Stany Nagłe po Dyplomie Nr 03 (lipiec) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2018
Felieton
Toksykologia
Kardiologia
Choroby wewnętrzne
Pulmonologia
Gastroenterologia
Pacjent zgłasza objawy
Doświadczenia własne
Farmakoterapia w stanach nagłych
Pułapki badań laboratoryjnych