Rzut oka na rtg

Różne maski duszności – dekompensacja przewlekłej niewydolności krążenia

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Jakub Różalski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

 

  • Praktyczne wskazówki dla lekarzy nieradiologów dotyczące rozpoznania na podstawie zdjęcia rentgenowskiego dekompensacji przewlekłej niewydolności krążenia
  • Opis przypadku – o konsekwencjach braku współpracy pacjenta z lekarzem

Opis przypadku

Pacjent, lat 66, został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z powodu narastającej duszności – do spoczynkowej włącznie – od dwóch dni. Na karcie przekazania zawarto informację o przebytej mniej więcej tydzień wcześniej infekcji górnych dróg oddechowych, leczonej antybiotykoterapią. Z powodu nawracającej duszności pacjent wielokrotnie wzywał ZRM i był przywożony na SOR. Pomimo zaleceń lekarskich notorycznie nie wykupywał zalecanych wcześniej leków. W wywiadzie m.in. nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność krążenia, stan po ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST, przewlekła choroba nerek oraz cukrzyca typu 2.

W badaniu przedmiotowym pacjent w stanie ogólnym średnim, przytomny, w kontakcie słowno-logicznym zachowanym, ciśnienie tętnicze 125/68 mmHg. Duszność spoczynkowa. Tachypnoe ok. 30 oddechów/min. SaO2 na masce z rezerwuarem 98%. Nad polami płucnymi szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy ze słyszalnymi trzeszczeniami u podstawy płuc ze ściszeniem szmeru oddechowego przypodstawnie. Badanie jamy brzusznej bez istotnych odchyleń od stanu prawidłowego. Objaw Goldflama obustronnie ujemny. Obrzęki obwodowe ciastowate zaznaczone do wysokości 1/3 dystalnej ud obu kończyn dolnych.

Diagnostyka

W ramach SOR wykonano badania laboratoryjne oraz zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej (AP) (ryc. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie

U pacjenta rozpoznano dekompensację przewlekłej niewydolności krążenia z wtórnym pogorszeniem wydolności funkcji nerek. Ze względu na narastającą duszność do spoczynkowej włącznie [...]

Rozpoznanie

U pacjenta stwierdzono dekompensację przewlekłej niewydolności krążenia do stopnia III/IV w skali NYHA (New York Heart Association).

Jak do tego doszło?

Obecność płynu w jamach opłucnych w przebiegu ciężkiej niewydolności serca zwykle wynika ze wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach krwionośnych płuc. Płyn [...]

Do góry