Stany Nagłe po Dyplomie Nr 04 (październik) / 2019

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2019
Felieton
Temat numeru
Gastroenterologia
Dermatologia
Zakażenia
Pacjent zgłasza objawy
Urologia
Reumatologia
Traumatologia
Rzut oka na rtg
Stany nagłe niemedyczne