Stany Nagłe po Dyplomie Nr 04 (październik) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2018
Felieton
Wskazówki
Kardiologia
Reumatologia
Gastroenterologia
Pulmonologia
Pacjent zgłasza objawy
Okulistyka
Laryngologia
Farmakoterapia stanów nagłych