Traumatologia

Przedłużona opieka nad poszkodowanym

mjr lek. Grzegorz Lewandowski

Wydział Dydaktyczny, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi

Adres do korespondencji: mjr lek. Grzegorz Lewandowski, Wydział Dydaktyczny, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi, ul. 6-go Sierpnia 92, 90-646 Łódź, tel. 608 550 577, e-mail: szpikerman@wp.pl

  • Przedłużona opieka nad poszkodowanym w warunkach braku zabezpieczenia medycznego
  • Ratowanie życia i podtrzymanie czynności życiowych oraz przygotowanie do ewakuacji z zabezpieczeniem elementarnych potrzeb jako wyzwanie dla zespołu udzielającego pomocy w odosobnieniu
  • Opis przypadku, gdy pomoc poszkodowanemu została udzielona w trudnych, górskich warunkach ze względu na brak możliwości transportu do najbliższego szpitala

Opis przypadku

Sześcioosobowa grupa żołnierzy została skierowana na ćwiczenia wydolnościowe w okolice Orlej Perci. Wędrówka odbywała się szlakiem przebiegającym granią główną z Zawratu przez Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie na Krzyżne. Głównym celem wyprawy było podejście i powrót do Murowańca, czyli czas przeprawowy liczony na 15 godzin nieprzerwanego wysiłku. Pod względem medycznym grupa została zabezpieczona przez jednego lekarza i jednego ratownika medycznego.

W czasie wyprawy w godzinach popołudniowych, blisko wieczoru doszło do wypadku z udziałem jednego z jej członków. Poszkodowany żołnierz zsunął się, a następnie upadł z wysokości około 7 metrów. Czas jego ewakuacji był liczony na 10 godzin powrotowych. Lekarz i ratownik medyczny podjęli decyzję o udzieleniu niezbędnej pomocy na miejscu.

W miejscu zdarzenia w chwili oceny poszkodowanego (badanie podmiotowe i przedmiotowe, w tym badanie urazowe) stwierdzono: otarcie skóry okolicy czołowej, zaburzoną ruchomość klatki piersiowej, otwarte złamanie kości udowej lewej z krwotokiem, tętno 98/min na tętnicy szyjnej i promieniowej, tętno dobrze napięte, wyczuwalne, ciśnienie tętnicze 160/90 mmHg. Poszkodowany był przytomny, zorientowany w czasie i przestrzeni, logicznie odpowiadał na pytania.

Przyczyną wypadku był usuwający się kamień spod lewej stopy maszerującego żołnierza oraz zachwianie równowagi. W protokole bezpieczeństwa marszu przyjęto zasadę wspólnego trzymania się liny (kolor czerwony). Lina pozwoliła żołnierzowi zawisnąć – utrzymywał się tak przez krótki czas za pomocą własnych sił, ale ze względu na obrażenia spadł. Następnie za pomocą tej samej liny siłą mięśni czterech żołnierzy wciągnięto poszkodowanego ponownie na poziom ścieżki szlaku górskiego.

W miejscu wypadku podczas wstępnego badania urazowego stwierdzono złamanie kości udowej lewej oraz masywny krwotok w okolicy udowej lewej. Nawiązano łączność radiową w celu uzyskania pomocy. Niestety w tym samym czasie warunki atmosferyczne pogorszyły się na tyle, że nie było możliwości transportu poszkodowanego śmigłowcem do centrum Zakopanego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Monitorowanie parametrów życiowych

Monitorowanie parametrów życiowych ma miejsce od chwili przybycia do poszkodowanego do momentu oddania pacjenta pod opiekę kolejnego zespołu. Polega na monitorowaniu [...]

Zabezpieczenie dróg oddechowych

Drogi oddechowe w zależności od potrzeb należy zabezpieczyć rurką nosowo-gardłową, ustno-gardłową, rurką krtaniową lub poprzez intubację. Konikopunkcja i konikotomia także stanowią [...]

Resuscytacja płynowa

Uzupełnienie łożyska naczyniowego to jedna z podstawowych czynności wykonywanych wobec poszkodowanego. Wynika to z rodzaju obrażeń, z jakimi mamy do czynienia [...]

Staza taktyczna

Krwotok wymaga założenia stazy taktycznej. W sytuacji nagłej, w samopomocy staza powinna być założona wysoko (jak najwyżej). W postępowaniu po założeniu [...]

Mała chirurgia

Zaopatrzenie chirurgiczne ran z zespoleniem brzegów rany to podstawa działania – jest prewencją wnikania bakterii i grzybów przez ziejące rany, tkanki [...]

Oparzenia

W warunkach ograniczonego dostępu do sprzętu medycznego oparzenia stanowią poważny problem terapeutyczny. Uzasadnione wydaje się szybkie działanie, bez niepotrzebnej zwłoki, polegające [...]

Złamania i zwichnięcia

Badanie urazowe służy m.in. do potwierdzenia lub wykluczenia przerwania ciągłości kości. Deformacja i patologiczne, nieanatomiczne ułożenie kończyn sugeruje ich złamanie. W [...]

Farmakoterapia

Leczenie bólu ostrego i przewlekłego poprzez frakcjonowanie leków w godzinnych wlewach, sedacja przed intubacją, uspokojenie i wyciszenie poszkodowanego, szerokowidmowa antybiotykoterapia, toksoid [...]

Opieka pielęgniarska

Opieka pielęgniarska powinna być sprawowana od wczesnych, niemal pierwotnych czynności podejmowanych wobec poszkodowanego przez każdą osobę z personelu: lekarza, ratownika i [...]

Współpraca i wartość zespołu w akcji

Sprawdzenie naszych realnych możliwości zawsze będzie wynikać z wcześniejszego zgrania i zdobycia określonego doświadczenia. Nie powinniśmy jednak przeceniać samych siebie, bo [...]

Telemedycyna

Telemedycyna ma niebagatelne znaczenie podczas podejmowania kluczowych decyzji ratowniczych, kiedy personel udzielający pomocy nie ma wystarczającego doświadczenia i wiedzy. Konsultant oddalony [...]

Szkolenie

Przedłużona opieka nad poszkodowanym na polu walki po raz pierwszy na terenie kraju i w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej została zrealizowana [...]

Działanie wobec poszkodowanego

Udzielaniu pomocy i jej weryfikacji w czasie pomaga system RAVINES, który należy tłumaczyć jako:

Podsumowanie

Udzielanie pomocy medycznej poszkodowanemu w odosobnieniu to realne wyzwanie i na miarę XXI w. Doświadczenia wojenne każą przygotować się do realizacji [...]

Do góry