Laryngologia

Krwawienia z nosa – diagnostyka i zasady postępowania

Dr n. med. Dorota Miętkiewska-Leszniewska

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

Adres do korespondencji: Dr n. med. Dorota Miętkiewska-Leszniewska, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej im. H. Święcickiego, Uniwersytet Medyczny im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel. 61 869 13 87

Krwawienia z nosa obejmują zarówno dyskretne podkrwawianie z błony śluzowej przedniego odcinka przegrody nosowej, jak i gwałtowne, czasami śmiertelne krwotoki po rozerwaniu syfonu tętnicy szyjnej wewnętrznej. Jest to stan nagły, wymagający pilnej interwencji.

Schemat postępowania

1. Odpowiednie ułożenie pacjenta

W przypadku osoby przytomnej z zachowanym kontaktem słownym, która sama przyszła do lekarza, została przywieziona do szpitala przez pogotowie ratunkowe lub przebywa w domu, należy:

- Pochylić jej głowę ku przodowi z jej przygięciem do klatki piersiowej: w domu – nad umywalką, garnkiem, miską, w przychodni lub w szpitalu – nad miską nerkowatą. Utrzymanie takiej pozycji pozwala na uniknięcie połykania krwi przez pacjenta, a tym samym w następstwie bólu brzucha, wymiotów, ciemnych stolców (krew nie jest w żołądku trawiona), mamy możliwość oceny nasilenia krwawienia. Dzięki temu jesteśmy świadomi, z jak dużą utratą krwi mamy do czynienia.

- Zalecić pacjentowi oddychanie przez nos – wdychanie powietrza nosem, a wydychanie ustami, ponieważ zimne powietrze obkurcza naczynia krwionośne. Wskazany schemat pozwala ponadto na uniknięcie rozpryskiwania krwi.

- Regularnie oczyszczać nos. Wydmuchiwanie skrzepów pozwala na prawidłowe krzepnięcie krwi.

W przypadku osoby nieprzytomnej, w złym stanie ogólnym, mdlejącej należy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej.

2. Wywiad dotyczący okoliczności krwawienia oraz chorób dodatkowych[1-6]

W przypadku osoby nieprzytomnej wywiad przeprowadzamy z najbliższą rodziną lub ze świadkami zdarzenia. Szczegółowe pytania powinny dotyczyć:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaopatrzenie krwawienia[3-5,8-10]

Jeśli krwawienie z nosa jest niewielkie i jest możliwe jego zlokalizowanie, warto zastosować sączki zamoczone w roztworze z kilkoma kroplami adrenaliny [...]

Zalecenia dla pacjenta[5]

W przypadku nawracających krwawień z nosa należy dbać o stan błony śluzowej jam nosa.

Do góry