrokowego lub ośrodkowego układu nerwowego bez udziału zewnętrznych bodźców świetlnych.[1] Są one zwykle najwyraźniej widoczne w przyciemnionym oświetleniu. Najczęściej spotykane błyski w oku to fotopsje, powstające w wyniku mechanicznego pociągania siatkówki przez ciało szkliste. Innym rodzajem błysków są fosfeny, wywołane poprzez mechaniczny ucisk na gałkę oczną lub przez szybkie ruchy gałki ocznej. Fosfeny mogą także pojawiać się podczas silnego kichania.[2] Pacjent skarżący się na błyski w oku zawsze wymaga starannego badania dna oka przez okulistę.

Najczęstsze trzy przyczyny występowania jednostronnych błysków w oku to:

1. Tylne odłączenie ciała szklistego.

Częstość jego występowania wzrasta wraz z wiekiem, a w okolicy ósmej dekady życia szacuje się ją na 60 proc. Odłączenie ciała szklistego wynika z naturalnego starzenia się struktury ciała szklistego – jego obkurczenia i rozpływu.[3] Pociąganie siatkówki może powodować jej stymulację, odbieraną właśnie w formie „błyskawic”, zwłaszcza przy poruszaniu okiem lub głową, ze stałą lokalizacją (w 86 proc. od skroni).[4]

Może mieć formę przewlekłą lub ostrą. Postać przewlekła rozwija się stopniowo, prowadząc do całkowitego odłączenia ciała szklistego w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. W 40 proc. przebieg ma charakter ostry, objawowy, rozwija się nagle i w krótkim czasie prowadzi do całkowitego odłączenia ciała szklistego. Stan taki wiąże się z ustąpieniem objawów w postaci błysków. Niestety, w 15 proc. przypadków skutkuje powstaniem przedarć siatkówki. Kolejne 2-5 proc. pacjentów, aktualnie nieprezentujących zmian na dnie oka, obarczonych jest ryzykiem powstania przedarć siatkówki w ciągu najbliższych kilku tygodni.[5]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek

65-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza POZ z powodu pojawiających się od kilku dni błysków w skroniowym polu widzenia oka prawego, [...]

Komentarz

Należy pamiętać, że pozornie niegroźne objawy, jakimi są błyski w oku, mogą być zwiastunem tylnego odłączenia ciała szklistego, ale również jego [...]

Podsumowanie

Błyski w polu widzenia są często zgłaszanym przez pacjentów objawem okulistycznym. Konieczna jest wówczas szczegółowa ocena dna oka przez okulistę. Badanie [...]

Do góry